Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Morfometria terenurilor

Indicele de convergență

Descriere

Calculează un indice de convergență/divergență al fluxului de pe suprafață. Prin definiția sa, el este similar planului sau curburii orizontale, dar dă rezultate mult mai netede. Calculul folosește aspectele celulelor din jur, adică analizează în ce măsură celulele înconjurătoare vor indica celula centrală. Rezultatul este dat în procente, valorile negative corespunzând condițiilor unui flux convergent, iar cele pozitive unui flux divergent. Minus 100 ar arăta ca vârful unui con, plus 100 ca o groapă, și 0 ca o pantă.

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Aspect
 • 1 — [1] Gradient

Implicit: 0

Calculul Gradientului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] 2 x 2
 • 1 — [1] 3 x 3

Implicit: 0

Rezultat

Indicele de Convergență [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:convergenceindex', elevation, method, neighbours, result)

Vedeți și

 • Koethe, R. / Lehmeier, F. (1996): ‘SARA, Sistem de analiză automată a reliefului’, Ghidul Utilizatorului, Ediția a 2-a. Auflage [Fac. Geogr. din Univ. Goettingen, nepublicată]

Indicele de convergență (raza de căutare)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Raza [Celulelor] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Distanța Ponderată [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] fără ponderarea distanței

 • 1 — [1] distanța inversă până la o putere

 • 2 — [2] exponențială

 • 3 — [3] ponderare gaussiană

Implicit: 0

Puterea Ponderată a Distanței Inverse [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Decalajul Distanței Inverse [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Lățimea de bandă Gaussiană și Exponențială Ponderată [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Gradient [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Diferență [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] direcția până la centrul celulei

 • 1 — [1] aspectul direcției către centrul celulei

Implicit: 0

Rezultat

Indicele de Convergență [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:convergenceindexsearchradius', elevation, radius, distance_weighting_weighting, distance_weighting_idw_power, distance_weighting_idw_offset, distance_weighting_bandwidth, slope, difference, convergence)

Vedeți și

Clasificarea curburii

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Curbura Planului [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Curbura Profilului [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Pragul planului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.001

Rezultat

Clasificarea Curburii [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:curvatureclassification', cplan, cprof, threshold, class)

Vedeți și

Încălzirea anizotropică diurnă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Alpha Max (Grade) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 202.5

Rezultat

Încălzirea Anizotropică Diurnă [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:diurnalanisotropicheating', dem, alpha_max, dah)

Vedeți și

Gradientul distanței pentru curba descendentă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Distanța Verticală [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Rezultat [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] distanța

 • 1 — [1] gradient (tangentă)

 • 2 — [2] gradient (grad)

Implicit: 0

Rezultat

Gradient [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Differență de Gradient [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:downslopedistancegradient', dem, distance, output, gradient, difference)

Vedeți și

Înălțimea fluxului efectiv de aer

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Direcția Vântului [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Viteza Vântului [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Direcția Vântului Constant [Grade] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 135

Vechea Versiune [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Distanța de Căutare [km] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 300

Accelerare [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.5

Folosește Piramide cu Noua Versiune [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Factorul Lee [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.5

Factorul Luv [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Unitățile pentru Direcția Vântului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] radiani

 • 1 — [1] grade

Implicit: 0

Factorul de Scară pentru Viteza Vântului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Rezultat

Înălțimea Fluxului Efectiv de Aer [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:effectiveairflowheights', dem, dir, len, dir_const, oldver, maxdist, accel, pyramids, leefact, luvfact, dir_units, len_scale, afh)

Vedeți și

Hipsometrie

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numărul claselor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100.0

Sortare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] în sus

 • 1 — [1] în jos

Implicit: 0

Constanta de Clasificare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] înălțimea

 • 1 — [1] aria

Implicit: 0

Se folosește Z-Range [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Z-Range Min [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Z-Range Max [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1000.0

Rezultat

Hipsometrie [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:hypsometry', elevation, count, sorting, method, bzrange, zrange_min, zrange_max, table)

Vedeți și

Temperatura suprafeței terenului

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [m] [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Radiația de Undă Scurtă [kW/m2]`` [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Indexul Ariei Înfrunzite [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Elevația la Stația de Referință [m] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Elevația la Stația de Referință [Grade Celsius] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Gradientul de Tempratură [Grade Celsius] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 6.5

Factorul C [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Rezultat

Temperatura la Suprafeța Solului [Grade Celsius]`` [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:landsurfacetemperature', dem, swr, lai, z_reference, t_reference, t_gradient, c_factor, lst)

Vedeți și

Balanța indicelui de masă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Distanța Verticală până la Rețeaua de Canale [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Panta T [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 15.0

Curbura T [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.01

Distanța Verticală T până la Rețeaua de Canale [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 15.0

Rezultat

Balanța Indicelui de Masă [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:massbalanceindex', dem, hrel, tslope, tcurve, threl, mbi)

Vedeți și

Indicele de protecție morfometric

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Raza [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 2000.0

Rezultat

Indicele de protecție [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:morphometricprotectionindex', dem, radius, protection)

Vedeți și

Indicele multirezoluție pentru planeitatea fundului văii (mrvbf)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Pragul Inițial al Pantei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 16

Pragul pentru Percentila Elevației (Altitudine joasă) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.4

Pragul pentru Percentila Elevației (Altitudine ridicată) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.35

Parametrul pentru Forma Pantei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 4.0

Parametrul pentru Percentila Elevației [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 3.0

Actualizare Vedere [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Clasificare [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Rezoluția Maximă (Procentaj) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100

Rezultat

MRVBF [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

MRRTF [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:multiresolutionindexofvalleybottomflatnessmrvbf', dem, t_slope, t_pctl_v, t_pctl_r, p_slope, p_pctl, update, classify, max_res, mrvbf, mrrtf)

Vedeți și

Calculul real al zonei

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Aria Reală a Grilei [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:realareacalculation', dem, area)

Vedeți și

Înălțimile relative și pozițiile pantelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

w [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.5

t [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10.0

e [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 2.0

Rezultat

Înălțimea Pantei [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Adâncimea Văii [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Înălțimea Normalizată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Înălțimea Standardizată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Poziția Pantei Medii [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:relativeheightsandslopepositions', dem, w, t, e, ho, hu, nh, sh, ms)

Vedeți și

Pantă, aspect, curbură

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Panta Maximă (Travis și alții, 1975)

 • 1 — [1] Panta Maximă a Triunghiului (Tarboton 1997)

 • 2 — [2] Cele mai mici pătrate care se potrivesc într-un plan (Horn 1981, Costa-Cabral & Burgess 1996)

 • 3 — [3] Potrivirea Polinoamelor de Gradul 2 (Bauer, Rohdenburg, Bork 1985)

 • 4 — [4] Potrivirea Polinoamelor de Gradul 2 (Heerdegen & Beran 1982)

 • 5 — [5] Potrivirea Polinoamelor de Gradul 2 (Zevenbergen & Thorne 1987)

 • 6 — [6] Potrivirea Polinoamelor de Gradul 3 (Haralick 1983)

Implicit: 5

Rezultat

Pantă [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Aspect [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Curbura [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Curbura Planului [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Curbura Profilului [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:slopeaspectcurvature', elevation, method, slope, aspect, curv, hcurv, vcurv)

Vedeți și

Suprafața punctelor specifice

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Marchează cel mai mare vecin din apropiere

 • 1 — [1] Vecinătăți Opuse

 • 2 — [2] Direcția Curgerii

 • 3 — [3] Direcția Curgerii (în sus și în jos)

 • 4 — [4] Peucker & Douglas

Implicit: 0

Pragul [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 2.0

Rezultat

Rezultat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:surfacespecificpoints', elevation, method, threshold, result)

Vedeți și

Indicele de rugozitate a terenului (tri)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Raza (Celulelor) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Distanța Ponderată [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] fără ponderarea distanței

 • 1 — [1] distanța inversă până la o putere

 • 2 — [2] exponențială

 • 3 — [3] ponderare gaussiană

Implicit: 0

Puterea Ponderată a Distanței Inverse [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Decalajul Distanței Inverse [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Lățimea de bandă Gaussiană și Exponențială Ponderată [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Rezultat

Indicele de Rugozitate a Terenului (TRI) [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:terrainruggednessindextri', dem, radius, distance_weighting_weighting, distance_weighting_idw_power, distance_weighting_idw_offset, distance_weighting_bandwidth, tri)

Vedeți și

Indicele poziției topografice (tpi)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Standardizare [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Raza Min. [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Raza Max. [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100.0

Distanța Ponderată [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] fără ponderarea distanței

 • 1 — [1] distanța inversă până la o putere

 • 2 — [2] exponențială

 • 3 — [3] ponderare gaussiană

Implicit: 0

Puterea Ponderată a Distanței Inverse [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Decalajul Distanței Inverse [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Lățimea de bandă Gaussiană și Exponențială Ponderată [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 75.0

Rezultat

Indicele Poziției Topografice [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:topographicpositionindextpi', dem, standard, radius_min, radius_max, distance_weighting_weighting, distance_weighting_idw_power, distance_weighting_idw_offset, distance_weighting_bandwidth, tpi)

Vedeți și

Clasificarea formelor terenului pe baza TPI

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Raza Min. A [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Raza Max. A [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100

Raza Min. B [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Raza Max. B [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1000

Distanța Ponderată [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] fără ponderarea distanței

 • 1 — [1] distanța inversă până la o putere

 • 2 — [2] exponențială

 • 3 — [3] ponderare gaussiană

Implicit: 0

Puterea Ponderată a Distanței Inverse [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Decalajul Distanței Inverse [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Lățimea de bandă Gaussiană și Exponențială Ponderată [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 75.0

Rezultat

Forme de relief [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:tpibasedlandformclassification', dem, radius_a_min, radius_a_max, radius_b_min, radius_b_max, distance_weighting_weighting, distance_weighting_idw_power, distance_weighting_idw_offset, distance_weighting_bandwidth, landforms)

Vedeți și

Măsurarea rugozității vectoriale (vrm)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Raza (Celulelor) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Distanța Ponderată [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] fără ponderarea distanței

 • 1 — [1] distanța inversă până la o putere

 • 2 — [2] exponențială

 • 3 — [3] ponderare gaussiană

Implicit: 0

Puterea Ponderată a Distanței Inverse [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Decalajul Distanței Inverse [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Lățimea de bandă Gaussiană și Exponențială Ponderată [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Rezultat

Măsurarea Rugozității Vectoriale (VRM) [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:vectorruggednessmeasurevrm', dem, radius, distance_weighting_weighting, distance_weighting_idw_power, distance_weighting_idw_offset, distance_weighting_bandwidth, vrm)

Vedeți și

Efectul Vântului

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Direcția Vântului [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Viteza Vântului [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Direcția Vântului Constant [Grade] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 135

Vechea Versiune [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Distanța de Căutare [km] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 300.0

Accelerare [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.5

Folosire Piramide [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Unitățile pentru Direcția Vântului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] radiani

 • 1 — [1] grade

Implicit: 0

Factorul de Scară pentru Viteza Vântului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Rezultat

Efectul Vântului [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Efectul Vântului Descendent [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Efectul Vântului Ascendent [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:windeffect', dem, dir, len, dir_const, oldver, maxdist, accel, pyramids, dir_units, len_scale, effect, luv, lee)

Vedeți și