Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Substituții

Folosire

Când doriți să utilizați o pictogramă QGIS într-un document rst există o mare șansă să fie deja definită o substituție în conf.py, care să poată fi utilizată. Atunci când noua pictogramă este adăugată în QGIS ar trebui să fie adăugată în primul rând la conf.py, după care se poate utiliza în documentul rst.

Sub pictograme și substituțiile definite în conf.py sunt date.

Substituții comune

Pot fi utilizate/găsite în multe locuri, în manuale

Pictogramele platformelor

Pictogramă

Substituție

nix |nix|
osx |osx|
win |win|

Cuvinte și simboluri

Pictogramă

Substituție

QGIS |QG|
° |degrees|

Pictogramele butoanelor barei de instrumente

Gestiunea straturilor și a ansamblului general

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mActionAddOgrLayer |mActionAddOgrLayer| mActionAddNonDbLayer |mActionAddNonDbLayer|
mActionAddRasterLayer |mActionAddRasterLayer| mActionAddMssqlLayer |mActionAddMssqlLayer|
mActionAddLayer |mActionAddLayer| mActionAddSpatiaLiteLayer |mActionAddSpatiaLiteLayer|
mActionNewVectorLayer |mActionNewVectorLayer| mActionRemoveLayer |mActionRemoveLayer|
mActionAddWmsLayer |mActionAddWmsLayer| wfs |wfs|
icon_sqlanywhere |icon_sqlanywhere| oracle_raster |oracle_raster|
dbmanager |dbmanager| gdal |gdal|
mActionInOverview |mActionInOverview| mActionAddAllToOverview |mActionAddAllToOverview|
mActionRemoveAllFromOverview |mActionRemoveAllFromOverview| RemoveAllOVerview |RemoveAllOVerview|
mActionShowAllLayers |mActionShowAllLayers| mActionHideAllLayers |mActionHideAllLayers|
mActionShowPresets |mActionShowPresets| mIconZip |mIconZip|

Fișier

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mActionFileNew |mActionFileNew| mActionFileOpen |mActionFileOpen|
mActionFileSave |mActionFileSave| mActionFileSaveAs |mActionFileSaveAs|
mActionFileExit |mActionFileExit|

Editare

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mActionUndo |mActionUndo| mActionRedo |mActionRedo|
mActionSelect |mActionSelect| mActionEditCut |mActionEditCut|
mActionEditCopy |mActionEditCopy| mActionEditPaste |mActionEditPaste|

Digitizare simplă și avansată

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mActionToggleEditing |mActionToggleEditing| mActionCapturePoint |mActionCapturePoint|
mActionCaptureLine |mActionCaptureLine| mActionCapturePolygon |mActionCapturePolygon|
mActionNodeTool |mActionNodeTool| mActionMoveFeature |mActionMoveFeature|
mActionDeleteSelected |mActionDeleteSelected| mActionDeleteVertex |mActionDeleteVertex|
mActionSimplify |mActionSimplify| mActionReshape |mActionReshape|
mActionAddRing |mActionAddRing| mActionAddIsland |mActionAddIsland|
mActionDeleteRing |mActionDeleteRing| mActionDeletePart |mActionDeletePart|
mergeFeats |mergeFeats| mActionMergeFeatures |mActionMergeFeatures|
mActionSplitFeatures |mActionSplitFeatures| mActionRotatePointSymbols |mActionRotatePointSymbols|
mActionOffsetCurve |mActionOffsetCurve|

Explorarea hărții și a atributelor

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mActionPan |mActionPan| PanToSelected |PanToSelected|
mActionZoomIn |mActionZoomIn| mActionZoomOut |mActionZoomOut|
mActionZoomFullExtent |mActionZoomFullExtent| mActionZoomToLayer |mActionZoomToLayer|
mActionZoomLast |mActionZoomLast| mActionZoomNext |mActionZoomNext|
mActionDraw |mActionDraw| mIconStopRendering |mIconStopRendering|
mActionIdentify |mActionIdentify| mActionMapTips |mActionMapTips|
mActionShowBookmarks |mActionShowBookmarks| mActionNewBookmark |mActionNewBookmark|
mActionMeasure |mActionMeasure| mActionMeasureArea |mActionMeasureArea|
mActionMeasureAngle |mActionMeasureAngle|
mActionSelectRectangle |mActionSelectRectangle| mActionSelectPolygon |mActionSelectPolygon|
mActionSelectFreehand |mActionSelectFreehand| mActionSelectRadius |mActionSelectRadius|
mActionDeselectAll |mActionDeselectAll|

etichete

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mActionLabeling |mActionLabeling| mActionTextAnnotation |mActionTextAnnotation|
mActionAnnotation |mActionAnnotation| mActionFormAnnotation |mActionFormAnnotation|

ajutor

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mActionHelpContents |mActionHelpContents| mActionQgisHomePage |mActionQgisHomePage|
mActionCheckQgisVersion |mActionCheckQgisVersion| mActionHelpAbout |mActionHelpAbout|
mActionHelpSponsors |mActionHelpSponsors| mActionContextHelp |mActionContextHelp|

Culori

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mIconColorBox |mIconColorBox| mIconColorPicker |mIconColorPicker|
mIconColorSwatches |mIconColorSwatches| mIconColorWheel |mIconColorWheel|

Alte pictograme de bază

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mActionProjectProperties |mActionProjectProperties| mActionOptions |mActionOptions|
copyright_label |copyright_label| north_arrow |north_arrow|
scale_bar |scale_bar| locale |locale|
gps_importer |gps_importer| gpstrack_barchart |gpstrack_barchart|
gpstrack_polarchart |gpstrack_polarchart| tracking |tracking|
mActionFolder |mActionFolder|

Tabela de atribute

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mActionOpenTable |mActionOpenTable|
mActionSelectedToTop |mActionSelectedToTop| mActionInvertSelection |mActionInvertSelection|
mActionCopySelected |mActionCopySelected| mActionZoomToSelected |mActionZoomToSelected|
mActionNewAttribute |mActionNewAttribute| mActionDeleteAttribute |mActionDeleteAttribute|
mActionCalculateField |mActionCalculateField|

Proiecții și Georeferențiere

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

geographic |geographic| CRS |CRS|
mActionCustomProjection |mActionCustomProjection| mIconNew |mIconNew|
mIconProjectionDisabled |mIconProjectionDisabled| mIconProjectionEnabled |mIconProjectionEnabled|
georeferencer |georeferencer| pencil |pencil|
mActionLinkQGisToGeoref |mActionLinkQGisToGeoref| mActionLinkGeorefToQGis |mActionLinkGeorefToQGis|
coordinate_capture |coordinate_capture| mActionStartGeoref |mActionStartGeoref|

Pictogramele Constructorului de hărți

Pictograme folosite în Constructor:

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mActionNewComposer |mActionNewComposer| mActionComposerManager |mActionComposerManager|
mActionSaveAsSVG |mActionSaveAsSVG| mActionSaveAsPDF |mActionSaveAsPDF|
mActionFilePrint |mActionFilePrint| mActionSaveMapAsImage |mActionSaveMapAsImage|
mActionAddArrow |mActionAddArrow| mActionAddBasicShape |mActionAddBasicShape|
mActionAddMap |mActionAddMap| mActionAddLegend |mActionAddLegend|
mActionLabel |mActionLabel| mActionScaleBar |mActionScaleBar|
mActionSelectPan |mActionSelectPan| mActionGroupItems |mActionGroupItems|
mActionRaiseItems |mActionRaiseItems| mActionLowerItems |mActionLowerItems|
mActionMoveItemContent |mActionMoveItemContent|
mActionMoveItemsToTop |mActionMoveItemsToTop| mActionMoveItemsToBottom |mActionMoveItemsToBottom|
mActionAlignLeft |mActionAlignLeft| mActionAlignRight |mActionAlignRight|
mActionAlignHCenter |mActionAlignHCenter| mActionAlignVCenter |mActionAlignVCenter|
mActionAlignTop |mActionAlignTop| mActionAlignBottom |mActionAlignBottom|
mIconLock |mIconLock|

Proprietăți

Pictograme utilizate în fereastra Proprietățile Stratului:

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

symbology |symbology| labels |labels|
attributes |attributes| general |general|
metadata |metadata| action |action|
join |join| diagram |diagram|

Pictogramele plug-in-urilor

Pictograme de bază ale plug-in-urilor

Standard, cu instalare minimală, dar neîncărcate de către instalarea inițială

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

mActionShowPluginManager |mActionShowPluginManager| plugin_installer |plugin_installer|
offline_editing_copy |offline_editing_copy| offline_editing_sync |offline_editing_sync|
plugin |plugin| interpolation |interpolation|
mapserver_export |mapserver_export| mActionExportMapServer |mActionExportMapServer|
spiticon |spiticon| delimited_text |delimited_text|
mActionGDALScript |mActionGDALScript| dxf2shp_converter |dxf2shp_converter|
spatialquery |spatialquery| selectesubsetlayer |selectesubsetlayer|
selectcreatelayer |selectcreatelayer| metasearch |metasearch|

Pictogramele FTools

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

ftools |ftools|
matrix |matrix| unique |unique|
sum_lines |sum_lines| sum_points |sum_points|
basic_statistics |basic_statistics| neighbor |neighbor|
mean |mean| intersections |intersections|
random_selection |random_selection| sub_selection |sub_selection|
random_points |random_points|
regular_points |regular_points| vector_grid |vector_grid|
select_location |select_location| layer_extent |layer_extent|
convex_hull |convex_hull| buffer |buffer|
intersect |intersect| union |union|
sym_difference |sym_difference| clip |clip|
difference |difference| dissolve |dissolve|
check_geometry |check_geometry| export_geometry |export_geometry|
delaunay |delaunay| centroids |centroids|
simplify |simplify| join_location |join_location|
multi_to_single |multi_to_single| single_to_multi |single_to_multi|
to_lines |to_lines| extract_nodes |extract_nodes|
export_projection |export_projection| define_projection |define_projection|
split_layer |split_layer| merge_shapes |merge_shapes|

Integrare GRASS

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

grass |grass|
grass_new_mapset |grass_new_mapset| grass_new_vector_layer |grass_new_vector_layer|
grass_open_mapset |grass_open_mapset| grass_close_mapset |grass_close_mapset|
grass_add_vector |grass_add_vector| grass_add_raster |grass_add_raster|
grass_edit |grass_edit| grass_tools |grass_tools|
grass_region |grass_region| grass_region_edit |grass_region_edit|
grass_new_point |grass_new_point| grass_new_line |grass_new_line|
grass_new_boundary |grass_new_boundary| grass_new_centroid |grass_new_centroid|
grass_move_vertex |grass_move_vertex| grass_add_vertex |grass_add_vertex|
grass_delete_vertex |grass_delete_vertex| grass_move_line |grass_move_line|
grass_split_line |grass_split_line| grass_delete_line |grass_delete_line|
grass_edit_attributes |grass_edit_attributes| grass_add_map |grass_add_map|
grass_close_edit |grass_close_edit| grass_copy_map |grass_copy_map|
grass_rename_map |grass_rename_map| grass_delete_map |grass_delete_map|
grass_set_region |grass_set_region| grass_refresh |grass_refresh|

OpenStreetMap

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

osm_load |osm_load| osm_download |osm_download|
osm_featureManager |osm_featureManager| osm_identify |osm_identify|
osm_import |osm_import| osm_save |osm_save|
osm_createPoint |osm_createPoint| osm_createLine |osm_createLine|
osm_createPolygon |osm_createPolygon|
osm_move |osm_move| osm_removeFeat |osm_removeFeat|
osm_createRelation |osm_createRelation| osm_addRelation |osm_addRelation|
osm_editRelation |osm_editRelation| osm_generateTags |osm_generateTags|
osm_questionMark |osm_questionMark|

Plugin-ul eVis

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

event_browser |event_browser| event_id |event_id|
evis_connect |evis_connect| evis_file |evis_file|