Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

8.3. Opdracht

Maak, met behulp van de afdruklay-out, een nieuwe kaart die de resultaten van uw analyse weergeeft. Neem deze lagen er in op:

  • places (met labels),

  • hillshade,

  • solution (of new_solution),

  • roads en

  • ofwel aerial_photos of DEM.

Schrijf een korte verklarende tekst om erbij te voegen. Neem in die tekst de criteria op die werden gebruikt in de overweging om een huis aan te kopen en aanvullend te ontwikkelen, als ook een verklaring voor uw aanbeveling over welke gebouwen geschikt zijn.