Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Expresii, filtrarea și calculul valorilor

QGIS has some support for parsing of SQL-like expressions. Only a small subset of SQL syntax is supported. The expressions can be evaluated either as boolean predicates (returning True or False) or as functions (returning a scalar value).

Trei tipuri de bază sunt acceptate:

 • — număr atât numere întregi cât și numere zecimale, de exemplu, 123, 3.14

 • șir — acesta trebuie să fie cuprins între ghilimele simple: 'hello world'

 • referință către coloană — atunci când se evaluează, referința este substituită cu valoarea reală a câmpului. Numele nu sunt protejate.

Următoarele operațiuni sunt disponibile:

 • operatori aritmetici: +, -, *, /, ^

 • paranteze: pentru forțarea priorității operatorului: (1 + 1) * 3

 • plus și minus unari: -12, +5

 • funcții matematice: sqrt, sin, cos, tan, asin, acos, atan

 • funcții geometrice: $area, $length

 • conversion functions: to int, to real, to string

Și următoarele predicate sunt suportate:

 • comparație: =, !=, >, >=, <, <=

 • potrivirea paternurilor: LIKE (folosind % și _), ~ (expresii regulate)

 • predicate logice: AND, OR, NOT

 • verificarea valorii NULL: IS NULL, IS NOT NULL

Exemple de predicate:

 • 1 + 2 = 3
 • sin(angle) > 0
 • 'Hello' LIKE 'He%'
 • (x > 10 AND y > 10) OR z = 0

Exemple de expresii scalare:

 • 2 ^ 10
 • sqrt(val)
 • $length + 1

Parsarea expresiilor

>>> exp = QgsExpression('1 + 1 = 2')
>>> exp.hasParserError()
False
>>> exp = QgsExpression('1 + 1 = ')
>>> exp.hasParserError()
True
>>> exp.parserErrorString()
PyQt4.QtCore.QString(u'syntax error, unexpected $end')

Evaluarea expresiilor

Expresii de bază

>>> exp = QgsExpression('1 + 1 = 2')
>>> value = exp.evaluate()
>>> value
1

Expresii cu entități

Următorul exemplu va evalua expresia dată față de o entitate. “Column” este numele câmpului din strat.

>>> exp = QgsExpression('Column = 99')
>>> value = exp.evaluate(feature, layer.pendingFields())
>>> bool(value)
True

De asemenea, puteți folosi QgsExpression.prepare(), dacă trebuie să verificați mai mult de o entitate. Utilizarea QgsExpression.prepare() va spori viteza evaluării.

>>> exp = QgsExpression('Column = 99')
>>> exp.prepare(layer.pendingFields())
>>> value = exp.evaluate(feature)
>>> bool(value)
True

Tratarea erorilor

exp = QgsExpression("1 + 1 = 2 ")
if exp.hasParserError():
 raise Exception(exp.parserErrorString())

value = exp.evaluate()
if exp.hasEvalError():
 raise ValueError(exp.evalErrorString())

print value

Exemple

Următorul exemplu poate fi folosit pentru a filtra un strat și pentru a întoarce orice entitate care se potrivește unui predicat.

def where(layer, exp):
 print "Where"
 exp = QgsExpression(exp)
 if exp.hasParserError():
  raise Exception(exp.parserErrorString())
 exp.prepare(layer.pendingFields())
 for feature in layer.getFeatures():
  value = exp.evaluate(feature)
  if exp.hasEvalError():
   raise ValueError(exp.evalErrorString())
  if bool(value):
   yield feature

layer = qgis.utils.iface.activeLayer()
for f in where(layer, 'Test > 1.0'):
 print f + " Matches expression"