Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Zoekopdrachtbouwer

De zoekopdrachtbouwer geeft de mogelijkheid om van een tabel een subset te maken gebruik makende van een soort SQL WHERE opdracht waarbij het resultaat wordt getoond in het hoofdscherm. Het resultaat van de zoekopdracht, kan opgeslagen worden als een nieuwe vectorlaag.

Zoekopdracht

Open de dialoog van de attributentabel via het icoon mActionOpenTable Open Attributentabel van de werkbalk. Klik op de knop [Geavanceerd Zoeken] om de Zoekopdrachtbouwer te openen. Bijvoorbeeld wanneer je een laag woonplaatsen met een veld aantal_inwoners hebt kun je de grotere woonplaatsen eruit selecteren door aantal_inwoners > 100000 in te vullen in het SQL where tekstinvoer gedeelte van de zoekopdrachtbouwer. Figure_attributes_2 toont een voorbeeld van de zoekopdrachtbouwer met gegevens van een PosGIS laag met attributen afkomstig van een PostgreSQL database. De onderdelen velden, waarden en operatoren helpen de gebruiker met het opbouwen van een SQL-achtige zoekopdracht.

Figure Attributes 2:

../../../_images/queryBuilder.png

Query Builder nix

Velden bevat een lijst van alle attribuutvelden van de vectorlaag uit de attributentabel. Om een attributenveld toe te voegen aan de SQL where tekstinvoer gedeelte, dubbelklik op de naam in de lijst van veldnamen. Je kunt normaal gesproken verschillende velden, waarden en operators gebruiken om een zoekopdracht op te bouwen maar je kunt deze ook rechtsstreeks in het SQL where tekstinvoer gedeelte intypen.

Waarden geeft een lijst van de waarden van een attributentabel. Om lijst te verkrijgen van alle mogelijke waarden van een attribuut, selecteer eerst het attribuut in de lijst Velden en druk vervolgens op de knop [Alles]. Om een lijst op te bouwen met de 25 eerste unieke waarden van een attribuutveld, selecteer eerst het atribuut in de lijst Velden en druk vervolgens op de knop [Voorbeeld]. Om een waarde toe te voegen aan het SQL where tekstinvoer gedeelte, dubbelklik op de waarde in de lijst van waarden.

Operatoren bevat alle operatoren die gebruikt kunnen worden. Om een operator toe te voegen aan het SQL where tekstinvoer gedeelte druk op de bijbehorende knop. Beschikbaar zijn relationele operatoren ( = , > , ...), de tekstvergelijkingsoperator (LIKE) en logische operatoren (AND, OR, ...).

De knop [Test] toont een melding met het aantal objecten die het resultaat zullen zijn van gegeven zoekopdracht, wat erg handig is tijdens het proces van het opbouwen van een zoekopdracht. De knop [Leegmaken] zal de inhoud van het SQL where invoertekst gedeelte leegmaken. De knop [Opslaan...] en de knop [Laden...] kunnen gebruikt worden om een de huidige zoekopdracht op te slaan en om deze later weer te laden. Met de knop [OK] worden de objecten die voldoen aan de zoekopdracht geselecteerd en het venster gesloten. De knop [Cancel] sluit het venster zonder de huidige selectie te veranderen.

Tip

Wijzigen van de Laag Definitie

Je kunt de laag definitie zelf veranderen door de SQL zoekopdracht te wijzigen zodat er een subset vanuit objecten wordt geladen. Om dit te doen, open de dialoog Laag Eigenschappen door in de legende te dubbelklikken op de vectorlaag en dan vervolgens in het tabblad Algemeen met de knop [Query bouwer] de zoekopdrachtbouwer te starten. Zie Het Vector Eigenschappen Menu voor meer informatie.

Selectie

Met QGIS is het mogelijk om de selectie visueel zichtbaar te maken gebruik makende van een vergelijkbare interface die gebruikt is in Zoekopdrachtbouwer. In hierboven geschreven deel het doel van de zoekopdrachtbouwer is om alle geselecteerde objecten die voldoen aan de selectiecriteria in de selectiekleur geel weer te geven. De weergave van de overige objecten wijzigt niet.

Een andere mogelijkheid om een selectie te maken is door met de rechtermuisknop een laag te selecteren en vervolgens in het snelmenu Query ... te kiezen. Hiermee worden alleen die objecten die voldoen aan de gemaakte zoekopdracht getoond in het kaartbeeld. Objecten die niet voldoen aan de zoekopdracht worden niet getoont. Dit is dezelfde functie die achter de knop [Query bouwer] zit die je kunt vinden in het tabblad Algemeen van de Dialoog Laag Eigenschappen. Deze werkt voor alle door QGIS ondersteunde vectorformaten.

Opslaan van geselecteerde objecten als een nieuwe laag

De geselecteerde objecten kunnen opgeslagen worden in elk door de OGR driver ondersteund vectorformaat en ook getransformeerd naar een ander Coördinaten Referentie Systeem (CRS) indien gewenst. Met de rechtermuis open het snelmenu van de laag en selecteer daarin Selectie opslaan als ... ‣ om een naam, een vectorformaat en een CRS te kiezen (zie Legenda). Het is ook mogelijk om OGR creatie opties mee te geven via de dialoog.