Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

27.10. Typen invoer en uitvoer voor algoritmes van Processing

Hier is de lijst van typen invoer en uitvoer die in Processing worden ondersteund, met hun overeenkomende constanten voor alg decorator, hun naam in de Modelontwerper indien weergegeven.

27.10.1. Typen invoer

Naam invoer

Klasse

Alg constante

Beschrijving

Laag met annotaties

QgsProcessingParameterAnnotationLayer

alg.ANNOTATION_LAYER

Een laag met annotaties

Configuratie voor authenticatie

QgsProcessingParameterAuthConfig

alg.AUTH_CFG

Stelt gebruikers in staat om te selecteren uit beschikbare configuraties voor authenticatie of nieuwe configuraties voor authenticatie te maken

Rasterband

QgsProcessingParameterBand

alg.BAND

Een band van een rasterlaag

Boolean

QgsProcessingParameterBoolean

alg.BOOL

Een Booleaanse waarde

Naam verbinding

QgsProcessingParameterProviderConnection

Een selectie uit beschikbare geregistreerde verbindingen voor een bepaalde gegevensprovider

Kleur

QgsProcessingParameterColor

alg.COLOR

Een kleur

Coördinaten bewerken

QgsProcessingParameterCoordinateOperation

alg.COORDINATE_OPERATION

Een bewerking van coördinaten (voor CRS transformaties)

CRS

QgsProcessingParameterCrs

alg.CRS

Een Coördinaten ReferentieSysteem

Databaseschema

QgsProcessingParameterDatabaseSchema

alg.DATABASE_SCHEMA

Een databaseschema

Databasetabel

QgsProcessingParameterDatabaseTable

alg.DATABASE_TABLE

Een databasetabel

Datetime

QgsProcessingParameterDateTime

alg.DATETIME

Een datum & tijd ‘datetime’ (of een pure datum of tijd)

Afstand

QgsProcessingParameterDistance

alg.DISTANCE

Een numerieke parameter Double voor waarden voor afstanden.

DXF-lagen

QgsProcessingParameterDxfLayers

Een lijst met vectorlagen om te exporteren als DXF-bestand

Enum

QgsProcessingParameterEnum

alg.ENUM

Een enumeratie, wat het mogelijk maakt te selecteren uit een set vooraf gedefinieerde waarden

Expressie

QgsProcessingParameterExpression

alg.EXPRESSION

Een expressie

Bereik

QgsProcessingParameterExtent

alg.EXTENT

Een ruimtelijk bereik gedefinieerd door xmin, xmax, ymin, ymax

QgsProcessingParameterField

alg.FIELD

Een veld in de attributentabel van een vectorlaag

Samengevoegd veld

QgsProcessingParameterAggregate

Een parameter voor configuraties “samengevoegde”, die bestaan uit een definitie van gewenste velden voor de uitvoer, typen en samengevoegd om ze te vullen

Kaart velden

QgsProcessingParameterFieldMapping

Een parameter voor configuraties “in kaart brengen van velden”, die bestaan uit een definitie van gewenste velden voor de uitvoer, typen en expressies om ze te vullen

Bestand/Map

QgsProcessingParameterFile

alg.FILE

Een bestandsnaam van een bestaand bestand

QgsProcessingParameterFileDestination

alg.FILE_DEST

Een bestandsnaam voor een nieuw gemaakt bestand voor uitvoer

QgsProcessingParameterFolderDestination

alg.FOLDER_DEST

Een map (doelmap)

Geometrie

QgsProcessingParameterGeometry

alg.GEOMETRY

Een geometrie

QgsProcessingParameterNumber.Integer

alg.INT

Een integer (geheel getal)

Afdruklay-out

QgsProcessingParameterLayout

alg.LAYOUT

Een lay-out

Item afdruklay-out

QgsProcessingParameterLayoutItem

alg.LAYOUT_ITEM

Een item voor lay-out

Kaartlaag

QgsProcessingParameterMapLayer

alg.MAPLAYER

Een kaartlaag

Kaartthema

QgsProcessingParameterMapTheme

alg.MAP_THEME

Een project kaartthema

Matrix

QgsProcessingParameterMatrix

alg.MATRIX

Een matrix

Groepen gegevensset met mazen

QgsProcessingParameterMeshDatasetGroups

Groepen gegevensset van laag met mazen

Tijd gegevensset met mazen

QgsProcessingParameterMeshDatasetTime

Index gegevensset van een laag met mazen op instelling tijd

Laag met mazen

QgsProcessingParameterMeshLayer

alg.MESH_LAYER

Een laag met mazen

Meervoudige invoer

QgsProcessingParameterMultipleLayers

alg.MULTILAYER

Een set lagen

Getal

QgsProcessingParameterNumber.Double

alg.NUMBER

Een numerieke waarde

Punt

QgsProcessingParameterPoint

alg.POINT

Een punt

Attribuut puntenwolk

QgsProcessingParameterPointCloudAttribute

Een attribuut uit een laag puntenwolk

QgsProcessingParameterPointCloudDestination

alg.POINTCLOUD_LAYER_DEST

Een parameter voor het doel voor een puntenwolklaag, voor het specificeren van het doelpad voor een puntenwolklaag die is gemaakt door het algoritme

Puntenwolklaag

QgsProcessingParameterPointCloudLayer

alg.POINTCLOUD_LAYER

Een puntenwolkenlaag

QgsProcessingParameterProviderConnection

alg.PROVIDER_CONNECTION

Een beschikbare verbinding voor een databaseprovider

Bereik

QgsProcessingParameterRange

alg.RANGE

Een nummerreeks

Rasterlaag

QgsProcessingParameterRasterLayer

alg.RASTER_LAYER

Een rasterlaag

QgsProcessingParameterRasterDestination

alg.RASTER_LAYER_DEST

Een parameter voor het doel van een rasterlaag, voor het specificeren van het doelpad voor een rasterlaag die is gemaakt door het algoritme

Schaal

QgsProcessingParameterScale

alg.SCALE

Een schaal voor de kaart

QgsProcessingParameterFeatureSink

alg.SINK

Een object afvoer

TIN-lagen maken

QgsProcessingParameterTinInputLayers

Selectie van meerdere lagen om een TIN te maken met punten en/of breeklijnen

Vectorobjecten

QgsProcessingParameterFeatureSource

alg.SOURCE

Een object bron

Tekenreeks

QgsProcessingParameterString

alg.STRING

Een teksttekenreeks

Vectorlaag

QgsProcessingParameterVectorLayer

alg.VECTOR_LAYER

Een vectorlaag

QgsProcessingParameterVectorDestination

alg.VECTOR_LAYER_DEST

Een parameter voor het doel van een vectorlaag, voor het specificeren van het doelpad voor een vectorlaag die is gemaakt door het algoritme

Vectortegel schrijven-lagen

QgsProcessingParameterVectorTileDestination

Een parameter voor het doel van een vectortegellaag, voor het specificeren van het doelpad voor een vectortegellaag die is gemaakt door het algoritme

27.10.2. Typen uitvoer

Klasse

Alg constante

Beschrijving

QgsProcessingOutputBoolean

alg.BOOL

Een Booleaanse waarde

QgsProcessingOutputNumber

alg.DISTANCE

Een numerieke parameter Double voor waarden voor afstanden.

QgsProcessingOutputFile

alg.FILE

Een bestandsnaam van een bestaand bestand

QgsProcessingOutputFolder

alg.FOLDER

Een map

QgsProcessingOutputHtml

alg.HTML

HTML

QgsProcessingOutputNumber

alg.INT

Een integer (geheel getal)

QgsProcessingOutputLayerDefinition

alg.LAYERDEF

Een laag-definitie

QgsProcessingOutputMapLayer

alg.MAPLAYER

Een kaartlaag

QgsProcessingOutputMultipleLayers

alg.MULTILAYER

Een set lagen

QgsProcessingOutputNumber

alg.NUMBER

Een numerieke waarde

QgsProcessingOutputPointCloudLayer

alg.POINTCLOUD_LAYER

Een puntenwolkenlaag

QgsProcessingOutputRasterLayer

alg.RASTER_LAYER

Een rasterlaag

QgsProcessingOutputString

alg.STRING

Een teksttekenreeks

QgsProcessingOutputVectorLayer

alg.VECTOR_LAYER

Een vectorlaag

QgsProcessingOutputVectorTileLayer

Een vectortegellaag