Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

GDAL diversen

Build Virtual Raster

Omschrijving

Bouwt een VRT (Virtual Dataset), dat is een mozaïek van de lijst van ingevoerde, door GDAL ondersteunde, rasters. Met een mozaïek kunt u verschillende rasterbestanden samenvoegen. Het algoritme is afgeleid van de GDAL buildvrt utility .

Parameters

Invoerlagen [meervoudige invoer: rasters]

Door GDAL ondersteunde rasterlagen.

Resolutie [selectie]

De resolutie voor de uitvoer van het mozaïek. Standaard zal de gemiddelde resolutie van de rasterbestanden worden gekozen.

Opties:

 • 0 — gemiddelde

 • 1 — hoogste

 • 2 — laagste

Standaard: 0

Lagenstapel [boolean]

Met ‘False’ kunt u definiëren dat elk rasterbestand naar een afzonderlijk gestapelde band in de VRT-band gaat.

Standaard: True

Verschil in projecties toestaan [boolean]

Staat toe dat de uitvoerbanden verschillende projecties hebben, afgeleid van de projectie van de ingevoerde rasterlagen.

Standaard: False

Uitvoer

Uitvoerlaag [raster]

Uitvoer rasterbestand,

Gebruik van console

processing.runalg('gdalogr:buildvirtualraster', input, resolution, separate, proj_difference, output)

Zie ook

Merge

Omschrijving

Voegt rasterbestanden op een eenvoudige manier samen. Hier kunt u een tabel met pseudokleur uit een invoerraster gebruiken en het type uitvoerraster definiëren. Alle afbeeldingen moeten in hetzelfde coördinatensysteem zijn. Het algoritme is afgeleid van de GDAL merge utility .

Parameters

Invoerlagen [meervoudige invoer: rasters]

Invoer rasterlagen.

Gebruik tabel met pseudokleuren uit de eerste laag [boolean]

De tabel met pseudokleuren uit de eerste laag zal worden gebruikt voor het kleuren.

Standaard: False

Lagenstapel [boolean]

Als ‘True’ is gekozen zal elk invoerbestand in een afzonderlijk gestapelde band worden geplaatst.

Standaard: False

Type raster uitvoer [selectie]

Definieert het type uitvoerraster. Standaard zal dit ‘Float23’ zijn.

Opties:

 • 0 — Byte
 • 1 — Int16
 • 2 — UInt16
 • 3 — UInt32
 • 4 — Int32
 • 5 — Float32
 • 6 — Float64
 • 7 — CInt16
 • 8 — CInt32
 • 9 — CFloat32
 • 10 — CFloat64

Standaard: 5

Uitvoer

Uitvoerlaag [raster]

Uitvoer rasterlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('gdalogr:merge', input, pct, separate, rtype, output)

Zie ook

Overzichten aanmaken (Piramiden)

Omschrijving

Overzichten (piramiden) kunnen worden gemaakt om de tijd die nodig is voor het renderen van rasterlagen te versnellen. Overzichten zijn kopieën van de gegevens in een lage resolutie die QGIS gebruikt, onafhankelijk van het zoomniveau. Het algoritme is afgeleid van de GDAL addo utility .

Parameters

Invoerlaag [raster]

Invoer rasterlaag.

Niveaus overzichten [string]

Definieert het aantal niveaus voor overzichten, berekend met de originele resolutie van de invoer rasterlaag. Standaard zullen 4 niveaus in overweging worden genomen.

Standaard: 2 4 8 16

Verwijder alle bestaande overzichten [boolean]

Verwijdert bestaande overzichten uit het raster. Standaard worden deze niet verwijderd.

Standaard: False

Methode resample [selectie]

Berekent de overzichten met een gedefinieerde methode voor resamplen.

Opties:

 • 0 — dichtstbijzijnde

 • 1 — gemiddelde

 • 2 — gauss
 • 3 — kubisch

 • 4 — gemiddelde_mp

 • 5 — gemiddelde_magphase

 • 6 — modus

Standaard: 0

Indeling overzichtskaart [selectie]

De overzichten kunnen intern worden opgeslagen, of extern als GTiff of ERDAS Imagine-bestand. Standaard worden de overzichten opgeslagen in het uitvoerraster.

Opties:

 • 0 — Intern (indien mogelijk)

 • 1 — Extern (GTiff .ovr)

 • 2 — Extern (ERDAS Imagine .aux)

Standaard: 0

Uitvoer

Uitvoerlaag [raster]

Uitvoer rasterlaag met overzichtskaarten.

Gebruik van console

processing.runalg('gdalogr:overviews', input, levels, clean, resampling_method, format)

Zie ook

Informatie

Omschrijving

Het programma gdalinfo vermeldt diverse informatie over een door GDAL ondersteunde gegevensset voor rasters.

Parameters

Invoerlaag [raster]

Rasterlaag voor invoer

Info over GCP onderdrukken [boolean]

Onderdrukt het afdrukken van de lijst met grond controlepunten. Het kan nuttig zijn voor gegevenssets met een groot aantal GCP’s, zoals L1B AVHRR of HDF4 MODIS die er duizenden van bevatten.

Standaard: False

Info over metadata onderdrukken [boolean]

Onderdrukt het afdrukken van metadata. Sommige gegevenssets kunnen enorm veel tekenreeksen voor metadata bevatten.

Standaard: False

Uitvoer

Laag-informatie [html]

Rasterinformation voor invoer

Gebruik van console

processing.runalg('gdalorg:rasterinfo', input, nogcp, nometadata, output)

Zie ook

GDAL info

Tile index

Omschrijving

Dit gereedschap bouwt een shapefile met één record voor elk ingevoerd rasterbestand, een attribuut dat de bestandsnaam bevat en een polygoon-geometrie voor de omtrek van het raster. Deze uitvoer is geschikt om te gebruiken met MapServer als een raster bestandsindex.

Parameters

Invoerlagen [meervoudige invoer: rasters]

De invoer rasterbestanden. Mogen meerdere bestanden zijn.

Veldnaam tile-index [string]

Optioneel.

De naam voor het veld in de uitvoer dat de bestandspaden/-locaties naar de geïndexeerde rasters bevat.

Standaard: location

Sla bestanden met een andere projectieverwijzing over [boolean]

Alleen bestanden met dezelfde projectie als bestanden die al zijn ingevoegd in de tile-index zullen worden ingevoegd. Standaard wordt de projectie niet gecontroleerd en wordt alle invoer geaccepteerd.

Standaard: False

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

De naam van het uitvoerbestand dat moet worden gemaakt/waaraan moet worden toegevoegd. Het standaard shapefile zal worden gemaakt als het nog niet bestaat, anders zal het worden toegevoegd aan het bestaande bestand.

Gebruik van console

processing.runalg('gdalogr:tileindex', input, field_name, proj_difference, output)

Zie ook