Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Calculul grilei

Funcție

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

xmin [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

xmax [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

ymin [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

ymax [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Formula [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Rezultat

Funcția [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:function', xmin, xmax, ymin, ymax, formul, result)

Vedeți și

Fuzzificarea

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

A [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

B [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

C [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

D [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Tipul Funcției de Adeziune [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] liniar

 • 1 — [1] sigmoidală

 • 2 — [2] de forma literei j

Implicit: 0

Adjustare după Grilă [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Rezultat

Grilă Fuzzificată [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:fuzzify', input, a, b, c, d, type, autofit, output)

Vedeți și

Intersecția fuzzy (and)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grile [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Tipul Operatorului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] min(a, b) (non-interactiv)

 • 1 — [1] a * b
 • 2 — [2] max(0, a + b - 1)

Implicit: 0

Rezultat

Intersecția [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:fuzzyintersectionand', grids, type, and)

Vedeți și

Uniunea fuzzy (or)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grile [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Tipul Operatorului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] max(a, b) (non-interactiv)

 • 1 — [1] a + b - a * b
 • 2 — [2] min(1, a + b)

Implicit: 0

Rezultat

Unificarea [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:fuzzyunionor', grids, type, or)

Vedeți și

Figuri geometrice

Descriere

Desenează simple figuri geometrice.

Parametri

Nr. celulelor [numeric]

Numărul de celule de folosit.

Implicit: 0

Dimensiunea Celulei [numeric]

Dimensiunea unei singure celule.

Implicit: 0

Figura [selecție]

Tipul figurii.

Opţiuni:

 • 0 — [0] Con (cu vârful în sus)

 • 1 — [1] Con (cu vârful în jos)

 • 2 — [2] Plan

Implicit: 0

Direcția Planului [Grade] [numeric]

Factorul de rotaţie, în grade.

Implicit: 0

Rezultat

Rezultat [raster]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:geometricfigures', cell_count, cell_size, figure, plane, result)

Vedeți și

Gradientul vectorial la transformarea din coordonate carteziene în polare

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Componenta X [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Componenta Y [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Unități Unghiulare Polare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] radiani

 • 1 — [1] grade

Implicit: 0

Sistemul de Coordonate Polare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] matematic

 • 1 — [1] geografic

 • 2 — [2] definit de utilizator

Implicit: 0

Direcție Zero, definită de utilizator [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Orientare Definită de Utilizator [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] în sensul acelor de ceasornic

 • 1 — [1] în sens contrar acelor de ceasornic

Implicit: 0

Rezultat

Direcția [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Lungimea [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gradientvectorfromcartesiantopolarcoordinates', dx, dy, units, system, system_zero, system_orient, dir, len)

Vedeți și

Gradientul vectorial la transformarea din coordonate polare în carteziene

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Direcția [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Lungimea [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Unități Unghiulare Polare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] radiani

 • 1 — [1] grade

Implicit: 0

Sistemul de Coordonate Polare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] matematic

 • 1 — [1] geografic

 • 2 — [2] definit de utilizator

Implicit: 0

Direcție Zero, definită de utilizator [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Orientare Definită de Utilizator [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] în sensul acelor de ceasornic

 • 1 — [1] în sens contrar acelor de ceasornic

Implicit: 0

Rezultat

Componenta X [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Componenta Y [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gradientvectorfrompolartocartesiancoordinates', dir, len, units, system, system_zero, system_orient, dx, dy)

Vedeți și

Scăderea grilelor

Descriere

Creează un nou strat grilă, ca rezultat al diferenței dintre alte două straturi de tip grilă.

Parametri

A [raster]

Primul strat.

B [raster]

Al doilea strat.

Rezultat

Diferența (A - B) [raster]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:griddifference', a, b, c)

Vedeți și

Divizarea grilei

Descriere

Creează un nou strat grilă, ca rezultat al divizării altor straturi de tip grilă.

Parametri

Stratul de divizat [raster]

Primul strat.

Divizorul [raster]

Al doilea strat.

Rezultat

Stratul împărțit [raster]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:griddivision', a, b, c)

Vedeți și

Normalizarea grilei

Descriere

Normalizează valorile grilei în funcție de valorile maxime și minime alese.

Parametri

Grilă [raster]

Grila de normalizat.

Intervalul Destinație (min) [numeric]

Valoarea minimă.

Implicit: 0

Intervalul Destinație (max) [numeric]

Valoarea maximă.

Implicit: 1

Rezultat

Gril Normalizată [raster]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridnormalisation', input, range_min, range_max, output)

Vedeți și

Produsul grilelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grile [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Produsul [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridsproduct', grids, result)

Vedeți și

Însumarea grilelor

Descriere

Creează un nou strat grilă, ca rezultat al sumei de două sau mai multe straturi de tip grilă.

Parametri

Grile [multipleinput: rastere]

Straturile grilă de însumat

Rezultat

Suma [raster]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridssum', grids, result)

Vedeți și

Standardizarea grilei

Descriere

Standardizarea valorilor din stratul raster.

Parametri

Grilă [raster]

Grila de procesat.

Factorul de întindere [numeric]

factorul de întindere.

Implicit: 1.0

Rezultat

Grila Standardizată [raster]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridstandardisation', input, stretch, output)

Vedeți și

Volumul Grilei

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grilă [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Numără doar Deasupra Nivelului de Bază

 • 1 — [1] Numără doar Sub Nivelul de Bază

 • 2 — [2] Scade Volumele de Sub Nivelul de Bază

 • 3 — [3] Adaugă Volumele de Sub Nivelul de Bază

Implicit: 0

Nivelul de Bază [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:gridvolume', grid, method, level)

Vedeți și

Conversii metrice

Descriere

Efectuează conversiile numerice ale valorilor grilei.

Parametri

Grilă [raster]

Grila de procesat.

Conversie [selecție]

Tipul conversiei.

Opţiuni:

 • 0 — [0] din radiani în grade

 • 1 — [1] din grade în radiani

 • 2 — [2] Din Celsius în Fahrenheit

 • 3 — [3] Din Fahrenheit în Celsius

Implicit: 0

Rezultat

Grila Convertită [raster]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:metricconversions', grid, conversion, conv)

Vedeți și

Tendința polinomială a grilei

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Variabile Dependente [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Variabile Independente (per Grilă și Celulă) [multipleinput: rastere]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Variabile Independente (per Grilă) [tabel fix]

<puneți descrierea parametrului aici>

Tipul Funcției Aproximate [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] polinom de gradul întâi (regresie liniară)

 • 1 — [1] polinom de gradul doi

 • 2 — [2] polinom de gradul trei

 • 3 — [3] polinom de gradul patru

 • 4 — [4] polinom de gradul cinci

Implicit: 0

Rezultat

Coeficienți Polinomiali [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Coeficientul de Determinare [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:polynomialtrendfromgrids', grids, y_grids, y_table, polynom, parms, quality)

Vedeți și

Câmp Aleatoriu

Descriere

Generează un strat grilă aleator.

Parametri

Lățime (Celule) [numeric]

Dimensiunea stratului din celule.

Implicit: 100

Înălțimea (Celulelor) [numeric]

Înălțimea stratului din celule.

Implicit: 100

Dimensiunea celulei [numeric]

Dimensiunea celulei de folosit.

Implicit: 100.0

Vest [numeric]

Coordonata vestică a colțului din stânga-jos a grilei.

Implicit: 0.0

Sud [numeric]

Coordonata sudică a colțului din stânga-jos a grilei.

Implicit: 0.0

Metoda [selecție]

Metoda statistică folosită pentru calcul.

Opţiuni:

 • 0 — [0] Uniform
 • 1 — [1] Gaussian

Implicit: 0

Intervalul Min. [numeric]

Se va folosi valoarea minimă a celulei.

Implicit: 0.0

Intervalul Max. [numeric]

Se va folosi valoarea maximă a celulei.

Implicit: 1.0

Media Aritmetică [numeric]

Se va folosi media tuturor valorilor din celule.

Implicit: 0.0

Abaterea Standard [numeric]

Se va folosi abaterea standard a tuturor valorilor din celule.

Implicit: 1.0

Rezultat

Câmp Aleatoriu [raster]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:randomfield', nx, ny, cellsize, xmin, ymin, method, range_min, range_max, mean, stddev, output)

Vedeți și

Generarea aleatorie a terenului

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Raza (Celulelor) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Iterații [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Dimensiunile Destinației [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Definit de utilizator

Implicit: 0

Dimensiunea Grilei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Coloane [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100

Rânduri [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100

Rezultat

Grilă [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:randomterraingeneration', radius, iterations, target_type, user_cell_size, user_cols, user_rows, target_grid)

Vedeți și

Calculator raster

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul principal de intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Straturi adiționale [multipleinput: rastere]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Formula [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Rezultat

Rezultat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:rastercalculator', grids, xgrids, formula, result)

Vedeți și