De codesnippers op deze pagina hebben de volgende import nodig als u buiten de console van PyQGIS bent:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
from qgis.core import (
  QgsMessageLog,
  QgsGeometry,
)

from qgis.gui import (
  QgsMessageBar,
)

from qgis.PyQt.QtWidgets import (
  QSizePolicy,
  QPushButton,
  QDialog,
  QGridLayout,
  QDialogButtonBox,
)

13. Communiceren met de gebruiker

Dit gedeelte geeft enkele methoden en elementen weer die zouden moeten worden gebruikt om te communiceren met de gebruiker, om consistentie in de gebruikersinterface te behouden.

13.1. Berichten weergeven. De klasse QgsMessageBar

Het gebruiken van berichtenvakken kan een slecht idee zijn vanuit het gezichtspunt van de gebruiker. Voor het weergeven van een korte regel met informatie of een waarschuwing/foutberichten, is de QGIS berichtenbalk gewoonlijk een betere optie.

U kunt, met behulp van de verwijzing naar het interface-object van QGIS, een bericht weergeven in de berichtenbalk met de volgende code

from qgis.core import Qgis
iface.messageBar().pushMessage("Error", "I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that", level=Qgis.Critical)
Messages(2): Error : I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that
../../_images/errorbar.png

Fig. 13.23 QGIS berichtenbalk

U kunt een duur instellen om het voor een beperkte tijd weer te geven

iface.messageBar().pushMessage("Ooops", "The plugin is not working as it should", level=Qgis.Critical, duration=3)
Messages(2): Ooops : The plugin is not working as it should
../../_images/errorbar-timed.png

Fig. 13.24 QGIS berichtenbalk met timer

Het voorbeeld hierboven geeft een foutenbalk weer, maar de parameter level kan worden gebruikt om waarschuwingen of informatie-berichten te maken, respectievelijk met behulp van de enumeratie Qgis.MessageLevel. U kunt tot maximaal 4 verschillende niveaus gebruiken.

 1. Informatie

 2. Waarschuwing

 3. Kritisch

 4. Succes

../../_images/infobar.png

Fig. 13.25 QGIS berichtenbalk (info)

Widgets kunnen aan de berichtenbalk worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een knop om meer informatie weer te geven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
def showError():
  pass

widget = iface.messageBar().createMessage("Missing Layers", "Show Me")
button = QPushButton(widget)
button.setText("Show Me")
button.pressed.connect(showError)
widget.layout().addWidget(button)
iface.messageBar().pushWidget(widget, Qgis.Warning)
Messages(1): Missing Layers : Show Me
../../_images/bar-button.png

Fig. 13.26 QGIS berichtenbalk met een knop

U kunt zelfs een berichtenbalk in uw eigen dialoogvenster gebruiken zodat u geen berichtenvak hoeft weer te geven, of als het geen zin heeft om het in het hoofdvenster van QGIS weer te geven

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
class MyDialog(QDialog):
  def __init__(self):
    QDialog.__init__(self)
    self.bar = QgsMessageBar()
    self.bar.setSizePolicy( QSizePolicy.Minimum, QSizePolicy.Fixed )
    self.setLayout(QGridLayout())
    self.layout().setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.buttonbox = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok)
    self.buttonbox.accepted.connect(self.run)
    self.layout().addWidget(self.buttonbox, 0, 0, 2, 1)
    self.layout().addWidget(self.bar, 0, 0, 1, 1)
  def run(self):
    self.bar.pushMessage("Hello", "World", level=Qgis.Info)

myDlg = MyDialog()
myDlg.show()
../../_images/dialog-with-bar.png

Fig. 13.27 QGIS berichtenbalk in aangepast dialoogvenster

13.2. Voortgang weergeven

Voortgangsbalken kunnen ook worden opgenomen in de berichtenbalk van QGIS, omdat, zoals we al hebben gezien, die widgets accepteert. Hier is een voorbeeld dat u kunt proberen in de console.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
import time
from qgis.PyQt.QtWidgets import QProgressBar
from qgis.PyQt.QtCore import *
progressMessageBar = iface.messageBar().createMessage("Doing something boring...")
progress = QProgressBar()
progress.setMaximum(10)
progress.setAlignment(Qt.AlignLeft|Qt.AlignVCenter)
progressMessageBar.layout().addWidget(progress)
iface.messageBar().pushWidget(progressMessageBar, Qgis.Info)

for i in range(10):
  time.sleep(1)
  progress.setValue(i + 1)

iface.messageBar().clearWidgets()
Messages(0): Doing something boring...

U kunt ook de ingebouwde statusbalk gebruiken om de voortgang weer te geven, zoals in het volgende voorbeeld:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
vlayer = iface.activeLayer()

count = vlayer.featureCount()
features = vlayer.getFeatures()

for i, feature in enumerate(features):
  # do something time-consuming here
  print('.') # printing should give enough time to present the progress

  percent = i / float(count) * 100
  # iface.mainWindow().statusBar().showMessage("Processed {} %".format(int(percent)))
  iface.statusBarIface().showMessage("Processed {} %".format(int(percent)))

iface.statusBarIface().clearMessage()

13.3. Loggen

U kunt het systeem voor loggen van QGIS gebruiken om alle informatie te loggen die u wilt opslaan over het uitvoeren van uw code.

# You can optionally pass a 'tag' and a 'level' parameters
QgsMessageLog.logMessage("Your plugin code has been executed correctly", 'MyPlugin', level=Qgis.Info)
QgsMessageLog.logMessage("Your plugin code might have some problems", level=Qgis.Warning)
QgsMessageLog.logMessage("Your plugin code has crashed!", level=Qgis.Critical)
MyPlugin(0): Your plugin code has been executed correctly
(1): Your plugin code might have some problems
(2): Your plugin code has crashed!

Waarschuwing

het gebruiken van het argument in Python print is niet veilig om in enige code te gebruiken die multithreaded zou kunnen zijn. Dit omvat functies voor expressies, renderers, symboollagen en algoritmen voor Processing (naast andere). In deze gevallen zou u in plaats daarvan altijd thread-veilige klassen (QgsLogger of QgsMessageLog) moeten gebruiken.

Notitie

U kunt de uitvoer van QgsMessageLog zien in het Paneel Logboekmeldingen

Notitie

 • QgsLogger is voor berichten voor debuggen / ontwikkelaars (d.i. als u vermoedt dat zij worden veroorzaakt door een beschadigde code)

 • QgsMessageLog is voor berichten voor problemen die moeten worden onderzocht door systeembeheerders (bijv. om een systeembeheerder te helpen configuraties te herstellen)