Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plug-in Gebiedsstatistieken

Met de plug-in rasterStats Gebiedsstatistieken kunt u de resultaten van een thematische classificatie analyseren. Het stelt u in staat om verschillende waarden van de pixels van een rasterlaag te berekenen met behulp van een polygone vectorlaag (zie figure_zonal_statistics). Na het kiezen van een kleurenband genereert de plug-in uitvoerkolommen in de vectorlaag met een gebruikergedefinieerd voorvoegsel en berekent voor elke polygoon statistieken over pixels die daarbinnen liggen. De beschikbare statistieken zijn :

 • Telling: om het aantal pixels te tellen

 • Som: om de waarden van de pixels bij elkaar op te tellen

 • Gemiddelde: om het gemiddelde van de waarden van de pixels te krijgen

 • Mediaan: om de mediaan van de waarden van de pixels te krijgen

 • StDev: om de standaard afwijking van de waarden van de pixels te krijgen

 • Min: om het minimum van de waarden van de pixels te krijgen

 • Max: om het maximum van de aarden van de pixels te krijgen

 • Bereik: om het bereik (max - min) van de waarden van pixels te krijgen

 • Kleinste hoeveelheid: om de minst voorkomende pixelwaarde te krijgen

 • Grootste hoeveelheid: om de meest voorkomende pixelwaarde te krijgen

 • Variëteit: om het aantal afzonderlijke waarden van pixels te tellen

../../../_images/zonal_statistics.png

dialoogvenster Gebiedsstatistieken