Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Tabela Vectorială

Adaugă un câmp cu autoincrementare

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:addautoincrementalfield', input, output)

Vedeți și

Adăugare câmp la tabelul de atribute

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numele câmpului [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Tipul câmpului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — Întreg

 • 1 — Zecimal

 • 2 — Șir

Implicit: 0

Lungimea câmpului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Precizia câmpului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:addfieldtoattributestable', input_layer, field_name, field_type, field_length, field_precision, output_layer)

Vedeți și

Calculator Python pentru câmpuri, avansat

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numele câmpului de ieșire [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: NewField

Tipul câmpului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — Întreg

 • 1 — Zecimal

 • 2 — Șir

Implicit: 0

Lungimea câmpului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Precizia câmpului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Expresie globală [şir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Formula [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: valoare =

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:advancedpythonfieldcalculator', input_layer, field_name, field_type, field_length, field_precision, global, formula, output_layer)

Vedeți și

Statistici de bază pentru câmpurile numerice

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de intrare vectorial [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul pentru care se calculează statistici [tablefield: numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Statistici pentru câmpul numeric [html]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Coeficientul de Variație [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Valoare Minimă [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Valoarea Maximă [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Suma [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Valoare Medie [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Totalul [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Intervalul [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Mediană [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Numărul de valori unice [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Abaterea standard [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:basicstatisticsfornumericfields', input_layer, field_name, output_html_file)

Vedeți și

Statistici de bază pentru câmpurile de text

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de intrare vectorial [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul pentru care se calculează statistici [tablefield: șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Statistici pentru câmpul text [html]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Lungimea minimă [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Lungimea maximă [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Lungimea medie [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Totalul [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Numărul de valori vide [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Numărul de valori non-vide [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Numărul de valori unice [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:basicstatisticsfortextfields', input_layer, field_name, output_html_file)

Vedeți și

Creează un câmp numeric echivalent

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul clasei [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:createequivalentnumericalfield', input, field, output)

Vedeți și

Ştergere coloană

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul de șters [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:deletecolumn', input, column, output)

Vedeți și

Exportă/Adaugă coloane de geometrie

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Calculează folosirea [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — CRS-ul Stratului

 • 1 — CRS-ul Proiectului

 • 2 — Elipsoidal

Implicit: 0

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:exportaddgeometrycolumns', input, calc_method, output)

Vedeți și

Calculatorul de câmpuri

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numele câmpului de ieșire [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Tipul câmpului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — Zecimal

 • 1 — Întreg

 • 2 — Șir

 • 3 — Dată

Implicit: 0

Lungimea câmpului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Precizia câmpului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 3

Creare câmp nou [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Formula [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:fieldcalculator', input_layer, field_name, field_type, field_length, field_precision, new_field, formula, output_layer)

Vedeți și

Lista valorilor unice

Descriere

Listează valorile unice ale unui câmpului dintr-un tabel și contorizează numărul lor.

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

Stratul de analizat.

Câmpul destinație [tablefield: oricare]

Câmpul de analizat.

Rezultat

Valori unice [html]

Rezultatele analizelor în format HTML.

Totalul valorilor unice [numeric]

Numărul total de valori unice dintr-un câmp dat.

Valori unice [șir]

Listează toate valorile unice dintr-un câmp dat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:listuniquevalues', input_layer, field_name, output)

Vedeți și

Numărul de valori unice din clase

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

câmpul clasei [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

câmpul valorii [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:numberofuniquevaluesinclasses', input, class_field, value_field, output)

Vedeți și

Modificare câmpuri

Descriere

Modificare câmpuri din strat:

 • Schimbă numele și tipurile câmpurilor.

 • Adăugare și eliminare câmpuri.

 • Reordonare câmpuri.

 • Calculează noile câmpuri pe baza expresiilor.

 • Încarcă lista câmpurilor dintr-un alt strat.

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

Stratul sursă.

Maparea câmpurilor [mapare câmpuri]

Definiții pentru câmpurile de ieșire

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

Stratul destinaţie

Utilizarea consolei

processing.runalg("qgis:refactorfields",
         input,
         [{'name': output_field_name,
          'type': output_field_type,
          'length': output_field_length,
          'precision': output_field_precision,
          'expression': expression_based_on_input_layer
         }],
         output)

Vedeți și

Statistici după categorie

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de intrare vectorial [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul pentru care se calculează statistici [tablefield: numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul categoriilor [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Statistici [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:statisticsbycategories', input_layer, values_field_name, categories_field_name, output)

Vedeți și

Din text în float

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Atributul text care va fi convertit în float [tablefield: șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:texttofloat', input, field, output)

Vedeți și