Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

14.1. Lesson: Metsänhoitomodulin esittely

Tämän metsänhoitosovelluksen modulin seuraaminen edellyttää tietoja jotka olet oppinut tämän opetusmanuaalin moduleissa 1 - 11. Seuraavien oppituntien harjoitukset olettavat Sinun olevan jo kyvykäs tekemään useita perustoimenpiteitä QGIS:ssä ja siksi ainoastaan sellaiset työkalut esitellään yksityiskohtaisesti joita ei aiemmin ole käytetty.

Kuitenkin moduli noudattaa perustasoa oppitunneissa siten että jos Sinulla on aiempaa kokemusta QGIS:stä, voit oletettavasti seurata ohjeita ilman vaikeuksia.

Huomaa että Sinun tulee ladata tähän moduliin tarkoitettu esimerkki datan paketti.

14.1.1. Metsänhoidon esimerkkidata

Muista

The sample data used in this module is part of the training manual data set and can be downloaded here. Download the zip file and extract the forestry\ folder into your exercise_data\ folder.

Metsänhoitoon liityyvän esimerkkidatan (metsäkartat, metsädata) on antanut EVO-HAMK metsäopisto. Tietojoukko on muokattu vastaamaan esimerkin oppituntien tarpeita.

Yleiset esimerkin datat (ilmakuvat, LiDAR data, peruskartat) on saatu Maanmittauslaitoksen Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta ja on sovitettu harjoitusten tarkoituksiin. Avoimien aineistojen tiedostopalveluun pääsee tästä.

Varoitus

Kuten muullakin tässä opetusmanuaalissa, tämä moduli sisältää ohjeet lisätä, poistaa ja muuttaa GIS data-aineistoja. Olemme antaneet harjoitustietojoukot tätä varten. Ennen tässä kuvattujen tekniikoiden käyttöä omilla datoillasi varmista aina että Sinulla on käyttökelpoiset varmistukset!