Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Raster

Hypsometrische curven

Omschrijving

Bereken hypsometrische curven voor objecten van een polygoonlaag en sla die op als CSV-bestand om verder te verwerken.

Parameters

DEM om te analyseren [raster]

DEM die gebruikt moet worden voor berekenen van de hoogten.

Grenslaag [vector: polygoon]

Polygonale vectorlaag met grenzen van gebieden die gebruikt moet worden om hypsometrische curven te berekenen.

Stap [getal]

Afstand tussen curven.

Standaard: 100.0

% van gebied gebruiken in plaats van absolute waarde [boolean]

Percentage van gebied wegschrijven naar veld “Area” van het CSV-bestand in plaats van een absolute waarde van het gebied.

Standaard: False

Uitvoer

Map voor uitvoer [map]

Map waar de uitvoer zal worden opgeslagen. Voor elk object uit de vectorinvoerlaag zal een CSV-bestand met waarden voor gebied en hoogte worden gemaakt.

Bestandsnaam bestaat uit het voorvoegsel hystogram_, gevolgd door de laagnaam en object-ID.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:hypsometriccurves', input_dem, boundary_layer, step, use_percentage, output_directory)

Zie ook

Raster laagstatistieken

Omschrijving

Bereken basisstatistieken van de rasterlaag.

Parameters

Invoerlaag [raster]

Raster om te analyseren.

Uitvoer

Statistieken [html]

Analyseresultaten in indeling HTML.

Minimum waarde [getal]

Minimale celwaarde.

Maximum waarde [getal]

Maximale celwaarde.

Som [getal]

Som van alle celwaarden.

Gemiddelde waarde [getal]

Gemiddelde celwaarde.

aantal geldige cellen [getal]

Aantal cellen met gegevens.

Aantal cellen Geen gegevens [getal]

Aantal cellen met Geen gegevens.

Standaard afwijking [getal]

Standaard afwijking van celwaarden.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:rasterlayerstatistics', input, output_html_file)

Zie ook

Gebiedsstatistieken

Omschrijving

Berekent enkele statistische waarden voor pixels van het invoerraster binnen bepaalde zones, gedefinieerd als polygoonlaag.

De volgende waarden worden voor elk gebied berekend:

  • minimum
  • maximum
  • som

  • aantal

  • gemiddelde

  • standaard afwijking

  • aantal unieke waarden:

  • bereik

  • variantie

Parameters

Rasterlaag [raster]

Raster om te analyseren.

Rasterband [getal]

Nummer van de te analyseren rasterband.

Standaard: 1

Vectorlaag die gebieden bevat [vector: polygoon]

Laag met grenzen voor de gebieden.

Voorvoegsel uitvoerkolom: [string]

Voorvoegsel voor uit te voeren velden.

Standaard: _

Gehele raster in geheugen laden [boolean]

Bepaalt of de rasterband in het geheugen zal worden geladen (True) of in gedeelten zal worden gelezen (False). Alleen handig wanneer inefficiëntie bij schijf IO of scannen van raster een factor voor beperking zijn.

Standaard: True

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

De resulterende laag. In de basis is dit dezelfde laag als de laag met gebieden maar met nieuwe kolommen waarin de statistieken zijn toegevoegd.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:zonalstatistics', input_raster, raster_band, input_vector, column_prefix, global_extent, output_layer)

Zie ook