Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Extragerea formelor din grile

Adăugarea valorilor grilei la puncte

Descriere

Creează un strat nou vectorial, ca urmare a îmbinării unui strat de puncte cu valoarea interpolată a unuia sau a mai multe strat(uri) grilă, de bază. În acest fel, noul strat creat va conține o nouă coloană în tabela de atribute, care să reflecte valoarea interpolată a grilei din fundal.

Parametri

Puncte [vector: punct]

Strat de intrare

Grile [multipleinput: rastere]

Strat(urile) grilă din fundal

Interpolare [selecție]

metoda de interpolare.

Opţiuni:

 • 0 — [0] Cel Mai Apropiat Vecin

 • 1 — [1] Interpolare Biliniară

 • 2 — [2] Interpolarea Distanței Inverse

 • 3 — [3] Interpolarea Curbei Bicubice

 • 4 — [4] Interpolarea B-Spline

Implicit: 0

Rezultat

Rezultat [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:addgridvaluestopoints', shapes, grids, interpol, result)

Vedeți și

Adaugă valorile grilei la forme

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Forme [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Grile [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Interpolare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Cel Mai Apropiat Vecin

 • 1 — [1] Interpolare Biliniară

 • 2 — [2] Interpolarea Distanței Inverse

 • 3 — [3] Interpolarea Curbei Bicubice

 • 4 — [4] Interpolarea B-Spline

Implicit: 0

Rezultat

Rezultat [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:addgridvaluestoshapes', shapes, grids, interpol, result)

Vedeți și

Decuparea unei grile după un poligon

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Poligoane [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Rezultat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:clipgridwithpolygon', input, polygons, output)

Vedeți și

Curbele de nivel din grilă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Valoarea Curbei Minime [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Valoarea Curbei Maxime [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10000.0

Echidistanță [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100.0

Rezultat

Curbele de Nivel [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:contourlinesfromgrid', input, zmin, zmax, zstep, contour)

Vedeți și

Gradientul vectorial din componentele direcționale

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Componenta X [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Componenta Y [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Pasul [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Dimensiunea Intervalului Minim [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 25.0

Dimensiunea Intervalului Maxim [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100.0

Agregarea [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] cel mai apropiat vecin

 • 1 — [1] valoarea medie

Implicit: 0

Stilul [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] linie simplă

 • 1 — [1] săgeată

 • 2 — [2] săgeată (centrată pe celulă)

Implicit: 0

Rezultat

Gradientul Vectorial [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gradientvectorsfromdirectionalcomponents', x, y, step, size_min, size_max, aggr, style, vectors)

Vedeți și

Gradientul vectorial din direcție și lungime

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Direcția [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Lungimea [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Pasul [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Dimensiunea Intervalului Minim [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 25.0

Dimensiunea Intervalului Maxim [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100.0

Agregarea [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] cel mai apropiat vecin

 • 1 — [1] valoarea medie

Implicit: 0

Stilul [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] linie simplă

 • 1 — [1] săgeată

 • 2 — [2] săgeată (centrată pe celulă)

Implicit: 0

Rezultat

Gradientul Vectorial [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gradientvectorsfromdirectionandlength', dir, len, step, size_min, size_max, aggr, style, vectors)

Vedeți și

Gradientul vectorial al suprafeței

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Suprafața [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Pasul [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Dimensiunea Intervalului Minim [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 25.0

Dimensiunea Intervalului Maxim [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100.0

Agregarea [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] cel mai apropiat vecin

 • 1 — [1] valoarea medie

Implicit: 0

Stilul [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] linie simplă

 • 1 — [1] săgeată

 • 2 — [2] săgeată (centrată pe celulă)

Implicit: 0

Rezultat

Gradientul Vectorial [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gradientvectorsfromsurface', surface, step, size_min, size_max, aggr, style, vectors)

Vedeți și

Grile de Statistici pentru poligoane

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grile [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Poligoane [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numărul de Celule [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Minimum [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Maximum [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Intervalul [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Suma [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Media [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Variația [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Abaterea Standard [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Cuantile [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Rezultat

Statistici [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridstatisticsforpolygons', grids, polygons, count, min, max, range, sum, mean, var, stddev, quantile, result)

Vedeți și

Transformarea valorilor grilei în puncte (aleator)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Frecvență [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100

Rezultat

Puncte [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridvaluestopointsrandomly', grid, freq, points)

Vedeți și

Transformarea valorilor grilei în puncte

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grile [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Poligoane [vector: oricare]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Exclude Celulele FărăDate [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Tipul [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] noduri

 • 1 — [1] celule

Implicit: 0

Rezultat

Forme [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridvaluestopoints', grids, polygons, nodata, type, shapes)

Vedeți și

Minima și maxima locale

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Minima [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Maxima [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:localminimaandmaxima', grid, minima, maxima)

Vedeți și

Clasele grilei de vectorizare

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Selecția clasei [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] o clasă unică specificată de identificatorul de clasă

 • 1 — [1] toate clasele

Implicit: 0

Identificatorul Clasei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Vectorizarea clasei ca... [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] un singur obiect (multi-)poligonal

 • 1 — [1] fiecare insulă ca un poligon separat

Implicit: 0

Rezultat

Poligoane [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:vectorisinggridclasses', grid, class_all, class_id, split, polygons)

Vedeți și