7. OGC testen van aanpassingen

Het Open Geospatial Consortium (OGC) verschaft testen die gratis kunnen worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat een server voldoet aan een bepaalde specificatie. Dit hoofdstuk verschaft een snelle handleiding om de testen voor de WMS in te stellen op een systeem van Ubuntu. Gedetailleerde documentatie is te vinden op de website van OGC.

7.1. pyogctest

pyogctest is een programma voor Python dat bedoeld is voor het eenvoudig uitvoeren van testen voor OGC. Installeren mag worden gedaan in een virtuele omgeving:

git clone https://github.com/pblottiere/pyogctest
virtualenv venv
source venv/bin/activate
pip install -e pyogctest/

7.2. WMS 1.3.0 testset

Een test-gegegevensset is nodig om de WMS 1.3.0 testset met succes uit te kunnen voeren. Die kan worden gedownload met pyogctest:

./pyogctest.py -s wms130 --download

Na het downloaden is een project teamengine_wms_130.qgs beschikbaar in de nieuwe map data. Dit project moet worden geregistreerd als het standaard project voor QGIS Server met de omgevingsvariabele QGIS_SERVER_PROJECT_FILE. Op deze manier hoeven we niet expliciet de vendor-parameter MAP van QGIS Server in te stellen.

Een specifieke configuratie is ook nodig om te voldoen aan de testen voor metadata. Inderdaad, sommige metadata zijn beschikbaar in de map data/metadata en moeten beschikbaar worden gemaakt voor het OGC testframewerk met een URL. De eenvoudigste optie is om uw webserver te configureren om toegang te verkrijgen door iets als http://XXX.XXX.XXX.XXX/metadata/Autos.xml. Deze URL’s voor metadata moeten worden gedefinieerd in het project en worden ingevoegd in het document voor WMS GetCapabilities. Het project moet dus worden bijgewerkt overeenkomstig uw testomgeving om QGIS Server een geldig XML-document te laten maken:

./pyogctest.py -s wms130 -m http://XXX.XXX.XXX.XXX/metadata

Nu alles juist is geconfigureerd, kunnen we de WMS 1.3.0 testset uitvoeren:

./pyogctest.py -s wms130 -u http://XXX.XXX.XXX.XXX/qgisserver