Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

32.3. Appendix C: QGIS bestandsindelingen

32.3.1. QGS/QGZ - De QGIS indeling voor projectbestand

De indeling QGS is een XML-indeling voor het opslaan van projecten van QGIS. De indeling QGZ is een gecomprimeerd (zip) archief dat een bestand QGS en een bestand QGD bevat. Het bestand QGD is de geassocieerde database van SQLite van het project van QGIS, dat hulpgegevens bevat voor het project. Als er geen hulpgegevens zijn, zal het bestand QGD leeg zijn.

Een bestand QGIS bevat alles wat nodig is om een project op te slaan, inclusief:

 • projecttitel

 • project-CRS

 • de boom voor de lagen

 • instellingen voor snappen

 • relaties

 • het bereik van het kaartvenster

 • projectmodellen

 • legenda

 • docks voor kaartweergave (2D en 3D)

 • de lagen met koppelingen naar onderliggende gegevenssets (gegevensbronnen) en ander laageigenschappen, inclusief bereik, SRS, koppelingen, stijlen, renderer, modus Blenden, transparantie en meer.

 • projecteigenschappen

De afbeeldingen hieronder geven de tags op het bovenste niveau weer in een bestand QGS en de uitgebreide tag ProjectLayers.

../../../_images/qgstoplevel.png

Fig. 32.1 De tags op het bovenste niveau in een bestand QGS

../../../_images/qgsprojectlayers.png

Fig. 32.2 De uitgebreide tag ProjectLayers op het bovenste niveau van een bestand QGS

32.3.2. QLR - Het QGIS Laag-definitiebestand

Een Laag-definitiebestand (QLR) is een XML-bestand dat een aanwijzer bevat naar de gegevensbron van de laag in aanvulling op de informatie voor de stijl van QGIS voor de laag.

Het geval voor gebruik van dit bestand is eenvoudig: Hebben van één enkel bestand voor het openen van een gegevensbron en inbrengen van alle gerelateerde informatie voor de stijl. QLR-bestanden stellen u in staat de onderliggende gegevensbron te maskeren in een gemakkelijk te openen bestand.

Een voorbeeld voor het gebruiken van QLR is voor het openen van lagen van MS SQL. In plaats van naar het dialoogvenster voor de verbinding van MS SQL te gaan, verbinden, selecteren, laden en tenslotte opmaken, kunt u eenvoudigweg een .qlr-bestand toevoegen dat verwijst naar de juiste laag voor MS SQL, waarin alle benodigde stijl is opgenomen.

In de toekomst zou een .qlr-bestand verwijzingen naar meer dan één laag kunnen bevatten.

../../../_images/qlr.png

Fig. 32.3 De tags op het bovenste niveau in een bestand QLR

32.3.3. QML - De QGIS indeling voor stijlbestand

QML is een XML-indeling voor het opslaan voor opmaak van de laag.

Een QML-bestand bevat alle informatie die QGIS kan afhandelen voor het renderen van objectgeometrieën, inclusief symbooldefinities, grootten en rotaties, labellen, transparantie en modus Blenden en meer.

De afbeelding hieronder geeft de tags op het bovenste niveau weer in een bestand QML (met alleen renderer_v2 en zijn tag symbol uitgebreid).

../../../_images/qml.png

Fig. 32.4 De tags op het bovenste niveau van een QML-bestand (alleen de tag renderer_v2 met zijn tag symbol is uitgebreid)