Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Calculul tabelelor

Umplerea lacunelor din înregistrări

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Tabel [tabel]

<puneți descrierea parametrului aici>

Ordinea [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Interpolare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — [0] Cel mai apropiat vecin

  • 1 — [1] Liniar

  • 2 — [2] Curbă

Implicit: 0

Rezultat

Tabela fără Lacune [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:fillgapsinrecords', table, order, method, nogaps)

Vedeți și

Analiza principalelor componente

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Tabel [tabel]

<puneți descrierea parametrului aici>

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — [0] matricea corelațiilor

  • 1 — [1] matricea varianță-covarianță

  • 2 — [2] maricea sumei de pătrate și a produsului vectorial

Implicit: 0

Numărul de Componente [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 3

Rezultat

Componente Principale [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:principlecomponentsanalysis', table, method, nfirst, pca)

Vedeți și

Deplasarea medie

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Intrare [tabel]

<puneți descrierea parametrului aici>

Atribut [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numărul de Înregistrări [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Rezultat

Rezultat [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:runningaverage', input, field, count, output)

Vedeți și