Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

14.6. Lesson: Crearea hărților detaliate folosind instrumentul Atlas

Proiectarea sistematică de eșantionare este gata, iar echipele de teren și-au încărcat coordonatele GPS în dispozitivele de navigare. Există, de asemenea, un formular pentru date, în care se vor colecta informațiile măsurate pentru fiecare schiță. Pentru a găsi mai ușor drumul spre fiecare parcelă, s-au solicitat o serie de hărți detaliate, în cazul în care unele informații din teren pot fi văzute în mod clar, împreună cu un subset mic de schițe și câteva informații despre zonă. Puteți utiliza instrumentul Atlas pentru a genera automat o serie de hărți, având un format comun.

Scopul acestei lecții: Aflați cum să utilizați instrumentul Atlas în QGIS, pentru a genera hărți tipăribile detaliate, în scopul sprijinirii activității de inventariere în teren.

14.6.1. basic Follow Along: Pregătirea Compozitorului de Hărți

Înainte de a putea automatiza hărțile detaliate ale zonei forestiere și schițele noastre de eșantionare, trebuie să creăm un șablon cu toate elementele pe care le considerăm utile în munca de teren. Desigur, cea mai importantă va fi o stilizare corectă, dar, după cum ați văzut mai înainte, va trebui să adăugați și o mulțime de alte elemente care completează harta tipărită.

Deschideți proiectul QGIS din lecția anterioară forest_inventory.qgs. Ar trebui să aveți cel puțin următoarele straturi:

 • forest_stands_2012 (cu o transparență de 50% , umplere cu verde deschis și închis a liniilor marginii).

 • systematic_plots_clip.
 • rautjarvi_aerial.

Salvați proiectul cu un nume nou, map_creation.qgs.

Pentru a crea o hartă tipăribilă, amintiți-vă să utilizați Managerul de Compoziții:

 • Deschideți Project ‣ Composer Manager....

 • În dialogul Managerului de compoziții.

 • Clic pe butonul Adăugare și denumiți compoziția forest_map.

 • Clic pe OK

 • Clic pe butonul Afișare

Setați opțiunile imprimantei, astfel încât hărțile să se potrivească unei hârtii A4 și marginilor acesteia:

 • Deschideți menuselection:Composer –> Page Setup.

 • Dimensiunea este A4 (217 x 297 mm).

 • Orientarea este Peisaj.

 • Marginile (milimeri) sunt setate la 5.

În fereastra Compozitorului de Hărți mergeți la fila Compoziție (în panoul din dreapta) și asigurați-vă că aceste setări pentru Hârtie și calitate sunt similare cu cele pe care la definiți pentru imprimantă:

 • Mărimea: A4 (210x297mm).

 • Orientarea: Peisaj.

 • Calitatea: 300dpi.

Compunerea unei hărți este mai ușoară dacă faceți uz de grila canevasului pentru a poziționa diferitele elemente. Revedeți setările pentru grila compozitorului:

 • În fila Compozițiilor extindeți regiunea Grid.

 • Asigurați-vă că Spațierea este setată la 10 mm.

 • Și că Toleranța este setată la 2 mm.

Trebuie să activați folosirea grilei:

 • Deschideți meniul :menuselection:`Vizualizare

 • Bifați Afișarea grilei.

 • Bifați Acroșare la grilă.

 • Observați că opțiunile pentru utilizarea ghidajelor sunt verificate în mod implicit, ceea ce vă permite să vedeți linii de ghidare roșii, atunci când deplasați elementele în compozitor.

Acum puteți începe să adăugați elemente în canevasul hărții. Adăugați, mai întâi, un element de hartă, astfel încât să veți putea vedea cum arată, pe măsură ce faceți schimbări în simbologia straturilor:

 • Click on the Add New Map button: mActionAddMap.
 • Țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și trasați un dreptunghi în care să încadrați cea mai mare parte a hărții.

../../../_images/composer_1.png

Observați modul în care cursorul mouse-ului se acroșează la grila canevasului. Utilizați această funcție atunci când adăugați alte elemente. Dacă doriți să aveți mai multă acuratețe, schimbați setările de Spațiere ale grilei. Dacă dintr-un motiv oarecare nu mai doriți acroșarea la grilă la un moment dat, puteți întotdeauna bifa sau debifa meniul Vizualizare.

14.6.2. basic Follow Along: Adăugarea Fundalului Hărții

Lăsați compozitorul deschis, dar mergeți înapoi la hartă. Haideți să adăugăm unele date de fundal și să creăm unele stiluri, astfel încât conținutul hărții sa fie cât mai clar posibil.

 • Adăugați rasterul de fundal basic_map.tif, pe care îl puteți găsi în folderul exercise_data\forestry\.

 • Când vi se solicită, selectați pentru raster CRS-ul ETRS89 / ETRS-TM35FIN.

După cum puteți vedea, harta de fundal este deja stilizată. Acest tip de raster cartografic gata de utilizare este foarte frecvent. El este creat din date vectoriale, stilizate într-un format standard și stocate ca un raster, așa că nu trebuie să vă îngrijoreze obținerea unui rezultat bun.

 • Acum măriți schițele dvs., astfel încât să puteți vedea doar aproximativ patru sau cinci linii de parcele.

Stilul actual pentru schițele de probă nu este cel mai bun, dar cum arată el în harta compozitorului ?:

../../../_images/plots_zoom1-2.png

În timp ce, în ultimele exerciții, tamponul alb a fost OK, fiind situat în partea de sus a imaginii aeriene, acum că imaginea de fundal este în cea mai mare parte albă, abia se mai pot vedea etichetele. De asemenea, puteți verifica modul în care arată acesta în compozitor:

 • Mergeți la fereastra Compozitorului de Hărți.

 • Use the mActionSelect button to select the map element in the composer.
 • Mergeți la fila Proprietățile itemului tab.

 • Sub Extents faceți clic pe Set to map canvas extent.

 • Dacă trebuie să actualizați elementul, sub Main properties faceți clic pe Update preview.

Evident, acest lucru nu este suficient de bun, atât timp cât doriți să afișați numerele, pe cât posibil, cât mai vizibil pentru echipele din teren.

14.6.3. basic Try Yourself Schimbarea Simbologiei Straturilor

Ați exersat simbologia cu Module: Crearea unei Hărți de Bază, și etichetarea cu Module: Clasificarea Datelor Vectoriale. Reveniți la aceste module dacă trebuie să vă reamintiți unele dintre opțiunile și instrumentele disponibile. Scopul dvs. este de a afișa locațiile loturilor și numele lor cât mai clar, dar întotdeauna să fie posibilă vizualizarea elementelor din fundalul hărții. Vă puteți orienta după această imagine:

../../../_images/plots_zoom2_symbology.png

Veți folosi mai târziu stilizarea cu verde a stratului forest_stands_2012.În scopul păstrării sale, și pentru a avea o vizualizare a acestuia care arată numai marginile masivului:

 • Clic dreapta pe forest_stands_2012, apoi selectați Duplicare

 • veți obține un nou strat denumit forest_stands_2012 copy, pe care îl puteți folosi pentru a defini un stil diferit, de exemplu, fără umplere și cu marginile roșii.

Acum aveți două vizualizări diferite ale parcelelor împădurite și puteți decide pe care să o afișați pentru harta dvs. detaliată.

Reveniți adesea în fereastra Compozitorului de hărți pentru a vedea cum va arăta harta. În scopul creării de hărți detaliate, sunteți în căutarea unor simboluri care să arate bine nu doar la scara de ansamblu a zonei forestiere (imaginea stângă de mai jos), ci și la o scară mai apropiată (imaginea din dreapta jos). Amintiți-vă să folosiți Update preview și Set to map canvas extent ori de câte ori refocalizați harta sau compozitorul.

../../../_images/composer_2-3.png

14.6.4. basic Try Yourself Crearea unui șabblon pentru Harta de Bază

O dată ce aveți o simbologie care vă mulțumește, sunteți gata să adăugați alte câteva informații hărții dvs. Adăugați cel puțin următoarele elemente:

 • Titlu.

 • O scară grafică.

 • Cadrul grilei pentru harta dvs.

 • Coordonate situate pe părțile laterale ale grilei.

Ați creat deja o compoziție similară în Module: Crearea Hărților. Mergeți înapoi la acel modul pentru a vi-l reaminti. Pentru referință, puteți privi această imagine exemplu:

../../../_images/map_template1.png

Exportați harta dvs. ca o imagine și priviți-o.

 • Composer ‣ Export as Image.
 • Utilizați, de exemplu, Formatul JPG.

Iată cum va arăta atunci la tipărire.

14.6.5. basic Follow Along: Adăugarea mai multor elemente Compozitorului

Așa cum probabil ați observat în imaginea hărții șablon propusă, există o mulțime de loc în partea dreaptă a canevasului. Haideți să vedem ce altceva ar putea merge acolo. Pentru scopul hărții noastre, o legendă nu este cu adevărat necesară, dar o imagine de ansamblu a hărții și niște casete de text ar putea adăuga valoare hărții.

Harta de ansamblu va ajuta echipele de teren să plaseze harta detaliată în interiorul suprafeței generală a pădurii:

 • Adăugați un alt element de hartă pe canevas, chiar sub textul din titlu.

 • În fila Proprietăților elementului, deschideți caseta cu derulare verticală Overview.

 • Puneți Overview frame pe Map 0. Acest lucru creează un dreptunghi umbrit deasupra hărții mici, care reprezintă extinderea vizibilă în harta mai mare.

 • Selectați, de asemenea, pentru opțiunea Frame o culoare neagră, apoi 0.30 pentru Thickness.

../../../_images/more_elements1.png

Observați că imaginea de ansamblu a hărții nu oferă cu adevărat imaginea zonei forestiere pe care ne-am fi dorit-o. Vrem ca această hartă să arate întreaga suprafață împădurită și să prezinte numai harta de fundal și stratul forest_stands_2012, nu și parcele eșantion. De asemenea, se dorește blocarea imaginii, în așa fel încât ea să nu se mai modifice ori de câte ori se schimbă vizibilitatea sau ordinea straturilor.

 • Mergeți înapoi, dar nu închideți Compozitorul de Hărți.

 • Clic dreapta pe stratul forest_stands_2012, apoi pe Zoom to Layer Extent.

 • Dezactivați toate straturile, cu excepția basic_map și forest_stands_2012.

 • Mergeți înapoi la Compozitorul de Hărți.

 • Având selectată harta mică, faceți clic pe Set to map canvas extent, pentru a seta extinderile până la care se poare vedea în fereastra hărții.

 • Blocați ecranul pentru harta generală prin bifarea Lock layers for map item sub Main properties.

Acum imaginea de ansamblu a hărții este mai apropiată de ceea ce dorim, și în plus, nu se va mai schimba. Însă, acum harta detaliată nu mai are margini și nici parcele eșantion. Haideți să le remediem:

 • Mergeț din noui la fereastra hărții și selectați straturile pe care le doriți să fie vizibile (systematic_plots_clip, forest_stands_2012 copy și Basic_map).

 • Transfocați iarăși, pentru a avea vizibile doar câteva linii ale parcelelor.

 • Mergeți înapoi la fereastra Compozitorului de Hărți.

 • Select the bigger map in your composer (mActionSelect).
 • În Properietățile elementului faceți clic pe Update preview și pe Set to map canvas extent.

Observați că numai harta mai mare afișează vizualizarea curentă a hărții, iar harta mai mică de ansamblu păstrează aceeași vedere pe care ați blocat-o.

Rețineți, de asemenea, că o vedere de ansamblu afișează un cadru umbrit pentru extinderea prezentată în harta detaliată.

../../../_images/more_elements2.png

Șablonul hărții dvs. este aproape gata. Adăugați în hartă cele două casete de text de mai jos, una conținând textul ‘Zona detaliată a hărții:’, iar cealaltă ‘Observații:’. Plasați-le așa cum se vede în imaginea de mai sus.

Puteți adăuga, de asemenea, o săgeată a Nordului la harta generală:

 • Use the Add image tool, mActionAddImage.
 • Faceți clic pe colțul din dreapta sus al hărții imaginii de ansamblu.

 • În fila Proprietăților elementului, deschideți Search directories și navigați la imaginea unei săgeți.

 • Sub Image rotation, bifați Sync with map și selectați Map 1 (vizualizarea hărții).

 • Degifați Fundalul.

 • Redimensionați imaginea săgeții la o dimensiune care arată bine pe hărțile mici.

Harta de bază a compozitorului este gata, acum dorind să facem uz de instrumentul Atlas, pentru a genera cât mai multe hărți detaliate în acest format, atâtea cât sunt necesare.

14.6.6. basic Follow Along: Crearea unei Acoperiri de Atlas

Acoperirea Atlasului reprezintă doar un strat vectorial care va fi folosit pentru a genera hărțile detaliate, o hartă pentru fiecare entitate din aria de acoperire. Pentru a vă face o idee despre aceasta, iată un set complet de hărți detaliate pentru zona de pădure:

../../../_images/preview_atlas_results.png

Acoperirea poate fi orice strat existent, dar, de obicei, are mai mult sens crearea unuia în acest scop specific. Haideți să creăm o rețea de poligoane care acoperă zona de pădure:

 • În vizualizarea hărții QGIS, deschideți Vector ‣ Research Tools ‣ Vector grid.

 • Setați instrumentul așa cum se arată în această imagine:

../../../_images/coverage_polygons.png
 • Salvați rezultatul ca atlas_coverage.shp.

 • Stilizați noul strat atlas_coverage, astfel încât poligoanele să nu aibă umplere.

Noile poligoane acoperă întreaga zonă de pădure și vă conferă o idee despre ceea ce va conține fiecare hartă (creată din fiecare poligon).

../../../_images/atlas_coverage.png

14.6.7. basic Follow Along: Configurarea Instrumentului Atlas

Ultimul pas este de a crea instrumentul Atlas:

 • Mergeți înapoi la Constructorul de Hărți.

 • În panoul din dreapta, mergeți la fila Atlas generation.

 • Setați opțiunile după cum urmează:

../../../_images/atlas_settings.png

Aceasta spune instrumentului Atlas să utilizeze entitățile (poligoanele) din interiorul atlas_coverage ca focus pentru fiecare detaliu al hărții. Se va afișa o hartă pentru fiecare entitate din strat. Hidden coverage layer spune Atlasului să nu arate poligoanele din hărțile de ieșire.

Mai trebuie să fie făcut un lucru. Trebuie să indicați Atlasului care element va fi actualizat pentru fiecare hartă de ieșire. Până acum, probabil că ați ghicit că harta care urmează a fi schimbată pentru fiecare entitate, este cea pe care ați pregătit-o să conțină vederile detaliate ale parcelelor eșantion, ea reprezentând elementul cel mai mare de pe canevas:

 • Selectați elementul cel mai mare din hartă.

 • Mergeți la fila Proprietățile itemului tab.

 • În listă, bifați Controlat de atlas.

 • Apoi setați Marging around feature la 10%. Extinderea vederii va fi cu 10% mai mare decât poligoanele, ceea ce înseamnă că detaliile hărților vor avea o suprapunere de 10%.

../../../_images/controlled_by_atlas.png

Acum puteți utiliza instrumentul de vizualizare pentru Atlas, pentru a revizui ceea ce vor arăta hărțile:

 • Activate the Atlas previews using the button mIconAtlas or if your Atlas toolbar is not visible, via Atlas ‣ Preview Atlas.
 • Puteți folosi săgețile din bara de instrumente a Atlasului, sau din meniul Atlas, pentru a vă deplasa printre hărțile care vor fi create.

Rețineți că unele dintre ele acoperă zone care nu sunt interesante. Haideți să facem ceva și să salvăm niște copaci, neimprimând aceste hărți inutile.

14.6.8. basic Follow Along: Editarea Stratului de Acoperire

Pe lângă eliminarea poligoanelor pentru acele zone care nu sunt interesante, puteți personaliza, de asemenea, etichetele din harta dvs., prin generarea conținutului acestora din Tabela de atribute a stratului de acoperire.

 • Mergeți înapoi la vizualizarea hărții.

 • Activați editarea pentru stratul atlas_coverage.

 • Selectați poligoanele care sunt evidențiate (în galben) în imaginea de mai jos.

 • Eliminați poligoanele selectate.

 • Dezactivați editarea și salvați modificările.

../../../_images/remove_polygons.png

Puteți merge înapoi la Print Composer, și să verificați dacă previzualizările din Atlas folosesc doar poligoanele pe care le-ați lăsat în strat.

Stratul de acoperire pe care îl utilizați, încă nu conține informații utile, pe care să le puteți folosi la personalizarea conținutului etichetelor din hartă. Primul pas este de a le crea; în acest scop puteți adăuga, de exemplu, un cod de zonă pentru zonele poligonale, și un câmp cu câteva observații pe care să le aibă în vedere echipele din teren:

 • Deschideți Tabela de atribute pentru stratul atlas_coverage.

 • Activează editarea.

 • Use the mActionCalculateField calculator to create and populate the following two fields.
 • Creați un câmp denumit Zonă și tastați Număr întreg (integer).

 • În caseta Expresiei scrieți/copiați/construițî $rownum.

 • Creați un alt câmp denumit Observații, de tipul Text (șir) și cu dimensiunea de 255.

 • În caseta Expression scrieți 'No remarks.'. Acest lucru va seta toate valorile implicite pentru toate poligoanele.

Managerul silvic va obține unele informații din zonă, care ar putea fi utile atunci când se va vizita suprafața respectivă. De exemplu, existența unui pod, a unei mlaștini, sau locația unei specii protejate. Deoarece stratul atlas_coverage probabil că se află încă, în modul de editare, adăugați, în continuare, următorul text în câmpul Remarks poligoanelor corespunzătoare (dublu clic pe celulă pentru a o edita):

 • Pentru Zona 2: Podul din Nordul planului 19. Veveriță siberiană între p_13 și p_14..

 • Pentru Zona 6: Dificil de tranzitat mlaștina, în nordul lacului..

 • Pentru Zona 7: Veveriță siberiană în Sud Estul p_94..

 • Dezactivează editarea și salvează modificările.

Aproape de final, trebuie să-i spuneți instrumentului Atlas că doriți ca unele dintre etichetele de text să utilizeze informațiile din tabela de atribute a stratului atlas_coverage.

 • Mergeți înapoi la Constructorul de Hărți.

 • Selectați eticheta care conține textul Hartă detaliată....

 • Setați dimensiunea Fontului la 12.

 • Duceți cursorul la sfârșitul textului din etichetă.

 • În fila Proprietățile elementului, în interiorul Proprietăților principale faceți clic pe Insert an expression.

 • În Lista funcțiilor faceți dublu clic pe câmpul Zonă de sub Câmpuri și Valori.

 • Clic pe OK

 • Textul din interiorul casetei Item properties ar trebui să prezinte Detail map inventory zone: [% "Zone" %]. Rețineți că [% "Zona" %] va fi substituită de valoarea Zone, pentru entitatea corespunzătoare din stratul atlas_coverage.

Testați conținutul etichetei, prin vizualizarea unor diferite hărți din Atlas.

Procedați similar pentru etichetele cu textul Remarks:, folosind câmpul cu informații despre zonă. Puteți lăsa o linie de pauză înainte de a introduce expresia. Puteți vedea rezultatul previzualizării zonei 2, în imaginea de mai jos:

../../../_images/preview_zone2.png

Utilizați previzualizarea din Atlas pentru a naviga prin toate hărțile care vor fi create în curând!

14.6.9. basic Follow Along: Tipărirea Hărților

Nu în ultimul rând, imprimați sau exportați hărțile în fișiere imagine sau PDF. Aveți posibilitatea să utilizați Atlas ‣ Export Atlas as Images... sau Atlas ‣ Export Atlas as PDF.... În prezent, formatul de export SVG nu funcționează în mod corespunzător și va da un rezultat slab.

Haideți să exportăm hărțile într-un singur PDF pe care îl puteți trimite la biroul teritorial pentru imprimare:

 • Mergeți la fila Atlas generation, în panoul din dreapta.

 • Sub Output bifați Single file export when possible. Acest lucru va pune toate hărțile împreună într-un fișier PDF; în cazul în care această opțiune nu este bifată, veți obtine câte un fișier pentru fiecare hartă.

 • Apelați Composer ‣ Export as PDF....

 • Salvați fișierul PDF inventory_2012_maps.pdf în folderul exercise_data\forestry\samplig\map_creation\.

Deschideți fișierul PDF pentru a verifica dacă totul a mers cum era de așteptat.

Puteți crea la fel de ușor imagini separate pentru fiecare hartă (amintiți-vă să debifați crearea unui singur fișier), unde puteți vedea miniaturile imaginilor care vor fi create:

../../../_images/maps_as_images.png

În Print Composer, salvați harta dvs. ca șablon pentru compozitor, forestry_atlas.qpt, în folderul exercise_data\forestry\map_creation\. Folosiți Composer ‣ Save as Template. Veți putea reutiliza acest șablon, după dorință.

Închideți Compozitorul de Hărți, apoi salvați-vă proiectul QGIS.

14.6.10. In Conclusion

Ați reușit să creați o hartă șablon, care poate fi folosită pentru a genera automat hărți detaliate, în scopul ușurării utilizării în teren. După cum ați observat, acest lucru nu a fost o sarcină ușoară, dar beneficiul va veni atunci când va trebui să creați hărți similare pentru alte regiuni, unde puteți utiliza șablonul pe care tocmai l-ați salvat.

14.6.11. What’s Next?

În lecția următoare, veți vedea cum se pot utiliza datele LIDAR pentru a crea un DEM, pe care să-l utilizați la îmbunătățirea vizibilitatea datelor și hărților dvs.