Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Analiza grilei

Costul Acumulat (anizotropic)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grila de Costuri [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Direcția costului maxim [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Punctele de Destinație [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Factorul k [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Pragul pentru ruta diferită [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Rezultat

Costul Acumulat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:accumulatedcostanisotropic', cost, direction, points, k, threshold, acccost)

Vedeți și

Costul Acumulat (izotropic)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grila de Costuri [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Punctele de Destinație [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Pragul pentru ruta diferită [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Costul Acumulat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Cel Mai Apropiat Punct [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:accumulatedcostisotropic', cost, points, threshold, acccost, closestpt)

Vedeți și

Indicele de agregare

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grila de Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numărul Max. al Claselor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 5

Rezultat

Rezultat [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:aggregationindex', input, maxnumclass, result)

Vedeți și

Procesul analitic de ierarhizare

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grile de Intrare [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Tabelul de Comparare a Perechilor [tabel]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Grile de Ieșire [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:analyticalhierarchyprocess', grids, table, output)

Vedeți și

Clasificarea Încrucișată și Întabularea

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grila de Intrare 1 [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Grila de Intrare 2 [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numărul Max. al Claselor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 5

Rezultat

Grila Clasificată Încrucișat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Tabela Clasificată Încrucișat [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:crossclassificationandtabulation', input, input2, maxnumclass, resultgrid, resulttable)

Vedeți și

Fragmentarea (alternativă)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Clasificare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Identificatorul Clasei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Vecinătatea Min. [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Vecinătatea Max. [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Nivelul de Agregare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] mediu

 • 1 — [1] multiplicativ

Implicit: 0

Adăugare Bordură [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Conectivitate Ponderată [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.1

Densitatea Minimă [Procentaj] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Densitatea Minimă pentru Interiorul Pădurii [Procentaj] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 99

Incrementul Distanței de Căutare [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Densitatea din Vecinătate [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Rezultat

Densitatea [Procent] [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Connectivitatea [Procent] [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Fragmentarea [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Sumar [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:fragmentationalternative', classes, class, neighborhood_min, neighborhood_max, aggregation, border, weight, density_min, density_int, level_grow, density_mean, density, connectivity, fragmentation, fragstats)

Vedeți și

Fragmentarea claselor din Densitate și Conectivitate

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Densitatea [Procent] [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Connectivitatea [Procent] [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Adăugare Bordură [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Conectivitate Ponderată [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Densitatea Minimă [Procentaj] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Densitatea Minimă pentru Interiorul Pădurii [Procentaj] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 99

Rezultat

Fragmentarea [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:fragmentationclassesfromdensityandconnectivity', density, connectivity, border, weight, density_min, density_int, fragmentation)

Vedeți și

Fragmentarea (standard)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Clasificare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Identificatorul Clasei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Vecinătatea Min. [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Vecinătatea Max. [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 3

Nivelul de Agregare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] mediu

 • 1 — [1] multiplicativ

Implicit: 0

Adăugare Bordură [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Conectivitate Ponderată [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.1

Densitatea Minimă [Procentaj] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Densitatea Minimă pentru Interiorul Pădurii [Procentaj] [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 99

Tipul Vecinătății [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] pătrat

 • 1 — [1] cerc

Implicit: 0

Se includ relațiile învecinate pe diagonală [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Rezultat

Densitatea [Procent] [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Connectivitatea [Procent] [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Fragmentarea [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Sumar [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:fragmentationstandard', classes, class, neighborhood_min, neighborhood_max, aggregation, border, weight, density_min, density_int, circular, diagonal, density, connectivity, fragmentation, fragstats)

Vedeți și

Strat valorilor extreme

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grile [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] Maximum
 • 1 — [1] Minimum

Implicit: 0

Rezultat

Rezultat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:layerofextremevalue', grids, criteria, result)

Vedeți și

Traseele cu cel mai mic cost

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Sursele Punct(elor) [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Costul Acumulat [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Valori [multipleinput: rastere]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Profil (puncte) [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Profil (linii) [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:leastcostpaths', source, dem, values, points, line)

Vedeți și

Media Ponderată Ordonată

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grile de Intrare [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Greutăți [tabel fix]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Grile de Ieșire [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:orderedweightedaveraging', grids, weights, output)

Vedeți și

Analiza modelelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Grila de Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Mărimea Ferestrei de Analiză [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — [0] 3 X 3
 • 1 — [1] 5 X 5
 • 2 — [2] 7 X 7

Implicit: 0

Numărul Max. al Claselor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Rezultat

Bogăția relativă [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Diversitatea [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Dominanța [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Fragmentarea [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Numărul de Clase Diferite [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Centru Versus Vecini [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:patternanalysis', input, winsize, maxnumclass, relative, diversity, dominance, fragmentation, ndc, cvn)

Vedeți și

Clasificarea texturii solului

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Nisip [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Aluviuni [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Argilă [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Textura Solului [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Suma [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('saga:soiltextureclassification', sand, silt, clay, texture, sum)

Vedeți și