Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

HIG (Richtlijnen voor de gebruikersinterface)

In order for all graphical user interface elements to appear consistant and to all the user to instinctively use dialogs, it is important that the following guidelines are followed in layout and design of GUIs.

 1. Groepeer gerelateerde elementen met behulp van groepsvakken: probeer elementen te identificeren die gegroepeerd kunnen worden en gebruik dan groepsvakken met een label om het onderwerp van die groep te identificeren. Vermijd het gebruiken van groepsvakken met slechts één enkel widget / item erin.

 2. Capitalise first letter only in labels: Labels (and group box labels) should be written as a phrase with leading capital letter, and all remaining words written with lower case first letters
 3. Laat labels voor widgets of groepsvakken niet eindigen op ene dubbele punt: Toevoegen van ene dubbele punt veroorzaakt visuele ruis en voegt geen aanvullende betekenis toe, gebruik ze dus niet. Een uitzondering op deze regel is wanneer u twee labels naast elkaar hebt, bijv.: Label1 Plug-in (Pad:) Label2 [/pad/naar/plug-ins]

 4. Keep harmful actions away from harmless ones: If you have actions for ‘delete’, ‘remove’ etc, try to impose adequate space between the harmful action and innocuous actions so that the users is less likely to inadvertantly click on the harmful action.
 5. Gebruik altijd een QButtonBox voor knoppen ‘OK’, ‘Annuleren’ etc: gebruik van een knoppenvak zal er voor zorgen dat de volgorde van de knoppen ‘OK’ en ‘Annuleren’ etc, consistent is met het besturingssysteem / locale / desktopomgeving die de gebruiker gebruikt.

 6. Tabs zouden niet moeten worden genest. Als u tabs gebruikt, volg dan de stijl van de tabs die wordt gebruikt in QgsVectorLayerProperties / QgsProjectProperties etc. d.i. tabs bovenin met pictogrammen van 22x22.

 7. Stapels van widgets zouden zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Zij kunnen problemen veroorzaken met lay-outs en onverklaarbare (voor de gebruiker) wijzigingen in grootte van dialoogvensters om widgets te accommoderen die niet zichtbaar zijn.

 8. Try to avoid technical terms and rather use a laymans equivalent e.g. use the word ‘Transparency’ rather than ‘Alpha Channel’ (contrived example), ‘Text’ instead of ‘String’ and so on.
 9. Gebruik pictogrammen consistent. Als u een pictogram of elementen van pictogrammen nodig hebt, neem dan voor assistentie contact op met Robert Szczepanek via de mailinglijst.

 10. Plaats lange lijsten met widgets in scrollvakken. Een dialoogvenster zou niet groter moeten zijn dan 580 pixels in hoogte en 1000 pixels in breedte.

 11. Geavanceerde opties dienen te worden gescheiden van standaard functionaliteit. Nieuwe gebruikers zouden in staat moeten zijn snel toegang te verkrijgen tot functionaliteit zonder dat zij zich zelf bezig dienen te houden met de complexiteit van geavanceerde mogelijkheden. Geavanceerde mogelijkheden zouden ofwel moeten zijn geplaatst onder een scheidingslijn, of op een afzonderlijke tab.

 12. Voeg geen opties toe die niet bijdragen aan de gebruikerservaring. Houd de interface minimalistisch en gebruik logische standaard instellingen

 13. If clicking a button will spawn a new dialog, an ellipsis (...) should be suffixed to the button text.

Auteurs

 • Tim Sutton

 • Garry Sherman

 • Marco Hugentobler
 • Matthias Kuhn