7. OGC testen van aanpassingen

Het Open Geospatial Consortium (OGC) verschaft testen die gratis kunnen worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat een server voldoet aan een bepaalde specificatie. Dit hoofdstuk verschaft een snelle handleiding om de testen voor de WMS in te stellen op een systeem van Ubuntu. Gedetailleerde documentatie is te vinden op de website van OGC.

7.1. Instellen van testen voor aanpassingen voor WMS 1.3 en WMS 1.1.1

sudo apt install openjdk-8-jdk maven
cd ~/src
git clone https://github.com/opengeospatial/teamengine.git
cd teamengine
mvn install
mkdir ~/TE_BASE
export TE_BASE=~/TE_BASE
unzip -o ./teamengine-console/target/teamengine-console-4.11-SNAPSHOT-base.zip -d $TE_BASE
mkdir ~/te-install
unzip -o ./teamengine-console/target/teamengine-console-4.11-SNAPSHOT-bin.zip -d ~/te-install

Download and install WMS 1.3.0 test

cd ~/src
git clone https://github.com/opengeospatial/ets-wms13.git
cd ets-wms13
mvn install

Test voor WMS 1.1.1 downloaden en installeren

cd ~/src
git clone https://github.com/opengeospatial/ets-wms11.git
cd ets-wms11
mvn install

7.2. Testproject

Voor de testen van WMS kunnen gegevens worden gedownload en geladen in een project van QGIS:

wget https://cite.opengeospatial.org/teamengine/about/wms/1.3.0/site/data-wms-1.3.0.zip
unzip data-wms-1.3.0.zip

Maak dan een project voor QGIS overeenkomstig de beschrijving in https://cite.opengeospatial.org/teamengine/about/wms/1.3.0/site/. We moeten later de URL van de GetCapabilities van de service opgeven om de testen uit te kunnen voeren.

7.3. Uitvoeren van de test voor WMS 1.3.0

export PATH=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/bin:$PATH
export TE_BASE=$HOME/TE_BASE
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
cd ~/te-install
./bin/unix/test.sh -source=$HOME/src/ets-wms13/src/main/scripts/ctl/main.xml

7.4. Uitvoeren van de test voor WMS 1.1.1

export PATH=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/bin:$PATH
export TE_BASE=$HOME/TE_BASE
export ETS_SRC=$HOME/ets-resources
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
cd ~/te-install
./bin/unix/test.sh -source=$HOME/src/ets-wms11/src/main/scripts/ctl/wms.xml