Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Segmentatie van afbeeldingen

Grid geraamten

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Grid [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] Standaard

 • 1 — [1] Hilditch’s algoritme

 • 2 — [2] Kanaalgeraamte

Standaard: 0

Initialisatie [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] Kleiner dan

 • 1 — [1] Groter dan

Standaard: 0

Drempel (Initieel) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Convergentie [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 3.0

Uitvoer

Geraamte [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Geraamte [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:gridskeletonization', input, method, init_method, init_threshold, convergence, result, vector)

Zie ook

Genereren van zaden

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Objecten [meervoudige invoer: rasters]

<plaats omschrijving parameter hier>

Bandbreedte (cellen) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 2

Type oppervlak [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] glad oppervlak

 • 1 — [1] variantie (a)

 • 2 — [2] variantie (b)

Standaard: 0

Uitnemen van... [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] minima
 • 1 — [1] maxima
 • 2 — [2] minima en maxima

Standaard: 0

Samenvoegen van objecten [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] additief

 • 1 — [1] multiplicatief

Standaard: 0

Genormaliseerd [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Uitvoer

Oppervlak [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Grid met zaden [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Zaden [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:seedgeneration', grids, factor, type_surface, type_seeds, type_merge, normalize, surface, seeds_grid, seeds)

Zie ook

Eenvoudige Groeiende regio

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Zaden [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Objecten [meervoudige invoer: rasters]

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] object ruimte en positie

 • 1 — [1] object ruimte

Standaard: 0

Omgeving [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] 4 (von Neumann)
 • 1 — [1] 8 (Moore)

Standaard: 0

Variantie in Object ruimte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Variantie in Positioe ruimte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Drempel - overeenkomst [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Vernieuwen [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Grootte blad (voor optimaliseren van snelheid) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 256

Uitvoer

Segmenten [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Overeenkomst [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Zaden [tabel]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:simpleregiongrowing', seeds, features, method, neighbour, sig_1, sig_2, threshold, refresh, leafsize, segments, similarity, table)

Zie ook

Segmentatie waterberging

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Grid [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] Waarde zaad

 • 1 — [1] Segment ID

Standaard: 0

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] Minima
 • 1 — [1] Maxima

Standaard: 0

Segmenten samenvoegen op basis van drempelwaarde [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] niet samenvoegen

 • 1 — [1] verschil zaad tot zadel

 • 2 — [2] verschil zaden

Standaard: 0

Drempel [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Pixels op randen toestaan zaden te zijn [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Grenzen [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Uitvoer

Segmenten [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Zaadpunten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Grenzen [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:watershedsegmentation', grid, output, down, join, threshold, edge, bborders, segments, seeds, borders)

Zie ook