Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Geometria vectorială

Anvelopa concavă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare, de tip punct [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Prag (0-1, unde 1 corespunde Anvelopei Convexe) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.3

Permite goluri [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Divizare geometrie multi-parte în geometrie simplă-parte [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Rezultat

Anvelopa concavă [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:concavehull', input, alpha, holes, no_multigeometry, output)

Vedeți și

Convertește tipul geometriei

Descriere

Convertește un tip de geometrie într-altul.

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

Stratul de intrare.

Tip nou de geometrie [selecție]

Tipul conversiei de efectuat.

Opţiuni:

 • 0 — Centroizi

 • 1 — Noduri

 • 2 — Șiruri de linii

 • 3 — Șiruri de linii multiple

 • 4 — Poligoane

Implicit: 0

Rezultat

Ieșire [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:convertgeometrytype', input, type, output)

Vedeți și

Anvelopa convexă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul (opțional, folosit doar la crearea anvelopelor convexe de către clase) [tablefield: oricare]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Metoda [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — Creează o anvelopă convexă minimă

 • 1 — Creare anvelope convexe, pe baza valorilor din câmp

Implicit: 0

Rezultat

Anvelopa Convexă [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:convexhull', input, field, method, output)

Vedeți și

Crează puncte de-a lungul liniilor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

linii [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

distanța [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

punctul de start [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

punctul final [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Rezultat

ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:createpointsalonglines', lines, distance, startpoint, endpoint, output)

Vedeți și

Triangulație Delaunay

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Triangulația Delaunay [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:delaunaytriangulation', input, output)

Vedeți și

Densificarea geometriilor pe un interval dat

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul de Intrare [vector: poligon, linie]

<puneți descrierea parametrului aici>

Intervalul dintre Vertecșii ce vor fi adăugați [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Rezultat

Strat densificat [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:densifygeometriesgivenaninterval', input, interval, output)

Vedeți și

Densificare geometrii

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul de Intrare [vector: poligon, linie]

<puneți descrierea parametrului aici>

Vertecși de adăugat [number]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Rezultat

Strat densificat [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:densifygeometries', input, vertices, output)

Vedeți și

Dizolvare

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul de Intrare [vector: poligon, linie]

<puneți descrierea parametrului aici>

Dizolvă tot (nu se utilizează câmpul) [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Câmp ID unic [tablefield: oricare]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Dizolvat [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:dissolve', input, dissolve_all, field, output)

Vedeți și

Elimină poligoanele de tip “așchie”

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

Utilizează selecția curentă din stratul de intrare (funcționează numai prin apelarea din setul de instrumente) [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Atributul de selecție [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Comparația [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — ==
 • 1 — !=
 • 2 — >
 • 3 — >=
 • 4 — <
 • 5 — <=
 • 6 — begins with
 • 7 — conține

Implicit: 0

Valoare [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Unește selecția cu poligonul învecinat care are [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — Cea mai mare arie

 • 1 — Cea mai mică arie

 • 2 — Cea mai mare graniță comună

Implicit: 0

Rezultat

Stratul curățat [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:eliminatesliverpolygons', input, keepselection, attribute, comparison, comparisonvalue, mode, output)

Vedeți și

Explodarea liniilor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: linie]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:explodelines', input, output)

Vedeți și

Extrage noduri

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul de Intrare [vector: poligon, linie]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:extractnodes', input, output)

Vedeți și

Umplerea golurilor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Poligoane [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Aria maximă [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100000

Rezultat

Rezultate [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:fillholes', polygons, max_area, results)

Vedeți și

Tamponul cu distanță fixă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Distanța [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10.0

Segmente [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 5

Rezultatul dizolvării [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Rezultat

Tampon [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:fixeddistancebuffer', input, distance, segments, dissolve, output)

Vedeți și

Păstrează cele mai mari n părți

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Poligoane [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

De păstrat [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Rezultat

Rezultate [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:keepnbiggestparts', polygons, to_keep, results)

Vedeți și

Din linii in poligoane

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: linie]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:linestopolygons', input, output)

Vedeți și

De la multi-părţi la părţi separate

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:multiparttosingleparts', input, output)

Vedeți și

Deplasarea punctelor

Descriere

Mută punctele suprapuse la o distanță mică, în așa fel încât toate să devină vizibile. Rezultatul este foarte asemănător cu cel al renderului “Deplasare puncte”, dar acesta este permanent.

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

Stratul cu puncte suprapuse.

Distanța de deplasare [numeric]

Distanța de deplasare dorită NOTĂ: distanța de deplasare trebuie să fie dată în unități identice cu cele ale stratului.

Implicit: 0.00015

Distribuția orizontală pentru un caz cu două puncte [boolean]

Controlează distribuția direcției în cazul a două puncte suprapuse. Dacă aceasta este True, atunci punctele vor fi distribuite orizontal, în caz contrar acestea fiind distribuite pe verticală.

Implicit: True

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

Stratul de ieșire, cu punctele deplasate.

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:pointsdisplacement', input_layer, distance, horizontal, output_layer)

Vedeți și

Centroizii poligoanelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:polygoncentroids', input_layer, output_layer)

Vedeți și

Poligonizare

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: linie]

<puneți descrierea parametrului aici>

Păstrează structura tabelului pentru stratul de linii [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Creare coloane de geometrie [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:polygonize', input, fields, geometry, output)

Vedeți și

Din poligoane in linii

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:polygonstolines', input, output)

Vedeți și

Simplificare geometrii

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul de Intrare [vector: poligon, linie]

<puneți descrierea parametrului aici>

Toleranța [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Rezultat

Strat simplificat [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:simplifygeometries', input, tolerance, output)

Vedeți și

De la părţi separate la multi-părţi

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmp ID unic [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:singlepartstomultipart', input, field, output)

Vedeți și

Tamponul cu distanță variabilă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul distanței [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Segmente [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 5

Rezultatul dizolvării [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Rezultat

Tampon [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:variabledistancebuffer', input, field, segments, dissolve, output)

Vedeți și

Poligoanele Voronoi

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Regiune tampon [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Poligoanele Voronoi [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:voronoipolygons', input, buffer, output)

Vedeți și