Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Stereo

Stereo Framework

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoer lijst afbeeldingen [meervoudige invoer: rasters]

<plaats omschrijving parameter hier>

Lijst met paren [string]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: Geen

Afbeeldingskanaal gebruikt voor overeenkomen van blokken [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Standaard hoogte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Resolutie uitvoer [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Waarde Geen gegevens [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: -32768

Methode om metingen in elke cel van DSM samen te voegen [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — max
 • 1 — min
 • 2 — gemiddelde

 • 3 — acc

Standaard: 0

Parameters modi schattingen [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — passend

 • 1 — gebruiker

Standaard: 0

Linksboven X [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Linksboven Y [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Grootte X [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Grootte Y [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Pixelgrootte X [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Pixelgrootte Y [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Uitvoer cartografische kaartprojectie [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — utm
 • 1 — lambert2
 • 2 — lambert93
 • 3 — wgs
 • 4 — epsg

Standaard: 3

Nummer zone [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 31

Noordelijke hemisfeer [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

EPSG-code [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 4326

Stap van het deformatiegrid (in pixels) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 16

Koers sub-sampling voor epipolaire inversie van grid [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

Metriek voor overeenkomen blok [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — ssdmean
 • 1 — ssd
 • 2 — ncc
 • 3 — lp

Standaard: 0

waarde p [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Radius van blokken voor filter voor overeenkomsten (in pixels) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 2

Minimum verschuiving hoogte (in meters) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 20

Maximum verschuiving hoogte (in meters) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 20

Consistentie bijection in strategie voor overeenkomen blok gebruiken [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Gemiddeld filter voor ongelijkheden gebruiken [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Drempel correlatie-metrieken [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.6

Invoer masker links [raster]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Invoer masker rechts [raster]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Pixels met lage lokale variantie negeren [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 50

Beschikbaar RAM (Mb) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 128

Uitvoer

Uitvoer DSM [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('otb:stereoframework', -input.il, -input.co, -input.channel, -elev.default, -output.res, -output.nodata, -output.fusionmethod, -output.mode, -output.mode.user.ulx, -output.mode.user.uly, -output.mode.user.sizex, -output.mode.user.sizey, -output.mode.user.spacingx, -output.mode.user.spacingy, -map, -map.utm.zone, -map.utm.northhem, -map.epsg.code, -stereorect.fwdgridstep, -stereorect.invgridssrate, -bm.metric, -bm.metric.lp.p, -bm.radius, -bm.minhoffset, -bm.maxhoffset, -postproc.bij, -postproc.med, -postproc.metrict, -mask.left, -mask.right, -mask.variancet, -ram, -output.out)

Zie ook