Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

5.2. Les: Topologie voor objecten

Topologie is een handig aspect van vector gegevenslagen, omdat het fouten zoals overlappen of gaten minimaliseert.

Bijvoorbeeld: als twee objecten een rand delen en u bewerkt de rand met behulp van topologie, dan hoeft u niet eerst het ene object te bewerken, dan een ander en dan zorgvuldig de randen op elkaar af te stemmen zodat zij overeenkomen. In plaats daarvan kunt u hun gedeelde rand bewerken en beide objecten zullen tegelijkertijd wijzigen.

Het doel voor deze les: Topologie begrijpen door middel van voorbeelden.

5.2.1. ★★☆ Volgen: Snappen

Snappen maakt het bewerken van topologie gemakkelijker. Dit maakt het mogelijk uw muiscursor aan andere objecten te snappen, terwijl u digitaliseert. Opties voor snappen instellen:

 1. Navigeer naar het menu-item Project ► Opties voor snappen….

 2. Stel uw dialoogvenster Instellingen voor snappen in project in op het activeren van de laag landuse met Type vertex en tolerantie 12 pixels:

  ../../../_images/set_snapping_options.png
 3. Zorg er voor dat het vak in de kolom Voorkom overlappen is geselecteerd.

 4. Verlaat het dialoogvenster.

 5. Selecteer de laag landuse en ga naar de modus Bewerken (toggleEditing)

 6. Controleer (onder Beeld ► Werkbalken) dat uw werkbalk Geavanceerd digitaliseren is ingeschakeld.

 7. Zoom naar dit gebied (schakel indien nodig lagen en labels in):

  ../../../_images/zoom_to.png
 8. Digitaliseer dit nieuwe (fictionele) gebied in rood:

  ../../../_images/new_park_area.png
 9. Indien gevraagd, geef het een OGC_FID van 999, maar het staat u vrij de andere waarden ongewijzigd te laten.

  Als u voorzichtig bent tijdens het digitaliseren en de cursor toestaat te snappen aan de punten van aanliggende gebieden, zult u merken dat er geen gaten zijn tussen uw nieuwe gebieden de bestaande gebieden ernaast.

 10. Denk aan de gereedschappen undo Ongedaan maken en redo Opnieuw op de werkbalk Geavanceerd digitaliseren.

5.2.2. ★★☆ Volgen: Correcte topologische objecten

Objecten van topologie moeten soms bijgewerkt worden. In ons voorbeeldgebied is een gebied bos geworden, dus moet de laag landuse worden bijgewerkt. We zullen daarom enkele objecten bos uitbreiden en samenvoegen in dit gebied:

../../../_images/zoom_to.png

In plaats van het maken van nieuwe polygonen om de bosgebieden samen te voegen, gaan we het gereedschap Punten gebruiken om bestaande polygonen te bewerken en samen te voegen.

 1. Ga naar de modus Bewerken (als die niet al actief is)

 2. Selecteer het gereedschap vertexToolActiveLayer Gereedschap Punten

 3. Kies een bosgebied, selecteer een punt en verplaats die naar een naastgelegen punt, zodat de twee objecten bos elkaar raken:

  ../../../_images/corner_selected_move.png
 4. Klik en sleep de knopen totdat zij op hun plaats snappen.

  De juiste topologische rand ziet er uit zoals dit:

  ../../../_images/areas_joined.png

  Ga door en voeg nog enkele gebieden samen met het gereedschap Punten.

  U kunt ook het gereedschap capturePolygon Object polygoon toevoegen gebruiken om het gat te vullen tussen de twee polygonen bos. Als u Overlappen vermijden hebt ingeschakeld, hoeft u niet elk enkele punt toe te voegen - zij zullen automatisch worden toegevoegd als uw nieuwe polygoon de bestaande overlapt.

  Als u onze voorbeeldgegevens gebruikt, zou u een bosgebied moeten hebben dat er ongeveer zo uitziet:

../../../_images/node_example_result.png

Maak u geen zorgen als u meer, minder of andere bosgebieden heeft samengevoegd.

5.2.3. ★★☆ Volgen: Gereedschap: Object vereenvoudigen

Doorgaand op dezelfde laag zullen we het gereedschap simplify Object vereenvoudigen testen:

 1. Klik er op om het te activeren.

 2. Klik op één van de gebieden die u heeft samengevoegd met ofwel het gereedschap Punten of het gereedschap Object toevoegen. U zult dit dialoogvenster zien:

  ../../../_images/simplify_line_dialog.png
 3. Pas de Tolerantie aan en zie wat er gebeurt:

  ../../../_images/simplify_line_example.png

  Dit stelt u in staat het aantal punten te reduceren.

 4. Klik op OK

Het voordeel van dit gereedschap is dat het u een eenvoudige en intuïtieve interface verschaft voor veralgemeniseren. Maar weet dat het gereedschap topologie beschadigt. De vereenvoudigde polygoon deelt niet langer grenzen met zijn aanliggende polygonen, zoals zou moeten. Dus is dit gereedschap beter geschikt voor zelfstandige objecten.

Vóórdat u doorgaat, zet de polygoon terug naar zijn originele status door de laatste wijziging ongedaan te maken.

5.2.4. ★★☆ Probeer zelf: Gereedschap: Ring toevoegen

Het gereedschap addRing Ring toevoegen stelt u in staat een interne ring aan een object polygoon toe te voegen (een gat in de polygoon te zagen), zolang als het gat volledig is opgenomen binnen de polygoon (raken van de grens is OK). Als u bijvoorbeeld de buitengrenzen van Zuid-Afrika heeft gedigitaliseerd en u moet een gat toevoegen voor Lesotho, zou u dit gereedschap gebruiken.

Als u experimenteert met het gereedschap, zou u kunnen merken dat de huidige opties voor snappen zouden kunnen voorkomen dat u een ring in de polygoon kunt maken. U wordt dus geadviseerd om snappen uit te schakelen voordat u een gat maakt.

 1. Schakel snappen voor de laag landuse uit met de knop snapping Snappen inschakelen (of gebruik de sneltoets s).

 2. Gebruik het gereedschap addRing Ring toevoegen om een gat in het midden van een geometrie polygoon te maken.

 3. Teken een polygoon over het doelobject, alsof u het gereedschap capturePolygon Polygoon toevoegen gebruikt.

 4. Wanneer u met rechts klikt, zal het gat zichtbaar worden.

 5. Verwijder het gat dat u zojuist gemaakt hebt met het gereedschap deleteRing Ring verwijderen. Klik in het gat om het te verwijderen.

 • Maak uw bewerking ongedaan voordat u doorgaat met de oefening voor het volgende gereedschap.

5.2.5. ★★☆ Probeer zelf: Gereedschap: Deel toevoegen

Het gereedschap addPart Deel toevoegen stelt u in staat een nieuw gedeelte voor een object te maken, dat niet direct is verbonden met het hoofdobject. Als bijvoorbeeld de grenzen van het vasteland van Zuid-Afrika heeft gedigitaliseerd, maar u heeft de Prince Edward Islands nog niet toegevoegd, zou u dit gereedschap gebruiken om ze te maken.

 1. Selecteer de polygoon waaraan u het deel wilt toevoegen door het gereedschap selectRectangle Objecten selecteren per gebied of met een enkele klik te gebruiken.

 2. Gebruik het gereedschap Deel toevoegen om een gebied dat er buiten ligt toe te voegen.

 3. Verwijder het deel dat u net hebt gemaakt met het gereedschap deletePart Deel verwijderen.

  Notitie

  Klik in het deel om het te verwijderen.

5.2.6. ★★☆ Volgen: Gereedschap: Objecten vervormen

Het gereedschap reshape Objecten vervormen wordt gebruikt om een object polygoon groter te maken of een deel ervan weg te snijden (langs de grens).

Vergropten:

 1. Selecteer de polygoon door het gereedschap selectRectangle Objecten selecteren per gebied of met een enkele klik te gebruiken.

 2. Klik met links binnen de polygoon om te beginnen met het tekenen.

 3. Teken een vorm tot buiten de polygoon. Het laatste punt zou weer binnen de polygoon moeten liggen.

 4. Klik met rechts om de vorm te voltooien:

  ../../../_images/reshape_step_one.png

  Dit zal een soortgelijk resultaat geven als:

  ../../../_images/reshape_result.png

Een deel wegsnijden:

 1. Selecteer de polygoon door het gereedschap selectRectangle Objecten selecteren per gebied of met een enkele klik te gebruiken.

 2. Klik buiten de polygoon.

 3. Teken een vorm binnen de polygoon. Het laatste punt zou weer buiten de polygoon moeten liggen.

 4. Klik met rechts buiten de polygoon:

  ../../../_images/reshape_inverse_example.png

  Het resultaat van bovenstaande:

  ../../../_images/reshape_inverse_result.png

5.2.7. ★★☆ Volgen: Gereedschap: Objecten splitsen

Het gereedschap splitFeatures Objecten splitsen is soortgelijk aan het gereedschap reshape Objecten vervormen, behalve dat het geen van de twee gedeelten verwijdert. In plaats daarvan behoudt het ze allebei.

We zullen het gereedschap gebruiken om een hoek van een polygoon af te splitsen.

 1. Selecteer de laag landuse en schakel snappen er opnieuw voor in.

 2. Selecteer het gereedschap splitFeatures Objecten splitsen en klik op een punt om te beginnen met het tekenen van een lijn.

 3. Teken de grenslijn.

 4. Klik op een punt aan de “tegenoverliggende” zijde van de polygoon die u wilt afsplitsen en klik met rechts om de lijn te voltooien:

  ../../../_images/split_feature_example.png
 5. Op dit punt zou het lijken alsof er niet is gebeurd. Maar onthoud dat de laag landuse is gerenderd zonder grenslijnen, dus de nieuwe lijn voor het delen zal niet worden weergegeven.

 6. Gebruik het gereedschap selectRectangle Objecten selecteren per gebied of met een enkele klik om het deel te selecteren dat u zojuist afgesplitst hebt, het nieuwe object zal nu worden geaccentueerd.

  ../../../_images/new_corner_selected.png

5.2.8. ★★★ Volgen: Gereedschap: Objecten samenvoegen

Nu zullen we het object, dat u zojuist heeft afgesplitst, opnieuw samenvoegen met het resterende deel van de polygoon:

 1. Experimenteer met de gereedschappen mergeFeaturesGeselecteerde objecten samenvoegen en mergeFeatureAttributes Attributen van geselecteerde objecten samenvoegen.

 2. Let op de verschillen.

5.2.9. Conclusie

Het bewerken van topologie is een krachtig gereedschap dat u in staat stelt objecten snel en gemakkelijk te maken en aan te passen, er intussen voor zorgend dat zij topologisch juist blijven.

5.2.10. Wat volgt?

Nu weet u hoe u gemakkelijk de vorm van objecten kunt digitaliseren, maar het toevoegen van attributen is nog steeds een ander verhaal! Hierna zullen we u tonen hoe u formulieren kunt gebruiken, wat het bewerken van attributen eenvoudiger en meer effectief maakt.