Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Eklenti Katmanlarının Kullanımı

Bir harita katmanını çevirmek için sizin eklentiniz kendi methodunu kullanıyorsa,bunu sağlamanın en iyi yolu QgsEklentiKatmanı a göre kendi katman tipinizi yazmanız olabilir.

YAPILACAKLAR:

QgsEklentiKatmanı için uygun kullanım durumları detaylandırın ve doğruluğunu kontrol edin

QgsEklentiKatmanı Altsınıfı oluşturma

Below is an example of a minimal QgsPluginLayer implementation. It is an excerpt of the Watermark example plugin

class WatermarkPluginLayer(QgsPluginLayer):

 LAYER_TYPE="watermark"

 def __init__(self):
  QgsPluginLayer.__init__(self, WatermarkPluginLayer.LAYER_TYPE, "Watermark plugin layer")
  self.setValid(True)

 def draw(self, rendererContext):
  image = QImage("myimage.png")
  painter = rendererContext.painter()
  painter.save()
  painter.drawImage(10, 10, image)
  painter.restore()
  return True

özel bilgi için okuma ve yazma metodları da proje dosyasına eklenebilir

def readXml(self, node):
 pass

def writeXml(self, node, doc):
 pass

layer bulunan bir proje yükleneceği zaman factory sınıfı gereklidir

class WatermarkPluginLayerType(QgsPluginLayerType):

 def __init__(self):
  QgsPluginLayerType.__init__(self, WatermarkPluginLayer.LAYER_TYPE)

 def createLayer(self):
  return WatermarkPluginLayer()

bir katmandaki özel bilgilerin gösterilmesi için kod da ekleyebilirsiniz

def showLayerProperties(self, layer):
 pass