4. Funkce

QGIS offers a wealth of GIS functions, provided by core features and plugins. The locator bar makes it easy to search for functions, datasets and more.

A short summary of six general categories of features and plugins is presented below, followed by first insights into the integrated Python console.

4.1. Prohlížení dat

You can view combinations of vector and raster data (in 2D or 3D) in different formats and projections without conversion to an internal or common format. Supported formats include:

 • Spatially-enabled tables and views using PostGIS, SpatiaLite and MS SQL Spatial, Oracle Spatial, vector formats supported by the installed OGR library, including GeoPackage, ESRI Shapefile, MapInfo, SDTS, GML and many more. See section Working with Vector Data.

 • Rastrové a obrazové formáty podporované nainstalovanou knihovnou GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), jako je GeoTIFF, Erdas IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG a mnoho dalších. Viz část Working with Raster Data.

 • Mesh data (TINs and regular grids are supported). See Working with Mesh Data.

 • Vector tiles

 • GRASS rastrová a vektorová data z GRASS databází (location/mapset). Viz část GRASS GIS Integration.

 • Online spatial data served as OGC Web Services, including WMS, WMTS, WCS, WFS, and WFS-T. See section Working with OGC / ISO protocols.

  The QGIS authentication infrastructure helps you manage user/password, certificates and keys for web services and other resources.

 • Spreadsheets (ODS / XLSX)

Temporal data are supported.

4.2. Prozkoumávání dat a vytváření map

Můžete vytvářet mapy a interaktivně prozkoumávat prostorová data s přátelským grafickým uživatelským rozhraním. Mezi mnohé užitečné nástroje, které jsou k dispozici v GUI, patří:

 • QGIS prohlížeč

 • Reprojekce

 • 2D and 3D map rendering

 • Správce databází

 • Print layout

 • Report

 • Přehled panelů

 • Prostorové záložky

 • Vysvětlivky k nástrojům

 • Identifikace/výběr prvků

 • Editace/zobrazení/vyhledávání vlastností

 • Data-defined feature labeling

 • Symbolika vektorových a rastrových nástrojů

 • Mapové kompozice s vrstvami souřadnicových sítí

 • North arrow, scale bar and copyright label for maps

 • Podpora pro ukládání a obnovování projektů

4.3. Tvorba, editace, správa a export dat

Můžete vytvářet, upravovat, spravovat a exportovat vektorové a rastrové vrstvy v několika formátech. QGIS nabízí následující:

 • Vector digitizing tools

 • Ability to create and edit multiple file formats and GRASS vector layers

 • Georeferenční zásuvný modul pro geokódování obrázků

 • GPS tools to import and export GPX format, and convert other GPS formats to GPX or down/upload directly to a GPS unit (on Linux, usb: has been added to list of GPS devices)

 • Podpora pro vizualizaci a editaci dat OpenStreetMap

 • Ability to create spatial database tables from files with the DB Manager plugin

 • Vylepšená manipulace s tabulkami geodatabáze

 • Nástroje pro správu vektorových atributových tabulek

 • Možnost uložení screenshotů jako georeferencované obrázky

 • Nástroj DXF-Export s rozšířenými možnostmi pro export stylů a zásuvných modulů pro provádění CADovských funkcí

4.4. Analýza dat

You can perform spatial data analysis on spatial databases and other OGR-supported formats. QGIS currently offers vector analysis, raster analysis, sampling, geoprocessing, geometry and database management tools. You can also use the integrated GRASS tools, which include the complete GRASS functionality of more than 400 modules (see section GRASS GIS Integration). Or, you can work with the Processing plugin, which provides a powerful geospatial analysis framework to call native and third-party algorithms from QGIS, such as GDAL, SAGA, GRASS, OTB, R, and more (see section Úvod). All analysis functions are run in the background, allowing you to continue your work before the processing has finished.

The graphical modeller allows you to combine / chain functions into a complete workflow in an intuitive graphical environment.

4.5. Publikování map na internetu

QGIS can be used as a WMS, WMTS, WMS-C, WFS, OAPIF and WFS-T client (see section Working with OGC / ISO protocols), and QGIS Server (see Průvodce / příručka k serveru QGIS) allows you to publish your data through the WMS, WCS, WFS and OAPIF protocols on the Internet using a webserver.

4.6. Rozšíření QGIS funkcí prostřednictvím pluginů (zásuvných modulů)

QGIS lze přizpůsobit vašim speciálním potřebám díky rozšiřitelné plugin struktuře a knihovnám, které mohou být použity k vytvoření pluginů. Můžete dokonce vytvářet nové aplikace pomocí C ++ nebo Python!

4.6.1. Základní Pluginy

Základní pluginy zahrnují:

 1. DB Manager (exchange, edit and view layers and tables from/to databases; execute SQL queries)

 2. Geometry Checker (check geometries for errors)

 3. Georeferencer GDAL (add projection information to rasters using GDAL)

 4. GPS Tools (load and import GPS data)

 5. GRASS (integrate GRASS GIS)

 6. MetaSearch Catalogue Client (interacting with metadata catalog services supporting the OGC Catalog Service for the Web (CSW) standard)

 7. Offline Editing (allow offline editing and synchronizing with databases)

 8. Processing (the spatial data processing framework for QGIS)

 9. Topology Checker (find topological errors in vector layers)

4.6.2. Externí Python zásuvné moduly

QGIS nabízí rostoucí počet externích Pythonu pluginů, které jsou poskytovány komunitou. Tyto zásuvné moduly jsou umístěny v oficiálním archivu zásuvných modulů a mohou být snadno nainstalovány pomocí Python Plugin Installeru. Viz oddíl The Plugins Dialog.

4.7. Konzole Python

For scripting, it is possible to take advantage of an integrated Python console, which can be opened with: Plugins ► Python Console. The console opens as a non-modal utility window. For interaction with the QGIS environment, there is the qgis.utils.iface variable, which is an instance of QgisInterface. This interface provides access to the map canvas, menus, toolbars and other parts of the QGIS application. You can create a script, then drag and drop it into the QGIS window and it will be executed automatically.

For further information about working with the Python console and programming QGIS plugins and applications, please refer to QGIS Python console and Kuchařka pro vývojáře PyQGIS.

4.8. Známé problémy

4.8.1. Omezení počtu otevřených souborů

Pokud otevíráte rozsáhlý QGIS projekt, a jste si jisti, že všechny vrstvy jsou validní, ale některé vrstvy jsou označeny jako špatné, pravděpodobně se potýkáte s tímto problémem. Linux (a jiné OS rovněž) má limit otevřených souborů během procesu. Zdrojové limity jsou od výrobce a dědičné. Příkaz ulimit, který je vestavěný, mění limity pouze pro aktuální proces. Nový limit bude zděděn každým odvozeným procesem.

Můžete vidět všechny aktuální informace o ulimit zadáním :

$ ulimit -aS

Můžete vidět aktuální povolený počet otevřených souborů od výrobce pomocí následujícího příkazu v konzoli :

$ ulimit -Sn

Chcete-li změnit limity pro existující relaci, budete moci použít něco jako :

$ ulimit -Sn #number_of_allowed_open_files
$ ulimit -Sn
$ qgis

Chcete-li je zafixovat navždy

Ve většině linuxových systémů, jsou zdrojové limity nastaveny na přihlášení modulem pam_limits podle nastavení obsažených v /etc/security/limits.conf nebo /etc/security/limits.d/*.conf. Pokud máte kořenové oprávnění (root privilege, též via sudo), měli byste být schopni upravit tyto soubory, ale, aby změny vstoupily v platnost, budete se muset znovu přihlásit.

Více informací:

https://www.cyberciti.biz/faq/linux-increase-the-maximum-number-of-open-files/ https://linuxaria.com/article/open-files-in-linux