Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Grid berekenen

Functie

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

xmin [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

xmax [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

ymin [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

ymax [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Formule [string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: (niet ingesteld)

Uitvoer

Functie [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:function', xmin, xmax, ymin, ymax, formul, result)

Zie ook

Onscherp maken

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Grid [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

A [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

B [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

C [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

D [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Type functie lid [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] lineair

 • 1 — [1] sigmoïdaal

 • 2 — [2] j-vorm

Standaard: 0

Aan grid aanpassen [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Uitvoer

Onscherp gemaakt grid [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:fuzzify', input, a, b, c, d, type, autofit, output)

Zie ook

Onscherpe kruisingen (en)

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Grids [meervoudige invoer: rasters]

<plaats omschrijving parameter hier>

Type operator [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] min(a, b) (niet interactief)

 • 1 — [1] a * b
 • 2 — [2] max(0, a + b - 1)

Standaard: 0

Uitvoer

Kruising [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:fuzzyintersectionand', grids, type, and)

Zie ook

Onscherpe vereniging (of)

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Grids [meervoudige invoer: rasters]

<plaats omschrijving parameter hier>

Type operator [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] max(a, b) (niet interactief)

 • 1 — [1] a + b - a * b
 • 2 — [2] min(1, a + b)

Standaard: 0

Uitvoer

Vereniging [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:fuzzyunionor', grids, type, or)

Zie ook

Geometrische figuren

Omschrijving

Tekent eenvoudige geometrische figuren.

Parameters

Aantal cellen [getal]

Aantal te gebruiken cellen.

Standaard: 0

Celgrootte [getal]

Grootte van de enkele cel.

Standaard: 0

Figuur [selectie]

Type figuur.

Opties:

 • 0 — [0] Kegel (omhoog)

 • 1 — [1] Kegel (omlaag)

 • 2 — [2] Vlak

Standaard: 0

Richting van vlak [graad] [getal]

Rotatiefactor in graden.

Standaard: 0

Uitvoer

Resultaat [raster]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:geometricfigures', cell_count, cell_size, figure, plane, result)

Zie ook

Verlopende vector vanuit Cartesiaanse naar polaire coördinaten

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

X-component [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Y-component [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Eenheden polaire hoek [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] radialen

 • 1 — [1] graden

Standaard: 0

Polair coördinatensysteem [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] wiskundig

 • 1 — [1] geografisch

 • 2 — [2] door gebruiker gedefinieerd

Standaard: 0

Door gebruiker gedefinieerde richting nul [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Door gebruiker gedefinieerde oriëntatie [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] met de klok mee

 • 1 — [1] tegen de klok in

Standaard: 0

Uitvoer

Richting [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Lengte [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:gradientvectorfromcartesiantopolarcoordinates', dx, dy, units, system, system_zero, system_orient, dir, len)

Zie ook

Verlopende vector vanuit polaire naar Cartesiaanse coördinaten

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Richting [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Lengte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Eenheden polaire hoek [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] radialen

 • 1 — [1] graden

Standaard: 0

Polair coördinatensysteem [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] wiskundig

 • 1 — [1] geografisch

 • 2 — [2] door gebruiker gedefinieerd

Standaard: 0

Door gebruiker gedefinieerde richting nul [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Door gebruiker gedefinieerde oriëntatie [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] met de klok mee

 • 1 — [1] tegen de klok in

Standaard: 0

Uitvoer

X-component [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Y-component [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:gradientvectorfrompolartocartesiancoordinates', dir, len, units, system, system_zero, system_orient, dx, dy)

Zie ook

Grid verschil

Omschrijving

Maakt een nieuwe rasterlaag als resultaat van het verschil tussen twee andere rasterlagen.

Parameters

A [raster]

Eerste laag

B [raster]

Tweede laag.

Uitvoer

Verschil (A - B) [raster]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:griddifference', a, b, c)

Zie ook

Grid deling

Omschrijving

Maakt een nieuwe rasterlaag als resultaat van de deling van twee andere rasterlagen.

Parameters

Te delen laag [raster]

Eerste laag

Delende laag [raster]

Tweede laag.

Uitvoer

Quotiënt [raster]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:griddivision', a, b, c)

Zie ook

Grid normalisatie

Omschrijving

Normaliseert de rasterwaarden overeenkomstig de gekozen minimum en maximum waarden.

Parameters

Grid [raster]

Grid om te normaliseren.

Doelbereik (min) [getal]

Minimum waarde.

Standaard: 0

Doelbereik (max) [getal]

Maximum waarde.

Standaard: 1

Uitvoer

Genormaliseerd grid [raster]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:gridnormalisation', input, range_min, range_max, output)

Zie ook

Grids product

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Grids [meervoudige invoer: rasters]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Product [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:gridsproduct', grids, result)

Zie ook

Grids som

Omschrijving

Maakt een nieuwe rasterlaag als resultaat van de som van twee of meer rasterlagen.

Parameters

Grids [meervoudige invoer: rasters]

Rasterlagen om te sommeren

Uitvoer

Som [raster]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:gridssum', grids, result)

Zie ook

Grid standaardisatie

Omschrijving

Standaardiseert de waarden van de rasterlaag.

Parameters

Grid [raster]

Raster om te verwerken.

Factor vergroten [getal]

Factor om uit te rekken.

Standaard: 1.0

Uitvoer

Gestandaardiseerd grid [raster]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:gridstandardisation', input, stretch, output)

Zie ook

Grid volume

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Grid [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] Alleen tellen boven basisniveau

 • 1 — [1] Alleen tellen onder basisniveau

 • 2 — [2] Volumes onder basisniveau aftrekken

 • 3 — [3] Volumes onder basisniveau optellen

Standaard: 0

Basisniveau [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Uitvoer

Gebruik van console

processing.runalg('saga:gridvolume', grid, method, level)

Zie ook

Metrische conversies

Omschrijving

Voert numerieke conversies van de rasterwaarden uit.

Parameters

Grid [raster]

Raster om te verwerken.

Conversie [selectie]

Type conversie.

Opties:

 • 0 — [0] radialen naar graden

 • 1 — [1] graden naar radialen

 • 2 — [2] Celsius naar Fahrenheit

 • 3 — [3] Fahrenheit naar Celsius

Standaard: 0

Uitvoer

Geconverteerd grid [raster]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:metricconversions', grid, conversion, conv)

Zie ook

Polynomiale trend uit grids

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Afhankelijke variabelen [meervoudige invoer: rasters]

<plaats omschrijving parameter hier>

Onafhankelijke variabele (per grid en cel) [meervoudige invoer: rasters]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Onafhankelijke variabele (per grid) [vaste tabel]

<plaats omschrijving parameter hier>

Type geschatte functie [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] eerste volgorde polynoom (lineaire regressie)

 • 1 — [1] tweede volgorde polynoom

 • 2 — [2] derde volgorde polynoom

 • 3 — [3] vierde volgorde polynoom

 • 4 — [4] vijfde volgorde polynoom

Standaard: 0

Uitvoer

Coëfficiënt van polynomiaal [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Coëfficiënt van bepaling [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:polynomialtrendfromgrids', grids, y_grids, y_table, polynom, parms, quality)

Zie ook

Willekeurig veld

Omschrijving

Genereert een willekeurige rasterlaag.

Parameters

Breedte (cellen) [getal]

Breedte van de laag in cellen.

Standaard: 100

Hoogte (cellen) [getal]

Hoogte van de laag in cellen.

Standaard: 100

Celgrootte [getal]

Te gebruiken grootte van de cellen.

Standaard: 100.0

West [getal]

Westelijke coördinaat van de linker benedenhoek van het raster.

Standaard: 0.0

Zuid [getal]

Zuidelijke coördinaat van de linker benedenhoek van het raster.

Standaard: 0.0

Methode [selectie]

Statistische methode gebruikt voor de berekening.

Opties:

 • 0 — [0] Uniform
 • 1 — [1] Gaussiaans

Standaard: 0

Min. bereik [getal]

Minimale te gebruiken celwaarde.

Standaard: 0.0

Max. bereik [getal]

Maximale te gebruiken celwaarde.

Standaard: 1.0

Rekenkundig gemiddelde [getal]

Gemiddelde van alle te gebruiken celwaarden.

Standaard: 0.0

Standaard afwijking [getal]

Standaard afwijking van alle te gebruiken celwaarden.

Standaard: 1.0

Uitvoer

Willekeurig veld [raster]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:randomfield', nx, ny, cellsize, xmin, ymin, method, range_min, range_max, mean, stddev, output)

Zie ook

Willekeurig genereren terrein

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Radius [cellen] [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

Iteraties [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

Dimensies doel [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] Door gebruiker gedefinieerd

Standaard: 0

Grootte grid [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Kolommen [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 100

Rijen [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 100

Uitvoer

Grid [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:randomterraingeneration', radius, iterations, target_type, user_cell_size, user_cols, user_rows, target_grid)

Zie ook

Rasterberekeningen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoofd invoerlaag [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Aanvullende lagen [meervoudige invoer: rasters]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Formule [string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: (niet ingesteld)

Uitvoer

Resultaat [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:rastercalculator', grids, xgrids, formula, result)

Zie ook