Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

1.1. Voorwoord

1.1.1. Achtergrond

In 2008 we launched the Gentle Introduction to GIS, a completely free, open content resource for people who want to learn about GIS without being overloaded with jargon and new terminology. It was sponsored by the South African government and has been a phenomenal success, with people all over the world writing to us to tell us how they are using the materials to run University Training Courses, teach themselves GIS and so on. The Gentle Introduction is not a software tutorial, but rather aims to be a generic text (although we used QGIS in all examples) for someone learning about GIS. There is also the QGIS manual which provides a detailed functional overview of the QGIS application. However, it is not structured as a tutorial, but rather as a reference guide. At Linfiniti Consulting CC. we frequently run training courses and have realised that a third resource is needed - one that leads the reader sequentially through learning the key aspects of QGIS in a trainer-trainee format - which prompted us to produce this work.

Deze trainingshandleiding is bedoeld om alle materiaal te verschaffen voor een 5-daagse cursus over QGIS, PostgreSQL en PostGIS. De cursus is gestructureerd met een inhoud die gelijktijdig geschikt is voor nieuwe, gemiddelde en gevorderde gebruikers en veel oefeningen heeft, compleet met geannoteerde antwoorden door de gehele tekst.

1.1.2. Licentie

../../../_images/license.png

The Free Quantum GIS Training Manual by Linfiniti Consulting CC. is based on an earlier version from Linfiniti and is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International. Permissions beyond the scope of this license may be available at below.

We hebben deze QGIS trainingshandleiding gepubliceerd onder een liberale licentie die u toestaat dit werk gratis te kopiëren, aan te passen en opnieuw te distribueren. Een volledige kopie van de licentie is beschikbaar aan het einde van dit document. In eenvoudige woorden, de richtlijnen voor het gebuik zijn als volgt:

 • U mag dit werk niet weergeven als uw eigen werk, of teksten met betrekking tot rechten van auteurs of credits uit dit werk verwijderem.

 • U mag dit werk niet opnieuw distribueren onder meer beperkende rechten dan die waaronder het aan u werd verschaft.

 • Als u een substantieel gedeelte toevoegt aan het werk en teruggeeft aan het project (tenminste één complete module) mag u uw naam toevoegen aan de lijst van auteurs aan het einde van dit document (die zal verschijnen op de voorpagina)

 • Als u kleine wijzigingen en correcties toevoegt mag u zichzelf toevoegen aan de lijst van deelnemers hieronder.

 • Als u dit document in zijn geheel vertaald mag u uw naam toevoegen aan de lijst van de auteurs in de vorm “Translated by Joe Bloggs”.

 • Als u een module of les sponsort, mag u de auteur verzoeken om een vermelding daarvan op te nemen aan het begin van elke bijgedragen les, bijv.:

Notitie

Deze les werd gesponsord door MegaCorp.

 • Als u er niet zeker van bent wat u onder deze licentie mag doen, neem dan contact met ons op via office@linfiniti.com en zullen we u adviseren of wat u van plan bent te doen acceptabel is.

 • Als u dit werk publiceert onder een zichzelf publicerende site zoals http://lulu.com verzoeken we u de winsten te doneren aan het project QGIS.

 • U mag dit werk niet vercommercialiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Voor de duidelijkheid: met vercommercialiseren bedoelen we dat u niet voor winst mag verkopen, geen afgeleide werken mag maken (bijv. verkopen van inhoud om te gebruiken als artikelen in een tijdschrift). De uitzondering hierop is als alle winst wordt gegeven aan het project QGIS. U mag (en we moedigen u aan dat te doen) dit werk gebruiken als een tekstboek bij het geven van trainingscursussen, zelfs als de cursus zelf commercieel van nature is. Met andere woorden: het staat u vrij om geld te verdienen door het geven van een trainingscursus dat dit werk als tekstboek gebruikt, maar u mag niet profiteren van de verkoop van het boek zelf - alle dergelijke winsten zouden ten goede moeten komen aan QGIS.

1.1.3. Hoofdstukken over sponsoring

Dit werk is in geenszins bedoeld als een volledige verhandeling over alle dingen die u kunt doen met QGIS en we moedigen anderen aan om nieuw materiaal toe te voegen om eventuele gaten te dichten. Linfiniti Consulting CC. kan ook aanvullend materiaal voor u maken als een commerciële service, met dien verstande dat al dergelijk geproduceerd werk onderdeel zou moeten worden van de broninhoud en moeten worden gepubliceerd onder dezelfde licentie.

1.1.4. Auteurs

 • Rüdiger Thiede (rudi@linfiniti.com) - Rudi heeft het materiaal met instructies voor QGIS geschreven en delen van het materiaal over PostGIS.

 • Tim Sutton (tim@linfiniti.com) - Tim was de leider van het project en begeleidde dat en is co-auteur voor de delen over PostgreSQL en PostGIS. Tim is ook de auteur van het aangepaste thema van Sphinx dat is gebruikt voor deze handleiding.

 • Horst Düster (horst.duester@kappasys.ch ) - Horst is co-auteur van de delen over PostgreSQL en PostGIS

 • Marcelle Sutton (marcelle@linfiniti.com) - Marcelle deed het proeflezen en gaf editoriaal advies gedurende het maken van dit werk.

1.1.5. Individuele meewerkenden

Vul hier uw naam in!

1.1.6. Sponsoren

 • Cape Peninsula University of Technology

1.1.7. Gegevens

Notitie

De voorbeeldgegevens die bij het volgen van de handleiding worden gebruikt, kunnen hier worden gedownload: http://qgis.org/downloads/data/training_manual_exercise_data.zip

De voorbeeldgegevens die deze bron vergezellen zijn gratis beschikbaar en zijn afkomstig van de volgende bronnen:

1.1.8. Laatste versie

U kunt altijd de laatste versie van dit document verkrijgen door de online versie te bezoeken die deel uitmaakt van de website voor de documentatie voor QGIS (http://docs.qgis.org).

Notitie

Er zijn koppelingen naar online en PDF-versies van de documentatie en de trainingshandleiding.

Tim Sutton, mei 2012