Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Lagen laden

Laten we enkele lagen met gegevens openen. QGIS herkent vector- en rasterlagen. Aanvullend zijn anagepaste typen lagen beschikbaar, maar die zullen we hier niet bespreken.

Vectorlagen

To load a vector layer, specify layer’s data source identifier, name for the layer and provider’s name:

layer = QgsVectorLayer(data_source, layer_name, provider_name)
if not layer.isValid():
 print "Layer failed to load!"

De identificatie van de gegevensbron van de laag is een string en is specifiek voor elke vector gegevensprovider. De naam van de laag wordt gebruikt in de widget Lagenlijst. Het is belangrijk om te controleren of de laag met succes is geladen. Als dat niet zo was wordt een ongeldige instance van de laag teruggegeven.

The quickest way to open and display a vector layer in QGIS is the addVectorLayer function of the QgisInterface:

layer = iface.addVectorLayer("/path/to/shapefile/file.shp", "layer name you like", "ogr")
if not layer:
 print "Layer failed to load!"

This creates a new layer and adds it to the map layer registry (making it appear in the layer list) in one step. The function returns the layer instance or None if the layer couldn’t be loaded.

De volgende lijst geeft weer hoe toegang wordt verkregen tot verscheidene gegevensbronnen met behulp van vector gegevensproviders:

 • OGR library (shapefiles and many other file formats) — data source is the path to the file:

  • for shapefile:

   vlayer = QgsVectorLayer("/path/to/shapefile/file.shp", "layer_name_you_like", "ogr")
   
  • for dxf (note the internal options in data source uri):

   uri = "/path/to/dxffile/file.dxf|layername=entities|geometrytype=Point"
   vlayer = QgsVectorLayer(uri, "layer_name_you_like", "ogr")
   
 • PostGIS database — data source is a string with all information needed to create a connection to PostgreSQL database. QgsDataSourceURI class can generate this string for you. Note that QGIS has to be compiled with Postgres support, otherwise this provider isn’t available:

  uri = QgsDataSourceURI()
  # set host name, port, database name, username and password
  uri.setConnection("localhost", "5432", "dbname", "johny", "xxx")
  # set database schema, table name, geometry column and optionally
  # subset (WHERE clause)
  uri.setDataSource("public", "roads", "the_geom", "cityid = 2643")
  
  vlayer = QgsVectorLayer(uri.uri(False), "layer name you like", "postgres")
  

  Notitie

  Het argument False, doorgegeven aan uri.uri(False), voorkomt het uitbreiden van de parameters voor de configuratie voor authenticatie, indien u geen configuratie voor authenticatie gebruikt maakt dit argument geen enkel verschil.

 • CSV or other delimited text files — to open a file with a semicolon as a delimiter, with field “x” for x-coordinate and field “y” for y-coordinate you would use something like this:

  uri = "/some/path/file.csv?delimiter=%s&xField=%s&yField=%s" % (";", "x", "y")
  vlayer = QgsVectorLayer(uri, "layer name you like", "delimitedtext")
  

  Notitie

  De string voor de provider is gestructureerd als een URL, dus moet het pad worden voorafgegaan door file://. Ook staat het als WKT (well known text) opgemaakte geometrieën toe als een alternatief voor velden “X” en “Y”, en staat het toe dat het coördinaten referentiesysteem wordt gespecificeerd. Bijvoorbeeld

  uri = "file:///some/path/file.csv?delimiter=%s&crs=epsg:4723&wktField=%s" % (";", "shape")
  
 • GPX-bestanden — de “GPX”-gegevensprovider leest tracks, routes en waypoints uit GPX-bestanden. Het type (track/route/waypoint) moet worden gespecificeerd als deel van de URL om een bestand te openen:

  uri = "path/to/gpx/file.gpx?type=track"
  vlayer = QgsVectorLayer(uri, "layer name you like", "gpx")
  
 • SpatiaLite database — Similarly to PostGIS databases, QgsDataSourceURI can be used for generation of data source identifier:

  uri = QgsDataSourceURI()
  uri.setDatabase('/home/martin/test-2.3.sqlite')
  schema = ''
  table = 'Towns'
  geom_column = 'Geometry'
  uri.setDataSource(schema, table, geom_column)
  
  display_name = 'Towns'
  vlayer = QgsVectorLayer(uri.uri(), display_name, 'spatialite')
  
 • MySQL op WKB gebaseerde geometrieën, via OGR — gegevensbron is de string voor de verbinding naar de tabel:

  uri = "MySQL:dbname,host=localhost,port=3306,user=root,password=xxx|layername=my_table"
  vlayer = QgsVectorLayer( uri, "my table", "ogr" )
  
 • WFS-verbinding:. de verbinding wordt gedefinieerd met een URI en het gebruiken van de provider WFS:

  uri = "http://localhost:8080/geoserver/wfs?srsname=EPSG:23030&typename=union&version=1.0.0&request=GetFeature&service=WFS",
  vlayer = QgsVectorLayer(uri, "my wfs layer", "WFS")
  

  De URI kan worden gemaakt met behulp van de standaard bibliotheek urllib:

  params = {
    'service': 'WFS',
    'version': '1.0.0',
    'request': 'GetFeature',
    'typename': 'union',
    'srsname': "EPSG:23030"
  }
  uri = 'http://localhost:8080/geoserver/wfs?' + urllib.unquote(urllib.urlencode(params))
  

Notitie

You can change the data source of an existing layer by calling setDataSource() on a QgsVectorLayer instance, as in the following example:

# layer is a vector layer, uri is a QgsDataSourceURI instance
layer.setDataSource(uri.uri(), "layer name you like", "postgres")

Rasterlagen

For accessing raster files, GDAL library is used. It supports a wide range of file formats. In case you have troubles with opening some files, check whether your GDAL has support for the particular format (not all formats are available by default). To load a raster from a file, specify its file name and base name:

fileName = "/path/to/raster/file.tif"
fileInfo = QFileInfo(fileName)
baseName = fileInfo.baseName()
rlayer = QgsRasterLayer(fileName, baseName)
if not rlayer.isValid():
 print "Layer failed to load!"

Similarly to vector layers, raster layers can be loaded using the addRasterLayer function of the QgisInterface:

iface.addRasterLayer("/path/to/raster/file.tif", "layer name you like")

This creates a new layer and adds it to the map layer registry (making it appear in the layer list) in one step.

Rasterlagen kunnen ook worden gemaakt vanuit een service voor WCS:

layer_name = 'modis'
uri = QgsDataSourceURI()
uri.setParam('url', 'http://demo.mapserver.org/cgi-bin/wcs')
uri.setParam("identifier", layer_name)
rlayer = QgsRasterLayer(str(uri.encodedUri()), 'my wcs layer', 'wcs')

detailed URI settings can be found in provider documentation

Als alternatief kunt u een rasterlaag laden vanaf een server voor WMS. Momenteel is het echter niet mogelijk om toegang te krijgen tot het antwoord van GetCapabilities van de API — u moet weten welke lagen u wilt:

urlWithParams = 'url=http://irs.gis-lab.info/?layers=landsat&styles=&format=image/jpeg&crs=EPSG:4326'
rlayer = QgsRasterLayer(urlWithParams, 'some layer name', 'wms')
if not rlayer.isValid():
 print "Layer failed to load!"

Map Layer Registry

If you would like to use the opened layers for rendering, do not forget to add them to map layer registry. The map layer registry takes ownership of layers and they can be later accessed from any part of the application by their unique ID. When the layer is removed from map layer registry, it gets deleted, too.

Adding a layer to the registry:

QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(layer)

Layers are destroyed automatically on exit, however if you want to delete the layer explicitly, use:

QgsMapLayerRegistry.instance().removeMapLayer(layer_id)

For a list of loaded layers and layer ids, use:

QgsMapLayerRegistry.instance().mapLayers()