Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

29.2. QGIS bronplug-ins gebruiken

Hieronder staat de lijst met bronplug-ins die worden geleverd met QGIS. Zij zijn niet noodzakelijkerwijze standaard ingeschakeld.

Pictogram

Plug-in

Omschrijving

Verwijzing handleiding

dbManager

DB Manager

Uw databases beheren binnen QGIS

Plug-in DB Manager

geometryChecker

Geometrie controleren

Fouten in geometrieën van vector controleren en repareren

Plug-in Geometrieën controleren

grassTools

GRASS 7

GRASS-functionaliteit

Integratie van GRASS GIS

grassLogo

GRASS GIS provider

GRASS GIS Processing-functionaliteit

Integratie van GRASS GIS

metasearch

MetaSearch Catalog Client

Werken met Metadata Catalogue Services (CSW)

MetaSearch Catalog Client

offlineEditingCopy

Offline bewerken

Offline bewerken en synchroniseren met database

Plug-in Offline bewerken

otb

OrfeoToolbox provider

OrfeoToolbox Processing provider

OTB toepassingsprovider

geoprocessing

Processing

Framework Processing ruimtelijke gegevens

QGIS framework Processing

topologyChecker

Topology Checker

Topologische fouten zoeken in vectorlagen

Plug-in Topologie Checker

Notitie

Om de bronplug-ins grassTools GRASS 7, grassLogo GRASS GIS provider of otb OrfeoToolbox provider te kunnen gebruiken, moeten zij zijn geconfigureerd. Informatie is hier te vinden.