16. Module: Noțiuni despre Bazele de date folosind PostgreSQL

Bazele de date spațiale permit stocarea geometriilor înregistrărilor în interiorul unei baze de date și, de asemenea, furnizează funcții pentru interogarea și preluarea înregistrărilor folosind aceste Geometrii. În acest modul vom folosi PostGIS, o extensie a PostgreSQL, pentru a învăța configurarea unei baze de date spațiale, importarea datelor și folosirea funcțiilor geografice oferite de PostGIS.

While working through this section, you may want to keep a copy of the PostGIS cheat sheet available from Boston GIS user group. Another useful resource is the online PostGIS documentation.

There are also some more extensive tutorials on PostGIS and Spatial Databases created by Boundless that are now hosted on the PostGIS’s website:

Citiți, de asemenea, PostGIS In Action.