18.25. Meer herhaalde uitvoering van algoritmen

Notitie

Deze les toont hoe de herhaalde uitvoering van algoritmen te combineren met Grafische modellen bouwen om meer automatisering te verkrijgen.

De herhaalde uitvoering van algoritmen is niet alleen beschikbaar voor ingebouwde algoritmen, maar ook voor de algoritmen die u zelf kunt maken, zoals modellen. We gaan zien hoe een model en de herhaalde uitvoering van algoritmen te combineren, zodat we eenvoudiger meer complexe resultaten kunnen verkrijgen.

De gegevens die we voor deze les gaan gebruiken zijn dezelfde als die we voor de laatste gebruikten. In dit geval, in plaats van slechts de DEM te clippen met elk polygoon van een waterberging, zullen we enkele extra stappen toevoegen en een hypsometrische curve berekenen voor elk daarvan, om te bestuderen hoe de hoogte is verdeeld binnen de waterberging.

Omdat we een werkstroom hebben die verscheidene stappen omvat (clippen + berekenen van de hypsometrische curve), zouden we naar Grafische modellen bouwen moeten gaan en het corresponderende model voor die werkstroom moeten maken.

U vindt het reeds gebouwde model in de map met gegevens voor deze les, maar het zou goed zijn als u het eerst zelf probeert. De geclipte laag is in dit geval niet een uiteindelijk resultaat, omdat we alleen zijn geïnteresseerd in de curves, dus dit model zal geen lagen genereren, maar slechts een tabel met de gegevens van de curves.

Het model zou er zo uit moeten zien:

../../../_images/model.png

Add the model to you models folder, so it is available in the toolbox, and execute it.

Select the DEM and watersheds basins.

The algorithm will generate tables for all the basins and place them in the output directory.

We can make this example more complex by extending the model and computing some slope statistics. Add the Slope algorithm to the model, and then the Raster statistics algorithm, which should use the slope output as its only input.

../../../_images/model2.png

Als u nu het model uitvoert, zult u, naast de tabellen, een aantal pagina’s met statistieken verkrijgen. Deze pagina’s zullen beschikbaar zijn in het dialoogvenster Resultaten.