Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Punctele curbelor

Adaugă coordonate punctelor

Descriere

Adaugă coordonatele X și Y entităților din tabelul de atribute al stratului de intrare.

Parametri

Puncte [vector: punct]

Strat de Intrare.

Rezultat

Ieșire [vector]

Stratul rezultat, cu tabelul actualizat de atribute.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:addcoordinatestopoints', input, output)

Vedeți și

Adăugarea atributelor poligonului la puncte

Descriere

Adaugă câmpul specificat al stratului poligoanelor la tabela de atribute a stratului cu puncte. Noile atribute adăugate fiecărui punct depind de valoarea stratului poligonal din fundal.

Parametri

Puncte [vector: punct]

Stratul punctelor.

Poligoane [vector: poligon]

Stratul poligoanelor din fundal.

Atribut [tablefield: oricare]

Atributul stratului poligoane care vor fi adăugate la stratul de puncte.

Rezultat

Rezultat [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:addpolygonattributestopoints', input, polygons, field, output)

Vedeți și

Agregarea punctelor de observații

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Puncte de Rederință [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

ID [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Observații [tabel]

<puneți descrierea parametrului aici>

X [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Y [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Traseu [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Dată [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Ora [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Parametru [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Intervalul De Timp Maxim (Secunde) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 60.0

Distanța Maximă [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.002

Rezultat

Agregat [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:aggregatepointobservations', reference, reference_id, observations, x, y, track, date, time, parameter, eps_time, eps_space, aggregated)

Vedeți și

Decuparea punctelor în funcție de poligoane

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Puncte [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Poligoane [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

Adaugă Atributul Punctelor Decupate [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opțiuni de Decupare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] un strat pentru toate punctele

 • 1 — [1] un strat separat pentru fiecare poligon

Implicit: 0

Rezultat

Puncte Decupate [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:clippointswithpolygons', points, polygons, field, method, clips)

Vedeți și

Conversia liniilor în puncte

Descriere

Conversia straturilor de linii în puncte.

Parametri

Linii [vector: linie]

Stratul liniilor de convertit.

Inserarea Punctelor Adiționale [boolean]

Stabilește dacă se vor adăuga noduri suplimentare sau nu.

Implicit: True

Inserare Distanță [number]

Distanța dintre punctele suplimentare.

Implicit: 1.0

Rezultat

Puncte [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:convertlinestopoints', lines, add, dist, points)

Vedeți și

Conversia multipunctelor în puncte

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Multipuncte [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Puncte [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:convertmultipointstopoints', multipoints, points)

Vedeți și

Anvelopa convexă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Puncte [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Construcția Anvelopei [selection]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] o singură anvelopă pentru toate formele

 • 1 — [1] câte o anvelopă pentru fiecare formă

 • 2 — [2] câte o anvelopă pentru fiecare parte a formei

Implicit: 0

Rezultat

Anvelopa Convexă [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Casetă Minimă de Încadrare [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:convexhull', shapes, polypoints, hulls, boxes)

Vedeți și

Matricea distanțelor

Descriere

Generează o matrice a distanțelor dintre oricare puncte ale stratului de intrare. Un ID unic va fi creat în primul rând al matricei de rezultate (matricea simetrică), în timp ce toate celelalte celule reflectă distanța dintre puncte.

Parametri

Puncte [vector: punct]

Strat de Intrare.

Rezultat

Tabelul Matricei distanțelor [tabel]

Tabelul de rezultate.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:distancematrix', points, table)

Vedeți și

Încadrează n puncte într-o formă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Forme [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numărul de puncte [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Rezultat

Puncte [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:fitnpointstoshape', shapes, numpoints, points)

Vedeți și

Filtrul punctelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Puncte [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Atribut [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Raza [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Numărul Minim de Puncte [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Numărul Maxim de Puncte [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Cvadranți [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Criteriul de Filtrare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] păstrare maxim (cu toleranță)

 • 1 — [1] păstrare minim (cu toleranță)

 • 2 — [2] eliminare maxim (cu toleranță)

 • 3 — [3] eliminare minim (cu toleranță)

 • 4 — [4] eliminare percentile inferioare

 • 5 — [5] eliminare percentile superioare

Implicit: 0

Toleranța [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Percentila [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 50

Rezultat

Puncte Filtrate [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:pointsfilter', points, field, radius, minnum, maxnum, quadrants, method, tolerance, percent, filter)

Vedeți și

Rafinarea punctelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Puncte [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Atribut [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezoluție [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Rezultat

Puncte Rafinate [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:pointsthinning', points, field, resolution, thinned)

Vedeți și

Eliminarea Punctelor Duplicate

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Puncte [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Atribut [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Puncte de Păstrat [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] primul punct

 • 1 — [1] ultimul punct

 • 2 — [2] poligoanele cu o valoare minimă a atributului

 • 3 — [3] poligoanele cu o valoare maximă a atributului

Implicit: 0

Valorile Atributelor Numerice [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] obține valoarea din punctul care trebuie păstrat

 • 1 — [1] valoarea minimă a tuturor duplicatelor

 • 2 — [2] valoarea maximă a tuturor duplicatelor

 • 3 — [3] valoarea medie a tuturor duplicatelor

Implicit: 0

Rezultat

Rezultat [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:removeduplicatepoints', points, field, method, numeric, result)

Vedeți și

Separarea punctelor după direcție

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Puncte [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numărul de Direcții [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 4

Toleranța (Grade) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 5

Rezultat

Ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:separatepointsbydirection', points, directions, tolerance, output)

Vedeți și