24.2.1. Plug-in Coördinaat klikken

De plug-in Coödinaat klikken is eenvoudig te gebruiken en verschaft de mogelijkheid om coördinaten weer te geven in het kaartvenster voor twee geselecteerde coördinaten referentie systemen (CRS).

../../../../_images/coordinate_capture_dialog.png

Fig. 24.8 Plug-in Coördinaat klikken

  1. Start QGIS, selecteer Eigenschappen… uit het menu Project en klik op de tab CRS. Als alternatief kunt ook klikken op het pictogram crs CRS in de rechter benedenhoek van de statusbalk.

  2. Selecteer een geprojecteerd coördinatensysteem van uw keuze (bekijk ook Werken met projecties).

  3. Activeer de plug-in Coördinaat klikken in Plug-ins beheren en installeren (zie Het dialoogvenster Plug-ins) en zorg er voor dat het dialoogvenster zichtbaar is door te gaan naar Beeld ▶ Panelen en er voor te zorgen dat checkbox Coördinaat klikken is ingeschakeld. Het dialoogvenster Coördinaat klikken verschijnt, zoals weergegeven in afbeelding figure_coordinate_capture. Als alternatief kunt u ook zoeken naar Vector ▶ Coördinaat klikken.

  4. Klik op het pictogram geographic Klik om het CRS te selecteren voor het tonen van de coördinaten en selecteer een ander CRS dan dat welke u hierboven selecteerde.

  5. Klik op Opnemen starten om te beginnen met het opnemen van coördinaten. U kunt nu overal in het kaartvenster klikken en de plug-in zal de coördinaten weergeven voor uw beide geselecteerde CRS-en.

  6. Klik op het pictogram tracking Muis volgen om het traceren van coördinaten met de muis in te schakelen.

  7. U kunt geselecteerde coördinaten ook kopiëren naar het klembord.