Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

12.2. Les: Gereedschappen van GRASS

In deze les zullen we een selectie van gereedschappen presenteren om u een idee van de mogelijkheden van GRASS te geven.

12.2.1. ★☆☆ Volgen: Een kaart van het aspect maken

 1. Open de tab GRASS-gereedschap

 2. Laad de rasterlaag g_dem uit de mapset grass_mapset

 3. Zoek naar de module r.aspect door er naar te zoeken in het veld Filter van de tab Modules

 4. Open het gereedschap en stel het in zoals hier en klik op de knop Uitvoeren:

  ../../../_images/grass_aspect.png
 5. Als het proces is voltooid klik dan op Uitvoer bekijken om de resulterende laag in het kaartvenster te laden:

../../../_images/grass_aspect_result.png

De laag g_aspect is opgeslagen in de mapset grass_mapset dus u kunt de laag uit het kaartvenster verwijderen en opnieuw laden wanneer u wilt.

12.2.2. ★☆☆ Volgen: Basisstatistieken voor rasterlaag ophalen

We willen enkele basisstatistieken van de rasterlaag g_dem weten.

 1. Open de tab GRASS-gereedschap

 2. Laad de rasterlaag g_dem uit de mapset grass_mapset

 3. Zoek naar de module r.info door er naar te zoeken in het veld Filter van de tab Modules

 4. Stel het gereedschap in zoals hier en klik op Uitvoeren:

  ../../../_images/grass_raster_info.png
 5. Op de tab Uitvoer zult u enige informatie over het raster zien afgedrukt, zoals het pad naar het bestand, het aantal rijen en kolommen en andere nuttige informatie:

  ../../../_images/grass_raster_info_result.png

12.2.3. ★★☆ Volgen: Het gereedschap Reclass

Opnieuw classificeren van een rasterlaag is een bijzonder nuttige taak. We hebben zojuist de laag g_aspect gemaakt uit de g_dem. Het bereik van de waarden gaat van 0 (Noord) langs 90 (Oost), 180 (Zuid), 270 (West) en tenslotte naar 360 (Noord opnieuw). We kunnen de laag g_aspect opnieuw classificeren om slechts 4 categorieën te hebben door specifieke regels te volgen (Noord = 1, Oost = 2, Zuid = 3 en West = 4).

Het gereedschap Reclassify van Grass accepteert een bestand txt met de gedefinieerde regels. Het schrijven van de regels is erg eenvoudig en de handleiding van GRASS bevat een hele goede beschrijving.

Tip

Elk gereedschap van GRASS heeft zijn eigen tab Handleiding. Neem de tijd om de beschrijving van het gereedschap dat u gaat gebruiken door te lezen om nuttige parameters niet te missen

 1. Laad het bestand g_aspect of, als u dat niet gemaakt hebt, ga terug naar het gedeelte ★☆☆ Volgen: Een kaart van het aspect maken.

 2. Zoek naar de module r.reclass door er naar te zoeken in het veld Filter van de tab Modules

 3. Open het gereedschap en stel het in zoals op de volgende afbeelding. Het bestand dat de regels bevat, in de map exercise_data/grass/, is genaamd reclass_aspect.txt.

 4. Klik op Uitvoeren en wacht tot het proces is voltooid:

  ../../../_images/grass_reclass.png
 5. Klik op Uitvoer bekijken om het opnieuw geclassificeerde raster in het kaartvenster te laden

  De nieuwe laag is opgemaakt met slechts 4 waarden (1, 2, 3, en 4) en het is gemakkelijker te beheren en te verwerken.

  ../../../_images/grass_reclass_result.png

Tip

Open het bestand reclass_aspect.txt met een tekstbewerker om de regels te bekijken en er aan te wennen. Meer nog, bekijk de handleiding van GRASS wat nader: veel verschillende voorbeelden zijn beschikbaar.

12.2.4. ★★☆ Probeer zelf: Opnieuw classificeren met uw regels

Probeer de laag g_dem opnieuw te classificeren in 3 nieuwe categorieën:

 • van 0 tot 1000, nieuwe waarde = 1

 • van 1000 tot 1400, nieuwe waarde = 2

 • vanaf 1400 tot de maximum rasterwaarde, nieuwe waarde = 3

12.2.5. ★★☆ Volgen: Het gereedschap Mapcalc

Het gereedschap Mapcalc is soortgelijk aan de Rasterberekeningen van QGIS. U kunt rekenkundige bewerkingen uitvoeren op een of meer rasterlagen en het uiteindelijke resultaat zal een nieuwe laag zijn met de berekende waarden.

Het doel van de volgende oefening is om de waarden die groter zijn dan 1000 uit de rasterlaag g_dem uit te nemen.

 1. Zoek naar de module r.mapcalc door er naar te zoeken in het veld Filter van de tab Modules

 2. Start het gereedschap.

  Het dialoogvenster Mapcalc stelt u in staat een reeks analyses te construeren die moeten worden uitgevoerd op een raster, of collectie rasters. U zult deze gereedschappen gebruiken om dat te doen:

  ../../../_images/map_calc_tools.png

  In volgorde zijn dat:

  • Kaart toevoegen: Voeg een rasterbestand uit uw huidige mapset van GRASS toe.

  • Constante toevoegen: Een constante waarde toevoegen die moet worden gebruikt in functies, 1000 in dit geval.

  • Operator of functie toevoegen: Een operator of functie toevoegen die moet worden verbonden met de invoer en uitvoer. We zullen de operator groter dan of is gelijk aan gebruiken.

  • Verbinding toevoegen: Verbindt elementen. Klik en sleep, met dit gereedschap, van de ene rode punt op het ene item naar de rode punt op een ander item. Punten die juist zijn verbonden met een verbindingslijn zullen grijs worden. Als de lijn of punt rood is, is die niet juist verbonden!

  • Item selecteren: Selecteert een item en geselecteerde items verplaatsen.

  • Verwijder geselecteerde item: Verwijdert het geselecteerde item uit het huidige blad voor mapcalc, maar niet uit de mapset (als het een bestaand raster is)

  • Openen: Een bestaand bestand openen met de gedefinieerde bewerking

  • Opslaan: Alle bewerkingen opslaan in een bestand

  • Opslaan als: Alle bewerkingen opslaan in een nieuw bestand op de schijf.

 3. Construeer het volgende algoritme met deze gereedschappen:

  ../../../_images/grass_mapcalc.png
 4. Klik op Uitvoeren en dan op Uitvoer bekijken om de uitvoer te zien weergegeven in uw kaart:

  ../../../_images/grass_mapcalc_result.png

Dit geeft alle gebieden weer waar het terrein hoger is dan 1000 meter.

Tip

U kunt ook de formule die u hebt gemaakt opslaan en laden in een ander project van QGIS door te klikken op de laatste knop van de werkbalk van GRASS Mapcalc.

12.2.6. Conclusie

In deze les hebben we slechts een paar van de vele gereedschappen behandeld die GRASS te bieden heeft. Open het dialoogvenster GRASS-gereedschap en scroll door de Modules om de mogelijkheden van GRASS voor uzelf te verkennen. OF, voor een meer gestructureerde benadering, kijk onder de tab Modules, waar de gereedschappen op type zijn vermeld.