Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

16. Module: Noțiuni despre Bazele de date folosind PostgreSQL

Bazele de date Spațiale permit depozitarea geometriilor înregistrărilor din interiorul unei baze de date, precum și furnizarea de funcționalitate pentru interogarea și recuperarea înregistrărilor, utilizând aceste geometrii. În acest modul vom folosi PostGIS, o extensie a PostgreSQL, pentru a afla cum să setați o bază de date spațiale, cum să importați datele dintr-un fișier shape în baza de date, și cum să faceți uz de funcțiile geografice pe care le oferă PostGIS.

În timp ce treceți prin această secțiune, poate doriți să efectuați o copie a Foii de lucru PostGIS pusă la dispoziție de Grupul de lucru în GIS din Boston. O altă resursă utilă este Documentația online pentru PostGIS

Sunt disponibile, de asemenea, mai multe tutoriale ample cu privire la PostGIS și Bazele de date Spațiale, de la Boundless Geo:

Parcurgeți și PostGIS online.