Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Instrumentele formelor

Creează graticule

Descriere

Creează o grilă.

Parametri

Extindere [vector: oricare]

Opțional.

Grila va fi creată în concordanță cu stratul selectat.

Rezultatul extinderii [extindere]

Extinderea grilei.

Implicit: 0,1,0,1

Lățimea Divizării [numeric]

Spațiul dintre liniile de pe axa X.

Implicit: 1.0

Înălțimea Divizării [numeric]

Spațiul dintre liniile de pe axa Y.

Implicit: 1.0

Tipul [selecție]

Tipul de geometrie al grilei rezultate.

Opţiuni:

  • 0 — [0] Linii

  • 1 — [1] Dreptunghiuri

Implicit: 0

Rezultat

Graticule [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:creategraticule', extent, output_extent, distx, disty, type, graticule)

Vedeți și

Decupează Formele Stratului

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul vectorial de decupat [vector: any]

<puneți descrierea parametrului aici>

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — [0] conținut complet

  • 1 — [1] intersectează

  • 2 — [2] centru

Implicit: 0

Poligoane de decupare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Rezultat [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Extindere [vector: oricare]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:cutshapeslayer', shapes, method, polygons_polygons, cut, extent)

Vedeți și

Obține extinderile formelor

Descriere

Creează poligoanele corespunzător extinderii entităților stratului de intrare.

Parametri

Forme [vector: oricare]

Strat de intrare.

Părți [boolean]

Stabilește dacă se va crea un poligon pentru fiecare entitate (True) sau doar un poligon unic pentru întregul strat (False).

Implicit: True

Rezultat

Extindere [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:getshapesextents', shapes, parts, extents)

Vedeți și

Îmbinarea straturilor cu forme

Descriere

Îmbină două sau mai multe straturi de intrare într-un strat unic rezultat. Aveți posibilitatea să îmbinați împreună doar straturi de același tip (poligoanele cu poligoane, liniile cu linii, punctele cu puncte).

Tabelul de atribute al stratului rezultat va include numai atributele primului strat de intrare. Vor fi adăugate două coloane suplimentare: una corespunzătoare ID-ului din fiecare strat fuzionat, iar celălalt corespunzătoare numelui original al stratului fuzionat.

Parametri

Stratul Principal [vector: oricare]

Stratul inițial.

Straturi Adiționale [multipleinput: oricare tip de vector]

Opțional.

Strat(urile) cu care va fuziona.

Rezultat

Stratul Îmbinat [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:mergeshapeslayers', main, layers, out)

Vedeți și

Din coordonate polare în coordonate carteziene

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Coordonate Polare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Amplificare [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Factorul de Amplificare [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Raza [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 6371000.0

Grade [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Rezultat

Coordonate Carteziene [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:polartocartesiancoordinates', polar, f_exagg, d_exagg, radius, degree, cartes)

Vedeți și

Din structura quadtree în forme geometrice

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Forme [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Atribut [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Poligoane [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Linii [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Puncte Duplicate [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:quadtreestructuretoshapes', shapes, attribute, polygons, lines, points)

Vedeți și

Tamponul formei

Descriere

Creează un tampon în jurul entităților, în funcție de o distanță fixă ​​sau de câmpul distanței.

Parametri

Forme [vector: oricare]

Strat de intrare.

Distanța Tamponului [numeric]

Metoda de tamponare.

Opţiuni:

  • 0 — [0] valoare fixă

  • 1 — [1] câmpul atributului

Implicit: 0

Distanța (Fixă) a Tamponului [numeric]

Distanța tamponului pentu metoda “valorii fixe”.

Implicit: 100.0

Distanța Tamponului (Atribut) [tablefield: oricare]

Numele câmpului de distanță pentru metoda “câmpului atribut”.

Factorul de Scalare pentru Valoarea Atributului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Numărul de Zone Tampon [numeric]

Numărul de tampo(ane) de generat.

Implicit: 1.0

Distanța de la Punct la Cerc [Gradul] [numeric]

Netezimea marginilor tamponului: numerele mari creează frontiere brute.

Implicit: 5.0

Dizolvare Tampoane [boolean]

Stabilește dacă se vor dizolva rezultatele sau nu.

Implicit: True

Rezultat

Tampon [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:shapesbuffer', shapes, buf_type, buf_dist, buf_field, buf_scale, buf_zones, dcircle, dissolve, buffer)

Vedeți și

Divide, în mod aleatoriu, formele unui strat

Descriere

Divide stratul de intrare, în mod aleatoriu, în două părți.

Parametri

Forme [vector: oricare]

Stratul de divizat.

Raportul divizării (%) [numeric]

Raportul divizării straturilor rezultate.

Implicit: 50

Rezultat

Grupul A [vector]

Primul stratul rezultat.

Grupul B [vector]

Al doilea strat rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:splitshapeslayerrandomly', shapes, percent, a, b)

Vedeți și

Transformarea formelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Forme [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

dX [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

dY [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Unghiul [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Factorul de scară X [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Factorul de scară Y [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

X [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Y [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:transformshapes', in, dx, dy, angle, scalex, scaley, anchorx, anchory, out)

Vedeți și