Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Canalele din teren

Rețeaua de canale și bazinele de drenaj

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Pragul [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 5.0

Rezultat

Direcția de Scurgere [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Connectivitatea Fluxului [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Ordinea Strahler [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Bazinele de Drenaj [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Canale [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Bazinele de Drenaj [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Joncțiuni [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:channelnetworkanddrainagebasins', dem, threshold, direction, connection, order, basin, segments, basins, nodes)

Vedeți și

Rețeaua de Canale

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Direcția de Scurgere [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Grila de Inițiere [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Tipul Inițierii [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — [0] Mai puțin decât

  • 1 — [1] Egal

  • 2 — [2] Mai mare decât

Implicit: 0

Pagul Inițierii [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Divergență [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Trasare: Divergență Max. [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Trasare: Greutate [numeric]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Lungimea Segmentului Minim [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Rezultat

Rețeaua de Canale [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Direcția Canalului [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Rețeaua de Canale [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:channelnetwork', elevation, sinkroute, init_grid, init_method, init_value, div_grid, div_cells, trace_weight, minlen, chnlntwrk, chnlroute, shapes)

Vedeți și

Distanța de la flux până la rețeaua de canale

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rețeaua de Canale [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Algoritmul de Curgere [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — [0] D8
  • 1 — [1] MFD

Implicit: 0

Rezultat

Distanța Terenului Inundat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Distanța pe Verticală a Terenului Inundat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Distanța pe Orizontală a Terenului Inundat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:overlandflowdistancetochannelnetwork', elevation, channels, method, distance, distvert, disthorz)

Vedeți și

Ordinea Strahler

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Ordinea Strahler [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:strahlerorder', dem, strahler)

Vedeți și

Distanța verticală până la rețeaua de canale

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rețeaua de Canale [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Pagul Tensiunii [Procentaj din Dimensiunea Celulei] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Păstrează Nivelul de Bază mai jos de Suprafață [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Rezultat

Distanța Verticală până la Rețeaua de Canale [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Nivelul de Bază al Rețelei de Canale [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:verticaldistancetochannelnetwork', elevation, channels, threshold, nounderground, distance, baselevel)

Vedeți și

Bazinele Hidrografice

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Elevația [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rețeaua de Canale [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Ruta depresiunii [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Dimensiunea Min. [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Rezultat

Bazinele Hidrografice [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:watershedbasins', elevation, channels, sinkroute, minsize, basins)

Vedeți și