3.1. Basisbeginselen

Dit gedeelte beschrijft de concepten en parameters die gemeenschappelijk worden gedeeld door services. Sommige hiervan zijn standaard en gedefinieerd in specificaties van OGC, terwijl andere zeer specifiek voor QGIS Server zijn.

Standaard concepten:

Concept

Omschrijving

SERVICE

Naam van de service

REQUEST

Naam van het verzoek

Vendor concepten:

Concept

Omschrijving

MAP

QGIS projectbestand

FILE_NAME

Bestandsnaam van het gedownloade bestand

korte naam

Definitie van korte naam

3.1.1. SERVICE

Deze standaard parameter maakt het mogelijk om de naam van de service te specificeren om te gebruiken voor een specifiek verzoek en moet worden gevormd als SERVICE=NAME.

Voorbeeld-URL voor de service WMS:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&...

Notitie

Niet beschikbaar voor op REST gebaseerde services zoals WFS3 (OGC API Features).

3.1.2. REQUEST

Deze standaard parameter maakt het mogelijk om de naam van de service te specificeren om te gebruiken voor het uitvoeren van een specifieke service en moet worden gevormd als REQUEST=RequestName.

Voorbeeld-URL voor het verzoek GetCapabilities:

http://localhost/qgisserver?
REQUEST=GetCapabilities
&...

Notitie

Niet beschikbaar voor op REST gebaseerde services zoals WFS3 (OGC API Features).

3.1.3. MAP

Deze vendor parameter maakt het mogelijk het te gebruiken projectbestand van QGIS te definiëren. Het mag een absoluut pad zijn of een pad relatief ten opzichte van de locatie van het uitvoerbare bestand van de server qgis_mapserv.fcgi. MAP is standaard verplicht omdat een verzoek een project van QGIS nodig heeft om te kunnen werken. Echter, de omgevingsvariabele QGIS_PROJECT_FILE mag worden gebruikt om een standaard project voor QGIS t definiëren. In dit specifieke geval is MAP niet langer een vereiste parameter. Voor meer informatie kunt u het hoofdstuk Gevorderde configuratie bekijken.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
MAP=/tmp/QGIS-Training-Data/exercise_data/qgis-server-tutorial-data/world.qgs
&...

3.1.4. FILE_NAME

Als deze vendor parameter is ingesteld zal het antwoord van de server naar de cliënt worden verzonden als een bijlage bij een bestand met de gespecificeerde bestandsnaam.

Voorbeeld-URL voor het opslaan van een XML GetCapabilities document:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetCapabilities
&FILE_NAME=wms_capabilities.xml
&...

Notitie

Niet beschikbaar voor op REST gebaseerde services zoals WFS3 (OGC API Features).

3.1.5. Korte naam

Een aantal elementen hebben zowel een korte naam als een titel. De korte naam is een tekst-tekenreeks gebruikt voor communicatie van machine-naar-machine, terwijl de titel ten behoeve van mensen is. Een gegevensset zou bijvoorbeeld de beschrijvende titrel “Maximum Atmospheric Temperature” hebben en worden verzocht met de afgekorte korte naam “ATMAX”. U kunt titel, korte naam en abstract instellen voor:

  • Lagen: klik met rechts op een laag en kies Eigenschappen… ► QGIS Server ► Omschrijving.

  • Groepen: klik met rechts op een groep en selecteer WMS-gegevens voor groep instellen

  • Project: ga naar Project ► Eigenschappen… ► QGIS Server ► Service-mogelijkheden.

../../../_images/set_group_wms_data.png

Fig. 3.1 Dialoogvenster WMS-gegevens groep

Dus, de korte naam kan worden gebruikt om deze items te identificeren tijdens interactie met QGIS Server. Bijvoorbeeld met de standaard parameter LAYERS:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=shortname1,shortname2
&...