15.4. Lesson: Actualizarea Pâlcurilor de Pădure

Acum, că ați digitizat informațiile din hărțile de inventariere vechi și ați adăugat informațiile corespunzătoare pâlcurilor de pădure, următorul pas ar fi crearea inventarului stării actuale a pădurii.

You will digitize new forest stands from scratch following an aerial photo from that forest area. The forestry map you digitized in the previous lesson was created from an aerial Color Infrared (CIR) photograph. This type of imagery, where the infrared light is recorded instead of the blue light, are widely used to study vegetated areas. You will also use a CIR photograph in this lesson.

După digitizarea pâlcurilor de pădure, veți adăuga informații, cum ar fi noile constrângeri rezultate din reglementările de conservare.

Scopul acestei lecții: De a digitiza un nou set de standuri forestiere din fotografiile CIR, aeriene, și de a adăuga informațiile din alte seturi de date.

15.4.1. basic Comparând Pâlcurile Vechi de Pădure pentru Fotografiile Aeriene Actuale

The National Land Survey of Finland has an open data policy that allows you downloading a variety of geographical data like aerial imagery, traditional topographic maps, DEM, LiDAR data, etc. The service can be accessed also in English here. The aerial image used in this exercise has been created from two orthorectified CIR images downloaded from that service (M4134F_21062012 and M4143E_21062012).

 • Open QGIS and set the project’s CRS to ETRS89 / ETRS-TM35FIN in Project ‣ Properties… ‣ CRS.

 • Asigurați-vă că este bifată opțiunea de Activare a transformării CRS-ului «din zbor».

 • From the exercise_data\forestry\ folder, add the CIR image rautjarvi_aerial.tif that is containing the digitized lakes.

 • Then save the QGIS project as digitizing_2012.qgs.

Imaginile CIR sunt din 2012. Puteți compara pâlcurile care au fost create în 1994 cu aproape 20 de ani mai târziu.

 • Adăugați stratul forest_stands_1994.shp.

 • Setați-i stilul, astfel încât să puteți vedea prin poligoanele dumneavoastră.

 • Examinați modul în care vechiul pâlc forestier poate fi interpretat vizual (sau nu) ca o pădure omogenă.

Focalizați și deplasați-vă în jurul zonei. Veți observa, probabil, că unele dintre pâlcurile vechi de pădure ar putea corespunde încă cu imaginea, pe când altele nu.

This is a normal situation, as some 20 years have passed by and different forest operations have been done (harvesting, thinning…). It is also possible that the forest stands looked homogeneous back in 1992 to the person who digitized them but as time has passed some forest has developed in different ways. Or simply the priorities for the forest inventory were different that they are today.

Apoi, veți crea noi pâlcuri de pădure pentru această imagine, fără a le utiliza pe cele vechi. Mai târziu, le puteți compara pentru a vedea diferențele.

15.4.2. basic Interpretarea Imaginii CIR

Let’s digitize the same area that was covered by the old inventory, limited by the roads and the lake. You don’t have to digitize the whole area, as in the previous exercise you can start with a vector file that already contains most of the forest stands.

 • Eliminați stratul forest_stands_1994.shp.

 • Adăugați stratul forest_stands_2012.shp`localizat în folderul :kbd:`exercise_data\forestry\.

 • Setați stilul acestui strat, astfel încât poligoanele să fie umplute, iar granițele să fie vizibile.

../../../_images/stands_2012_1.png

Puteți vedea că o regiune din nordul zonei inventariate încă lipsește. Aceasta va fi sarcina dvs.: digitizarea pâlcurilor de pădure care lipsesc.

But before you start, spend some time reviewing the forest stands already digitized and the corresponding forest in the image. Try to get an idea about how the stands borders are decided, it helps if you have some forestry knowledge.

Unele idei despre ceea ce s-ar putea identifica din imagini:

 • What forests are deciduous species (in Finland mostly birch forests) and which ones are conifers (in this region pine or spruce). In CIR images, deciduous species will often come as bright red color whereas conifers present dark green colors.

 • When a forest stand age changes, by looking at the sizes of the tree crowns that can be identified in the imagery.

 • The different forest stands» densities, for example forest stand were a thinning operation has recently been done would clearly show spaces between the tree crowns and should be easy to differentiate from other forest stands around it.

 • Zonele albăstrui indică terenuri virane, drumuri și zone urbane, culturi care nu au ajuns să crească, etc.

 • Don’t use zooms too close to the image when trying to identify forest stands. A scale between 1:3 000 and 1: 5 000 should be enough for this imagery. See the image below (1:4000 scale):

../../../_images/zoom_to_CIR_1-4000.png

15.4.3. basic Try Yourself Încheierea Digitizării Pâlcurilor, pornind de la Imaginile CIR

When digitizing the forest stands, you should try to get forest areas that are as homogeneous as possible in terms of tree species, forest age, stand density… Don’t be too detailed though, or you will end up making hundreds of small forest stands that would not be useful at all. You should try to get stands that are meaningful in the context of forestry, not too small (at least 0.5 ha) but not too big either (no more than 3 ha).

Ținând cont de aceste indicații, puteți digitiza de acum pâlcurile forestiere lipsă.

 • Activați editarea pentru stratul forest_stands_2012.shp.

 • Setați opțiunile de topologie și de acroșare așa cum se arată în imagine.

 • Amintiți-vă să faceți clic pe Aplicare sau OK.

../../../_images/snapping_2012.png

Start digitizing as you did in the previous lesson, with the only difference that you don’t have any point layer that you are snapping to. For this area you should get around 14 new forest stands. While digitizing, fill in the Stand_id field with numbers starting at 901.

Când veți definitiva, stratul dvs. ar trebui să arate în felul următor:

../../../_images/new_stands_ready.png

Now you have a new set of polygons defining the different forest stands for the current situation as can interpreted from the CIR images. But you are obviously still missing the forest inventory data, right? For that you will still need to visit the forest and get some sample data that you will use to estimate the forest attributes for each of the forest stands. You will see how to do that in the next lesson.

Pentru moment, încă mai puteți îmbunătăți stratul vectorial cu informațiile suplimentare pe care le aveți, cu privire la reglementarea conservării care trebuie luată în considerare pentru această zonă.

15.4.4. basic Follow Along: Actualizarea Pâlcurile de Pădure cu Informații de Conservare

For the area you are working with, it has been researched that the following conservation regulations must be taken into account while doing the forest planning:

 • Two locations of a protected species of Siberian flying squirrel (Pteromys volans) have been identified. According to the regulation, an area of 15 meters around the spots must be left untouched.

 • A riparian forest of special interest growing along a stream in the area must be protected. In a visit to the field, it was found that 20 meters to both sides of the stream must be protected.

You have one vector file containing the information about the squirrel locations and another containing the digitized stream running in the North area towards the lake. From the exercise_data\forestry\ folder, add the vector files squirrel.shp and stream.shp.

For the protection of the squirrels locations, you are going to add a new attribute (column) to your new forest stands that will contain information about point locations that have to be protected. That information will later be available whenever a forest operation is planned, and the field team will be able to mark the area that has to be left untouched before the work starts.

 • Deschideți tabela de atribute pentru stratul squirrel.

 • You can see that there are two locations that are defined as Siberian flying squirrel, and that the area to be protected is indicated by a distance of 15 meters from the locations.

Pentru a atașa informațiile despre veverițele din suprafețele de probă, puteți utiliza Îmbinarea atributelor după locație:

 • Deschideți Vector ‣ Managementul Datelor ‣ Îmbină atributele după locație.

 • Stabiliți forest_stands_2012 ca și Strat Vectorial de Destinație.

 • Ca și Strat vectorial de îmbinare selectați stratul de tip punct squirrel.shp.

 • Denumiți fișierul rezultat stands_squirrel.shp.

 • In Output table select Keep all records (including non-matching target records). So that you keep all the forest stands in the layer instead of only keeping those that are spatially related to the squirrel locations.

 • Clic pe OK

 • Selectați Yes când vi se cere să adăugați stratul în TOC.

 • Închideți caseta de dialog.

../../../_images/join_squirrel_point.png

Now you have a new forest stands layer, stands_squirrel where there are new attributes corresponding to the protection information related to the Siberian flying squirrel.

Open the table of the new layer and order it so that the forest stands with information for the Protection attribute are on top. You should have now two forest stands where the squirrel has been located:

../../../_images/joined_squirrel_point.png

Although this information might be enough, look at what areas related to the squirrels should be protected. You know that you have to leave a buffer of 15 meters around the squirrels location:

 • Deschideți Vector ‣ Geoprocessing Tools ‣ Buffer.

 • Creați un tampon de 15 metri pentru stratul squirrel.

 • Denumiți rezultatul ca și squirrel_15m.shp.

../../../_images/squirrel_15m.png

You will notice that if you zoom in to the location in the Northern part of the area, the buffer area extends to the neighbouring stand as well. This means that whenever a forest operation would take place in that stand, the protected location should also be taken into account.

../../../_images/north_squirrel_buffer.png

Din analizele anterioare, nu ați obținut pâlcul în care să înregistrați informațiile despre starea de protecție. Pentru a rezolva această problemă:

 • Rulați iarăși instrumentul Îmbinare atribute după locație.

 • De această dată, utilizați stratul squirrel_15m pentru îmbinare.

 • Denumiți fișierul rezultat stands_squirrel_15m.shp.

../../../_images/joined_squirrel_buffer.png

Open the attribute table for the this new layer and note that now you have three forest stands that have the information about the protection locations. The information in the forest stands data will indicate to the forest manager that there are protection considerations to be taken into account. Then he or she can get the location from the squirrel dataset, and visit the area to mark the corresponding buffer around the location so that the operators in the field can avoid disturbing the squirrels environment.

15.4.5. basic Try Yourself Actualizarea Pâlcurilor de Pădure folosind Distanța până la Flux

Following the same approach as indicated for the protected squirrel locations you can now update your forest stands with protection information related to the stream identified in the field:

 • Amintiți-vă că tamponul, în acest caz, este de 20 de metri în jurul său.

 • You want to have all the protection information in the same vector file, so use the stands_squirrel_15m layer as the target.

 • Denumiți rezultatul ca forest_stands_2012_protect.shp.

Open the attributes table for the new vector layer and confirm that you now have all the protection information for the stands that are affected by the protection measures to protect the riparian forest associated with the stream.

Salvați acum proiectul dvs. QGIS.

15.4.6. In Conclusion

You have seen how to interpret CIR images to digitize forest stands. Of course it would take some practice to make more accurate stands and usually using other information like soil maps would give better results, but you know now the basis for this type of task. And adding information from other datasets resulted to be quite a trivial task.

15.4.7. What’s Next?

The forest stands you digitized will be used for planning forestry operations in the future, but you still need to get more information about the forest. In the next lesson, you will see how to plan a set of sampling plots to inventory the forest area you just digitized, and get the overall estimate of forest parameters.