Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Utilizarea straturilor plugin-ului

Dacă plugin-ul dvs. folosește propriile metode de a randa un strat de hartă, scrierea propriului tip de strat, bazat pe QgsPluginLayer, ar putea fi cel mai bun mod de a implementa acest lucru.

DE EFECTUAT:

Verificați corectitudinea și elaborați cazuri de corectă utilizare pentru QgsPluginLayer, ...

Subclasarea QgsPluginLayer

Below is an example of a minimal QgsPluginLayer implementation. It is an excerpt of the Watermark example plugin:

class WatermarkPluginLayer(QgsPluginLayer):

 LAYER_TYPE="watermark"

 def __init__(self):
  QgsPluginLayer.__init__(self, WatermarkPluginLayer.LAYER_TYPE, "Watermark plugin layer")
  self.setValid(True)

 def draw(self, rendererContext):
  image = QImage("myimage.png")
  painter = rendererContext.painter()
  painter.save()
  painter.drawImage(10, 10, image)
  painter.restore()
  return True

De asemenea, pot fi adăugate metode pentru citirea și scrierea de informații specifice în fișierul proiectului

def readXml(self, node):
 pass

def writeXml(self, node, doc):
 pass

Când încărcați un proiect care conține un astfel de strat, este nevoie de o fabrică de clase

class WatermarkPluginLayerType(QgsPluginLayerType):

 def __init__(self):
  QgsPluginLayerType.__init__(self, WatermarkPluginLayer.LAYER_TYPE)

 def createLayer(self):
  return WatermarkPluginLayer()

Puteți adăuga, de asemenea, codul pentru afișarea de informații personalizate în proprietățile stratului

def showLayerProperties(self, layer):
 pass