Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Database

Importeren in PostGIS

Omschrijving

Imports existing vector layer in QGIS int a PostGIS database. Before a connection between QGIS and the PostGIS database has to be created (for example with the DB Manager).

Parameters

Laag om te importeren [vector: elke]

Bestaande vectorlaag in QGIS.

Database (naam verbinding) [selectie]

Name of the database connection name (not the database name).

Opties:

  • 0 — lokaal

Standaard: 0

Naam schema [string]

An existing schema of the selected database can be chosen. By feault this is the ‘public’ schema.

Standaard: public

Tabel om naar te importeren (laat leeg om laagnaam te gebruiken) [string]

Definieert een naam voor een tabel voor het geïmporteerde vectorbestand. Standaard wordt de naam van het vectorbestand gekozen.

Standaard: (niet ingesteld)

Veld Primaire sleutel [tabelveld: elk]

Optioneel.

Stelt het veld voor de Primaire sleutel in vanuit een bestaand veld in de vectorlaag.

Geometriekolom [string]

Defines the name for the geometry information of the table.

Standaard: geom

Overschrijven [boolean]

Overschrijft bestaande tabellen die dezelfde naam hebben.

Standaard: True

Ruimtelijke index maken? [boolean]

Defines that no spatial index is created. By default a spatial index is created.

Standaard: True

Veldnamen naar kleine letters converteren [boolean]

If activated this prevents that the field names of the input vector layer are set to lowercase. By default field names will be lowercase after the import.

Standaard: True

Beperkingen voor lengte op velden voor tekens verwijderen [boolean]

Activates that the length constraints on character fields are dropped. By default the length constraints are valid.

Standaard: False

Uitvoer

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:importintopostgis', input, database, schema, tablename, primary_key, geometry_column, overwrite, createindex, lowercase_names, drop_string_length)

Zie ook

PostGIS SQL uitvoeren

Omschrijving

Makes it possible to perform a SQL database query on a PostGIS database connected to QGIS.

Parameters

Database [string]

Naam van de database, niet de naam van de verbinding. Standaard hoeft u de naam niet in te vullen, de verbinding met de huidige database zal worden gekozen.

Standaard: (niet ingesteld)

SQL-query [string]

Definieert de SQL-query, bijvoorbeeld ‘create schema test;’.

Standaard: (niet ingesteld)

Uitvoer

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:postgisexecutesql', database, sql)

Zie ook