Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

OGR geo-processing

Clip vectors by extent

Omschrijving

Clipt elk door GDAL ondersteund vectorbestand tot een bepaald bereik. Het algoritme is afgeleid van de ogr2ogr utility .

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Invoer vectorlaag.

Bereik clippen [extent]

Definieert het begrenzingsvak dat zou moeten worden gebruikt voor het uitvoer vectorbestand. Het moet zijn gedefinieerd in eenheden voor het doel-CRS.

Standaard: 0,1,0,1

Aanvullende opties maken [string]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: (niet ingesteld)

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

Uitvoer vectorlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('gdalogr:clipvectorsbyextent', input_layer, clip_extent, options, output_layer)

Zie ook

Clip vectors by polygon

Omschrijving

Clipt elke door GDAL ondersteunde vectorlaag op een polygoon. Het algoritme is afgeleid van de ogr2ogr utility .

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Invoer vectorlaag.

Laag om te clippen [vector: polygoon]

Laag die moet worden gebruikt als bereik om te clippen voor de invoer vectorlaag.

Aanvullende opties maken [string]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: (niet ingesteld)

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

Uitvoer vectorlaag. Standaard is dit een ESRI Shapefile.

Gebruik van console

processing.runalg('gdalogr:clipvectorsbypolygon', input_layer, clip_layer, options, output_layer)

Zie ook