Fontos

A fordítás közösségi munka eredménye, amelyhez itt tudsz csatlakozni <https://qgis.org/en/site/getinvolved/translate.html#becoming-a-translator>`_. Ennek az oldalnak eddig a 77.97% részét fordítottuk le.

13. Module: Assessment

Ehhez a fejezethez használja a saját adatait. Szüksége lesz:

 • POI-k vektoros pont adathalmazára, pontok neveivel és több kategóriával

 • utak vonalas vektoros adataira

 • földhasználat vektoros felületeire (telekhatárokat használva)

 • egy látható spektrumú képre (például egy légifotóra)

 • egy DEM-re (ha nincs sajátja, letölthet a CGIAR-CSI oldalról)

13.1. Alaptérkép létrehozása

Mielőtt bármilyen adatelemzést végezne, szüksége lesz egy alaptérképre, az elemzés eredményét kontextusba helyezi.

13.1.1. A pontréteg hozzáadása

 • Adja hozzá a pontréteget. Attól függően, hogy milyen szinten végzi a kurzust, alább csak a megfelelő szintnél szerepelő lépéseket végezze el:

★☆☆

 • Címkézze fel a pontokat egy egyedi attribútumukkal, például a hely nevével. Használjon kis betűméretet, a címkék ne legyenek feltűnőek. Az információnak elérhetőnek kell lennie, de ne ez legyen a térkép hangsúlyos eleme.

 • Színekkel csoportosítsa a pontokat a kategóriájuk alapján. A kategóriák közé tartozhat például „turisztikai célpont”, „rendőrség” vagy „városközpont”.

★★☆

 • Do the same as the ★☆☆ section.

 • Osztályozza a pontok méretét fontosság szerint: minél jelentősebb egy elem, annál nagyobb legyen a pont. Ne lépje túl viszont a 2,00 pontméretet.

 • Az olyan elemekhez, amik nem köthetőek egy adott ponthoz (például megyék, régiók vagy városnevek nagy méretaránynál) ne rendeljen hozzá semmilyen pontot.

★★★

 • Egyáltalán ne használjon pont szimbólumokat a réteg szimbolizálására. Ehelyett helyezzen címkéket a pontok középpontja fölé; magának a pont szimbólumnak ne legyen mérete.

 • Használjon Adatvezérelt beállításokat a címkék értelmes kategóriákba rendezéséhez.

 • Ha szükséges, adja hozzá a megfelelő oszlopokat az attribútumadatokhoz. Ehhez ne hozzon létre kitalált adatokat, hanem az adathalmaz megfelelő meglévő értékei alapján töltse ki az új mezőket a Mezőkalkulátor segítségével.

13.1.2. A vonalas réteg hozzáadása

 • Adja hozzá az út réteget, majd módosítsa a jelrendszerét. Ne címkézze az utakat.

★☆☆

 • Változtassa meg az utak jelrendszerét világos színűre, vastag vonallal. Tedd kissé átlátszóvá is.

★★☆

 • Hozzon létre egy szimbólumot több szimbólumréteggel. A kapott szimbólum nézzen ki valódi útnak. Ehhez használhat egy egyszerű szimbólumot; például egy fekete vonalat, amelynek közepén egy vékony fehér folytonos vonal fut. Lehet ennél kidolgozottabb is, de a kapott térkép ne tűnjön túl bonyolultnak.

 • Ha az adathalmazban túl sűrűek az utak abban a léptékben, amelyben a térképet meg szeretné jeleníteni, akkor két útréteget kell létrehoznia: a kidolgozott útszerű szimbólumot és egy egyszerűbb szimbólumot kisebb méretarányhoz.

 • Minden szimbólumnak több szimbólumrétegűnek kell lennie. A helyes megjelenítéshez használjon szimbólumokat.

★★★

 • Do the same as in the ★★☆ section above.

 • Ezenkívül az utakat osztályozni kell. Valósághű útszerű szimbólumok használatakor minden úttípusnak megfelelő szimbólummal kell rendelkeznie; Például egy autópályán úgy kell kinéznie, hogy mindkét irányban két sávja van.

13.1.3. A felületréteg hozzáadása

 • Adja hozzá a földhasználat réteget és módosítsa a jelrendszerét.

★☆☆

 • Osztályozza a réteget földhasználat szerint. Használjon tömör színeket.

★★☆

 • Osztályozza a réteget földhasználat szerint. Adott esetben használjon szimbólumrétegeket, különböző szimbólumtípusokat stb. Az eredménynek azonban visszafogottnak és egységesnek kell tűnnie. Ne feledje, hogy ez egy háttér része lesz!

★★★

 • A földhasználat általános kategóriákba sorolásához használjon szabályalapú osztályozást, mint „lakott”, „lakatlan”, „természetvédelmi terület”, stb.

13.1.4. Raszteres háttér létrehozása

 • Hozzon létre a DEM-ből egy domborzatárnyékolást és használja magának az osztályozott DEM-nek a rátétjeként. Használhatja a Domborzatszínezés modult is (mint ahogy a modulokról szóló leckében mutattuk).

13.1.5. Fejezze be az alaptérképet

 • A fenti erőforrások segítségével hozzon létre egy alaptérképet néhány vagy az összes réteg felhasználásával. Ennek a térképnek tartalmaznia kell a felhasználó tájékozódásához szükséges összes alapvető információt, valamint vizuálisan egységesnek és „egyszerűnek” kell lennie.

13.2. Elemezze az adatokat

 • Olyan ingatlant keres, amely megfelel bizonyos feltételeknek.

 • Ön dönthet a saját kritériumairól, amelyeket dokumentálnia kell.

 • Van néhány irányelv ezekhez a kritériumokhoz:

  • a cél ingatlannak egy (vagy több) bizonyos típusú földhasználatúnak kell lennie

  • adott távolságon belül kell lennie az utaktól, vagy kereszteznie kell egy útnak

  • adott távolságon belül kell lennie bizonyos kategóriájú pontoktól, például egy kórháztól

13.2.1. ★★☆ / ★★★

 • Az eredmények között szerepeljen raszteres elemzés. Használjon legalább egy raszterből származtatott tulajdonságot, például kitettséget vagy meredekséget.

13.3. Végleges térkép

 • A végleges térkép elkészítéséhez használjon Nyomtatási elrendezést, ami tartalmazza az elemzés eredményét is.

 • Ágyazza be ezt a térképet egy dokumentumba a dokumentált kritériumokkal együtt. Ha a térkép vizuálisan túl zsúfolt lett a hozzáadott réteg(ek) miatt, törölje azon rétegek kijelölését, amelyekről úgy érzi, hogy a legkevésbé van rájuk szükség.

 • A térképnek tartalmaznia kell egy címet és egy jelmagyarázatot.