Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Generalități despre vectori

Ștergerea geometriilor duplicate

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:deleteduplicategeometries', input, output)

Vedeți și

Unește atributele în funcție de locație

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul vector țintă [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Stratul vectorial de îmbinare [vector: any]

<puneți descrierea parametrului aici>

Sumarul atributului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — Obține atributele din prima entitate

  • 1 — Obține sumarul entităților care se intersectează

Implicit: 0

Statistici pentru rezumat (separate prin virgulă) [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: sumă,medie,min,max,mediană

Output table [selection]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — Păstrează numai înregistrările care potrivesc

  • 1 — Păstrează toate înregistrările (inclusiv înregistrările țintă care nu se potrivesc)

Implicit: 0

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:joinatributesbylocation', target, join, summary, stats, keep, output)

Vedeți și

Unirea tabelelor de atribute

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Stratul de Intrare 2 [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul tabelei [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul tabelei 2 [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:joinattributestable', input_layer, input_layer_2, table_field, table_field_2, output_layer)

Vedeți și

Îmbinarea straturilor vectoriale

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul de Intrare 1 [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Stratul de Intrare 2 [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:mergevectorlayers', layer1, layer2, output)

Vedeți și

Poligon din extinderea stratului

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Calculează extinderea pentru fiecare entitate în parte [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:polygonfromlayerextent', input_layer, by_feature, output)

Vedeți și

Reproiectarea straturilor

Descriere

Reproiectează straturile vectoriale, pentru un alt CRS

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

Stratul de reproiectat.

CRS-ul destinație [crs]

Sistemul destinație, de coordonate de referință.

Implicit: EPSG:4326

Rezultat

Stratul reproiectat [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:reprojectlayer', input, target_crs, output)

Vedeți și

Salvarea entitățile selectate

Descriere

Salvează entitățile selectate ca un nou strat.

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

Stratul de procesat.

Rezultat

Stratul de ieșire cu entitățile selectate [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:saveselectedfeatures', input_layer, output_layer)

Vedeți și

Setarea stilulului pentru straturile vectoriale

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul vectorial [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Fișier de stil [fișier]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul stilizat [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:setstyleforvectorlayer', input, style)

Vedeți și

Acroșarea punctelor la grilă

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Spațiere orizontală [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.1

Spațiere verticală [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.1

Rezultat

Ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:snappointstogrid', input, hspacing, vspacing, output)

Vedeți și

Divide stratul vectorial

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmp ID unic [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Director de ieşire [director]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:splitvectorlayer', input, field, output)

Vedeți și