Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Instrumente pentru grilă

Îmbinări

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Dimensiunea Îmbinării [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 3

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Sumă

 • 1 — [1] Min
 • 2 — [2] Max

Implicit: 0

Rezultat

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:aggregate', input, size, method)

Vedeți și

Schimbă Valorile Grilelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Înlocuire Condiție [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Valoarea grilei este egală cu valoarea inferioară

 • 1 — [1] Valoarea inferioară < valoarea grilei < valoarea superioară

 • 2 — [2] Valoarea inferioară <= valoarea grilei < valoarea superioară

Implicit: 0

Tabela de Căutare [tabel fix]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Grila schimbată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:changegridvalues', grid_in, method, lookup, grid_out)

Vedeți și

Închiderea breșelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Mască [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Pagul Tensiunii [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.1

Rezultat

Grila schimbată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:closegaps', input, mask, threshold, result)

Vedeți și

Închiderea breșelor cu ajutorul curbelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Mască [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Procesează Doar Breșele cu Mai Puține Celule [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Puncte Maxime [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1000

Numărul de Puncte pentru Interpolarea Locală [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Vecinătate Extinsă [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Vecinătatea [selecția]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Neumann
 • 1 — [1] Moore

Implicit: 0

Raza (Celulelor) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Relaxarea [number]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Grila cu Breșele Închise [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:closegapswithspline', grid, mask, maxgapcells, maxpoints, localpoints, extended, neighbours, radius, relaxation, closed)

Vedeți și

Închiderea breșei de o celulă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Grila schimbată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:closeonecellgaps', input, result)

Vedeți și

Convertește tipul de stocare a datelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Tipul de stocare a datelor [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] bit
 • 1 — [1] întreg fără semn, pe 1 octet

 • 2 — [2] întreg, cu semn, pe 1 octet

 • 3 — [3] întreg fără semn, pe 2 octeți

 • 4 — [4] întreg, cu semn, pe 2 octeți

 • 5 — [5] întreg fără semn, pe 4 octeți

 • 6 — [6] întreg, cu semn, pe 4 octeți

 • 7 — [7] număr zecimal, pe 4 octeți

 • 8 — [8] număr zecimal, pe 8 octeți

Implicit: 0

Rezultat

Grila Convertită [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:convertdatastoragetype', input, type, output)

Vedeți și

Decuparea în funcție de date

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul de intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul decupat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:croptodata', input, output)

Vedeți și

Tamponul Grilei

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grila Entităților [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Distanța [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1000

Distanța Tamponului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Fixă

 • 1 — [1] Valoarea celulei

Implicit: 0

Rezultat

Grila Tamponului [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridbuffer', features, dist, buffertype, buffer)

Vedeți și

Mascarea grilei

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Mască [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Grila mascată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridmasking', grid, mask, masked)

Vedeți și

Orientarea grilei

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Copiere

 • 1 — [1] Răsturnare peste cap

 • 2 — [2] Oglindire

 • 3 — [3] Inversare

Implicit: 0

Rezultat

Grila schimbată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridorientation', input, method, result)

Vedeți și

Tamponul de proximitate al grilei

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grila Sursă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Distanța tamponului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 500.0

Echidistanță [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100.0

Rezultat

Grila distanță [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Grila de repartiție [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Grila Tamponului [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridproximitybuffer', source, dist, ival, distance, alloc, buffer)

Vedeți și

Contractare/extindere grilă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Operațiunea [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Contractare

 • 1 — [1] Extindere

Implicit: 0

Modul de Căutare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Pătrat

 • 1 — [1] Cerc

Implicit: 0

Raza [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] min
 • 1 — [1] max
 • 2 — [2] medie

 • 3 — [3] majoritate

Implicit: 0

Rezultat

Grila Rezultatului [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridshrinkexpand', input, operation, mode, radius, method_expand, result)

Vedeți și

Date/FărăDate inverse

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Rezultat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:invertdatanodata', input, output)

Vedeți și

Îmbinare straturi raster

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilele de Îmbinat [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Tipul preferat de stocare a datelor [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] 1 bit
 • 1 — [1] întreg fără semn, pe 1 octet

 • 2 — [2] întreg, cu semn, pe 1 octet

 • 3 — [3] întreg fără semn, pe 2 octeți

 • 4 — [4] întreg, cu semn, pe 2 octeți

 • 5 — [5] întreg fără semn, pe 4 octeți

 • 6 — [6] întreg, cu semn, pe 4 octeți

 • 7 — [7] număr zecimal, pe 4 octeți

 • 8 — [8] număr zecimal, pe 8 octeți

Implicit: 0

Interpolare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Cel Mai Apropiat Vecin

 • 1 — [1] Interpolare Biliniară

 • 2 — [2] Interpolarea Distanței Inverse

 • 3 — [3] Interpolarea Curbei Bicubice

 • 4 — [4] Interpolarea B-Spline

Implicit: 0

Celule Suprapuse [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] valoarea medie

 • 1 — [1] prima valoare, după ordinea din lista grilelor

Implicit: 0

Rezultat

Grilă Îmbinată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:mergerasterlayers', grids, type, interpol, overlap, merged)

Vedeți și

Corectarea

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Grilă de Corecție [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Metoda de Interpolare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Cel Mai Apropiat Vecin

 • 1 — [1] Interpolare Biliniară

 • 2 — [2] Interpolarea Distanței Inverse

 • 3 — [3] Interpolarea Curbei Bicubice

 • 4 — [4] Interpolarea B-Spline

Implicit: 0

Rezultat

Grilă Completată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:patching', original, additional, interpolation, completed)

Vedeți și

Grila de proximitate

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Entități [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Distanța [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Direcția [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Repartiția [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:proximitygrid', features, distance, direction, allocation)

Vedeți și

Reclasificarea valorilor grilelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] singular

 • 1 — [1] interval

 • 2 — [2] tabel simplu

Implicit: 0

valoare veche (pentru schimbarea unei singure valori) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

valoare nouă (pentru schimbarea unei singure valori) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

operator (pentru schimbarea unei singure valori) [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] =
 • 1 — [1] <
 • 2 — [2] <=
 • 3 — [3] >=
 • 4 — [4] >

Implicit: 0

valoare minimă (pentru interval) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

valoare maximă (pentru interval) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

noua valoare (pentru interval) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 2.0

operator (pentru interval) [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] <=
 • 1 — [1] <

Implicit: 0

Tabela de Căutare [tabel fix]

<puneți descrierea parametrului aici>

operator (pentru tabel) [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] min <= value < max
 • 1 — [1] min <= value <= max
 • 2 — [2] min < value <= max
 • 3 — [3] min < value < max

Implicit: 0

înlocuiește valorile FărăDate [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

valoare nouă pentru valorile FărăDate [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

înlocuiește alte valori [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

noi valori pentru alte valori [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Grilă Reclasificată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:reclassifygridvalues', input, method, old, new, soperator, min, max, rnew, roperator, retab, toperator, nodataopt, nodata, otheropt, others, result)

Vedeți și

Reeşantionare

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Păstrarea Tipului de Date [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Grila de Destinație [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] definită de utilizator

Implicit: 0

Metoda de Interpolare (Reducere) [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Cel Mai Apropiat Vecin

 • 1 — [1] Interpolare Biliniară

 • 2 — [2] Interpolarea Distanței Inverse

 • 3 — [3] Interpolarea Curbei Bicubice

 • 4 — [4] Interpolarea B-Spline

 • 5 — [5] Valoarea Medie

 • 6 — [6] Valoarea Medie (ponderarea zonei de celule)

 • 7 — [7] Valoare Minimă

 • 8 — [8] Valoare Maximă

 • 9 — [9] Majoritate

Implicit: 0

Metoda de Interpolare (Mărire) [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Cel Mai Apropiat Vecin

 • 1 — [1] Interpolare Biliniară

 • 2 — [2] Interpolarea Distanței Inverse

 • 3 — [3] Interpolarea Curbei Bicubice

 • 4 — [4] Interpolarea B-Spline

Implicit: 0

Rezultatul extinderii [extindere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0,1,0,1

Dimensiunea celulei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100.0

Rezultat

Grilă [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:resampling', input, keep_type, target, scale_up_method, scale_down_method, output_extent, user_size, user_grid)

Vedeți și

Sortarea grilelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grila de Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Sortare descendentă [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Rezultat

Grilă Sortată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:sortgrid', grid, down, output)

Vedeți și

Divizarea benzilor RGB

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul de intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Banda R a stratului de ieșire [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Banda G a stratului de ieșire [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Banda B a stratului de ieșire [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:splitrgbbands', input, r, g, b)

Vedeți și

Pragul Tamponului

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grila Entităților [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Grila Valorilor [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Grila Pragului [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Pragul [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Tipul Pragului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Absolut

 • 1 — [1] Relativ la valoarea celulei

Implicit: 0

Rezultat

Grila Tamponului [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:thresholdbuffer', features, value, thresholdgrid, threshold, thresholdtype, buffer)

Vedeți și