Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Substituții

Folosire

Pentru a ușura folosirea pictogramelor în manualele QGIS, sunt definite înlocuiri în fișierul /source/conf.py pentru fiecare pictogramă din Depozitul QGIS-Documentation iar unele dintre aceste substituții sunt enumerate mai jos. Astfel, atunci când doriți să utilizați o pictogramă din aplicației QGIS în documentație, există o mare șansă să existe deja o substituire, care să poată fi utilizată.

În cazul în care nu există nici o substituție:

  • verificați în depozitul documentației dacă este disponibilă o pictogramă în folderul /resources/en/docs/common. În cazul în care nu există nici o imagine, atunci trebuie să găsiți și să copiați fișierul pictogramei din Depozitul QGIS (adesea în folderul https://github.com/qgis/QGIS/tree/master/images/themes/default) și să o duplicați (în format .png) în folderul /resources/en/docs/common. Pentru ușurința actualizării, este recomandat să păstrați numele de fișier atunci când este posibil.

  • creați o referință către substituție în fișierul /source/conf.py, urmând exemplul de mai jos. Textul de înlocuire ar trebui să fie de tipul camelCase:

.. |splitLayer| image:: /static/common/split_layer.png
   :width: 1.5em
  • (opțional) adăugați referința către pictogramă și către substituția acesteia din lista de mai jos.

Substituții comune

Mai jos sunt prezentate unele pictograme și substituțiile lor, pentru a fi utilizate la scrierea documentației. Pot fi folosite/găsite în multe locuri din manuale.

Pictogramele platformelor

Pictogramă

Substituție

nix |nix|
osx |osx|
win |win|

Pictogramele butoanelor barei de instrumente

Gestiunea straturilor și a ansamblului general

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

addOgrLayer |addOgrLayer|
addRasterLayer |addRasterLayer| addMssqlLayer |addMssqlLayer|
addLayer |addLayer| addSpatiaLiteLayer |addSpatiaLiteLayer|
newVectorLayer |newVectorLayer| removeLayer |removeLayer|
virtualLayer |virtualLayer| wms |wms|
wcs |wcs| wfs |wfs|
oracleRaster |oracleRaster|    
dbManager |dbManager| gdal |gdal|
inOverview |inOverview| addAllToOverview |addAllToOverview|
removeAllOVerview |removeAllOVerview|
showAllLayers |showAllLayers| hideAllLayers |hideAllLayers|
showPresets |showPresets| zip |zip|

Fișier

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

fileNew |fileNew| fileOpen |fileOpen|
fileSave |fileSave| fileSaveAs |fileSaveAs|
fileExit |fileExit|

Editare

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

saveEdits |saveEdits|    
undo |undo| redo |redo|
editCopy |editCopy| editPaste |editPaste|
editCut |editCut|    

Rezultatul identității

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

expandTree |expandTree| collapseTree |collapseTree|
expandNewTree |expandNewTree| propertyItem |propertyItem|
deselectAll |deselectAll| editCopy |editCopy|
filePrint |filePrint| propertiesWidget |propertiesWidget|

Digitizare simplă și avansată

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

cad |cad| tracing |tracing|
toggleEditing |toggleEditing| allEdits |allEdits|
capturePoint |capturePoint| capturePolygon |capturePolygon|
captureLine |captureLine|    
circularStringCurvePoint |circularStringCurvePoint| circularStringRadius |circularStringRadius|
nodeTool |nodeTool| deleteSelected |deleteSelected|
moveFeature |moveFeature| rotateFeature |rotateFeature|
simplifyFeatures |simplifyFeatures| reshape |reshape|
addRing |addRing| addPart |addPart|
fillRing |fillRing|    
deleteRing |deleteRing| deletePart |deletePart|
mergeFeatures |mergeFeatures| mergeFeatAttributes |mergeFeatAttributes|
splitFeatures |splitFeatures| splitParts |splitParts|
offsetCurve |offsetCurve| rotatePointSymbols |rotatePointSymbols|

Explorarea hărții și a atributelor

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

pan |pan| panToSelected |panToSelected|
zoomIn |zoomIn| zoomOut |zoomOut|
zoomActual |zoomActual| zoomFullExtent |zoomFullExtent|
zoomToLayer |zoomToLayer| zoomToSelected |zoomToSelected|
zoomLast |zoomLast| zoomNext |zoomNext|
touch |touch| draw |draw|
identify |identify| mapTips |mapTips|
showBookmarks |showBookmarks| newBookmark |newBookmark|
measure |measure| measureArea |measureArea|
measureAngle |measureAngle|

Selecția și Expresiile

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

selectRectangle |selectRectangle| selectPolygon |selectPolygon|
selectFreehand |selectFreehand| selectRadius |selectRadius|
selectAll |selectAll| deselectAll |deselectAll|
invertSelection |invertSelection| expressionSelect |expressionSelect|
selectAllTree |selectAllTree| select |select|
dataDefined |dataDefined| expression |expression|
dataDefineOn |dataDefineOn| dataDefineExpressionOn |dataDefineExpressionOn|
dataDefineError |dataDefineError| dataDefineExpressionError |dataDefineExpressionError|
filter |filter| expressionFilter |expressionFilter|
filterMap |filterMap|    

Etichete

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

labeling |labeling| textAnnotation |textAnnotation|
annotation |annotation| formAnnotation |formAnnotation|

Ajutorul

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

helpContents |helpContents| qgisHomePage |qgisHomePage|
checkQgisVersion |checkQgisVersion| helpAbout |helpAbout|
helpSponsors |helpSponsors| contextHelp |contextHelp|

Culori

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

colorBox |colorBox| colorPicker |colorPicker|
colorSwatches |colorSwatches| colorWheel |colorWheel|

Alte pictograme de bază

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

arrowDown |arrowDown| arrowUp |arrowUp|
arrowLeft |arrowLeft| arrowRight |arrowRight|
signPlus |signPlus| signMinus |signMinus|
projectProperties |projectProperties| options |options|
copyrightLabel |copyrightLabel| northArrow |northArrow|
scaleBar |scaleBar| locale |locale|
gpsImporter |gpsImporter| gpsTrackBarChart |gpsTrackBarChart|
gpsTrackPolarChart |gpsTrackPolarChart| tracking |tracking|
folder |folder| extents |extents|
sum |sum|    

Tabela de atribute

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

openTable |openTable| selectedToTop |selectedToTop|
selectAll |selectAll| invertSelection |invertSelection|
panToSelected |panToSelected| zoomToSelected |zoomToSelected|
copySelected |copySelected| editPaste |editPaste|
expressionSelect |expressionSelect| deleteSelected |deleteSelected|
newAttribute |newAttribute| deleteAttribute |deleteAttribute|
newTableRow |newTableRow| calculateField |calculateField|
draw |draw| form |form|
rendererAttributeTable |rendererAttributeTable|

Proiecții și Georeferențiere

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

geographic |geographic| crs |crs|
customProjection |customProjection|
projectionDisabled |projectionDisabled| projectionEnabled |projectionEnabled|
georeferencer |georeferencer| pencil |pencil|
linkQGisToGeoref |linkQGisToGeoref| linkGeorefToQGis |linkGeorefToQGis|
coordinateCapture |coordinateCapture| startGeoref |startGeoref|

Pictogramele Constructorului de hărți

Pictograme folosite în Constructor:

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

newComposer |newComposer| composerManager |composerManager|
duplicateComposer |duplicateComposer|
atlasSettings |atlasSettings| atlas |atlas|
filePrint |filePrint| saveMapAsImage |saveMapAsImage|
saveAsSVG |saveAsSVG| saveAsPDF |saveAsPDF|
addArrow |addArrow| addBasicShape |addBasicShape|
addMap |addMap| addLegend |addLegend|
addHtml |addHtml| addTable |addTable|
label |label| scaleBar |scaleBar|
select |select| moveItemContent |moveItemContent|
raiseItems |raiseItems| lowerItems |lowerItems|
moveItemsToTop |moveItemsToTop| moveItemsToBottom |moveItemsToBottom|
alignLeft |alignLeft| alignRight |alignRight|
alignHCenter |alignHCenter| alignVCenter |alignVCenter|
alignTop |alignTop| alignBottom |alignBottom|
locked |locked| unlocked |unlocked|
groupItems |groupItems|    

Proprietăți

Pictograme utilizate în fereastra Proprietățile Stratului:

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

symbology |symbology| labeling |labeling|
attributes |attributes| general |general|
metadata |metadata| action |action|
join |join| diagram |diagram|
25dSymbol |25dSymbol| categorizedSymbol |categorizedSymbol|
graduatedSymbol |graduatedSymbol| heatmapSymbol |heatmapSymbol|
invertedSymbol |invertedSymbol| nullSymbol |nullSymbol|
pointDisplacementSymbol |pointDisplacementSymbol| ruleBasedSymbol |ruleBasedSymbol|
singleSymbol |singleSymbol|

Pictogramele plug-in-urilor

Pictogramele Plug-in-urilor de Bază

Standard, cu instalare minimală, dar neîncărcate de către instalarea inițială

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

showPluginManager |showPluginManager| pluginInstaller |pluginInstaller|
offlineEditingCopy |offlineEditingCopy| offlineEditingSync |offlineEditingSync|
plugin |plugin| interpolation |interpolation|
mapserverExport |mapserverExport| exportMapServer |exportMapServer|
spit |spit| delimitedText |delimitedText|
gdalScript |gdalScript| dxf2shpConverter |dxf2shpConverter|
spatialQuery |spatialQuery| selectSubsetLayer |selectSubsetLayer|
selectCreateLayer |selectCreateLayer| metasearch |metasearch|
geometryChecker |geometryChecker| geometrySnapper |geometrySnapper|
topologyChecker |topologychecker|    

Pictogramele FTools

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

ftools |ftools|
matrix |matrix| unique |unique|
sumLines |sumLines| sumPoints |sumPoints|
basicStatistics |basicStatistics| neighbor |neighbor|
mean |mean| intersections |intersections|
randomSelection |randomSelection| subSelection |subSelection|
randomPoints |randomPoints|
regularPoints |regularPoints| vectorGrid |vectorGrid|
selectLocation |selectLocation| layerExtent |layerExtent|
convexHull |convexHull| buffer |buffer|
intersect |intersect| union |union|
symDifference |symDifference| clip |clip|
difference |difference| dissolve |dissolve|
checkGeometry |checkGeometry| exportGeometry |exportGeometry|
delaunay |delaunay| centroids |centroids|
simplify |simplify| joinLocation |joinLocation|
multiToSingle |multiToSingle| singleToMulti |singleToMulti|
toLines |toLines| extractNodes |extractNodes|
exportProjection |exportProjection| defineProjection |defineProjection|
splitLayer |splitLayer| mergeShapes |mergeShapes|

Integrare GRASS

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

grass |grass|
grassTools |grassTools| grassNewMapset |grassNewMapset|
grassOpenMapset |grassOpenMapset| grassCloseMapset |grassCloseMapset|
grassRegion |grassRegion| grassSetRegion |grassSetRegion|

OpenStreetMap

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

osmLoad |osmLoad| osmDownload |osmDownload|
osmFeatureManager |osmFeatureManager| osmIdentify |osmIdentify|
osmImport |osmImport| osmSave |osmSave|
osmCreatePoint |osmCreatePoint| osmCreateLine |osmCreateLine|
osmCreatePolygon |osmCreatePolygon|
osmMove |osmMove| osmRemoveFeat |osmRemoveFeat|
osmCreateRelation |osmCreateRelation| osmAddRelation |osmAddRelation|
osmEditRelation |osmEditRelation| osmGenerateTags |osmGenerateTags|
osmQuestionMark |osmQuestionMark|

Plugin-ul eVis

Pictogramă

Substituție

Pictogramă

Substituție

eventBrowser |eventBrowser| eventId |eventId|
evisConnect |evisConnect| evisFile |evisFile|