Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Beginnen met QtCreator en QGIS

QtCreator is een nieuwe IDE van de makers van de bibliotheek Qt. Met QtCreator kunt u elk project in C++ bouwen, maar het is echt geoptimaliseerd voor mensen die werken aan op Qt(4) gebaseerde toepassingen (inclusief mobiele apps). Alles wat ik hieronder beschrijf gaat er van uit dat u Ubuntu 11.04 ‘Natty’ gebruikt.

QtCreator installeren

Dit gedeelte is gemakkelijk:

sudo apt-get install qtcreator qtcreator-doc

Na de installatie zou u het moeten vinden in uw menu van Gnome.

Instellen van uw project

Ik ga er van uit dat u al een lokale QGIS kloon heeft die de broncode bevat, en alle benodigde afhankelijkheden etc. voor het bouwen hebt geïnstalleerd. Er zijn gedetailleerde instructies voor toegang tot git en installeren van afhankelijkheden.

Op mijn systeem heb ik de code uitgecheckt in $HOME/dev/cpp/QGIS en de rest van het artikel is geschreven met de aanname dat u deze paden zou moeten bijwerken zoals te doen gebruikelijk voor uw lokale systeem.

Doe bij het opstarten van QtCreator:

File -> Open File or Project

Gebruik dan het resulterende dialoogvenster voor bestandsselectie om naar dit bestand te bladeren en het te openen:

$HOME/dev/cpp/QGIS/CMakeLists.txt
../../_images/image01.jpeg

Vervolgens zult u worden gevraagd naar een locatie voor de build. Ik maakte een specifieke map build voor QtCreator om onder te werken:

$HOME/dev/cpp/QGIS/build-master-qtcreator

Het is waarschijnlijk een goed idee om afzonderlijke mappen build te maken voor verschillende branches, als u daarvoor de schijfruimte heeft.

../../_images/image02.jpeg

Vervolgens zult u worden gevraagd of u opties voor CMake build heeft die u wilt doorgeven aan CMake. We zullen CMake vertellen dat we een debug build willen door deze optie toe te voegen:

-DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
../../_images/image03.jpeg

Dat is de basis ervan. Wanneer u de Wizard voltooid, zal QtCreator beginnen met het scannen van de boom van de bron voor ondersteuning van automatisch aanvullen en op de achtergrond nog wat huishoudelijk werk doen. We willen echter nog een aantal dingen aanpassen voordat we beginnen te bouwen.

Instellen van de omgeving voor uw build

Klik op het pictogram ‘Projects’ aan de linkerzijde van het venster van QtCreator.

../../_images/image04.jpeg

Selecteer de tab build settings (normaal gesproken standaard actief).

../../_images/image05.jpeg

We willen nu een aangepaste stap voor het proces toevoegen. Waarom? Omdat QGIS momenteel alleen kan worden uitgevoerd vanuit een map install, niet vanuit zijn map build, dus moeten we er voor zorgen dat het is geïnstalleerd wanneer we het bouwen. Klik, onder ‘Build Steps’, op de combinatieknop ‘Add BuildStep’ en kies ‘Custom Process Step’.

../../_images/image06.jpeg

Nu stellen we de volgende details in:

Enable custom process step: [yes]

Command: make

Working directory: $HOME/dev/cpp/QGIS/build-master-qtcreator

Command arguments: install

../../_images/image07.jpeg

U bent bijna gereed om te bouwen. Nog slechts één opmerking: QtCreator heeft schrijfrechten nodig voor het voorvoegsel install. Standaard (wat ik hier gebruik) zal QGIS worden geïnstalleerd in /usr/local/. Voor mijn doelen op mij machine voor ontwikkelen, gaf ik mijzelf schrijfrechten voor de map /usr/local.

Klik op het pictogram van de grote hamer aan de linker onderkant van het venster om het bouwen te beginnen.

../../_images/image08.jpeg

Instellen van uw omgeving voor uitvoeren

Zoals hierboven vermeld kunnen we QGIS niet direct uitvoeren vanuit de map build, dus moeten we een aangepast doel voor uitvoeren maken om QtCreator te vertellen om QGIS uit te voeren vanuit de map install (in mijn geval /usr/local/). Ga, om dat te doen. terug naar het scherm voor configuratie van het project.

../../_images/image04.jpeg

Selecteer nu de tab ‘Run Settings’

../../_images/image09.jpeg

We dienen de standaard instellingen voor uitvoeren bij te werken om niet de configuratie voor het uitvoeren van ‘qgis’ te gebruiken maar een aangepaste.

../../_images/image10.jpeg

Klik, om dat te doen, op de combinatieknop ‘Add v’ naast de combinatieknop Run configuration en kies ‘Custom Executable’ boven uit de lijst.

../../_images/image11.jpeg

Stel nu in het gebied Properties de volgende details in:

Executable: /usr/local/bin/qgis

Arguments :

Working directory: $HOME

Run in terminal: [no]

Debugger: C++ [yes]

Qml [no]

Klik dan op de knop ‘Rename’ en geef uw aangepaste executable een betekenisvolle naam bijv. ‘Geïnstalleerde QGIS’

../../_images/image12.jpeg

Uitvoeren en debuggen

Nu bent u gereed om QGIS uit te voeren en te debuggen. Open eenvoudigweg een bronbestand en klik in de kolom links om een breekpunt in te stellen.

../../_images/image14.jpeg

Start nu QGIS onder de debugger door te klikken op het pictogram met een insect erop in de linker onderzijde van het venster.

../../_images/image13.jpeg