Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Crearea vectorilor

Creare grilă

Descriere

Creează o grilă.

Parametri

Tipul grilei [selecție]

Tipul grilei.

Opţiuni:

  • 0 — Dreptunghi (linie)

  • 1 — Dreptunghi (poligon)

  • 2 — Diamant (poligon)

  • 3 — Hexagon (poligon)

Implicit: 0

Lățimea [numeric]

Extinderea orizontală a grilei.

Implicit: 360.0

Înălțimea [numeric]

Extinderea verticală a grilei.

Implicit: 180.0

Spațierea orizontală [numeric]

Spațiul dintre liniile de pe axa X.

Implicit: 10.0

Spațierea verticală [numeric]

Spațiul dintre liniile de pe axa Y.

Implicit: 10.0

Centrul X [numeric]

Coordonata X, orizontală, a centrului grilei.

Implicit: 0.0

Centrul Y [numeric]

Coordonata Y, verticală, a centrului grilei.

Implicit: 0.0

CRS-ul de ieșire [crs]

Sistemul de coordonate de referinţă pentru grilă.

Implicit: EPSG:4326

Rezultat

Ieșire [vector]

Stratul grilă rezultat (linii sau poligoane).

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:creategrid', type, width, height, hspacing, vspacing, centerx, centery, crs, output)

Vedeți și

Stratul de puncte din tabel

Descriere

Creare strat de puncte dintr-un tabel fără geometrie, ale cărui coloane conțin coordonatele punctelor.

Parametri

Stratul de Intrare [tabel]

Tabela de intrare

Câmpul X [tablefield: oricare]

Coloana din tabel, care conține coordonata X.

Câmpul Y [tablefield: oricare]

Coloana din tabel, care conține coordonata Y.

CRS-ul destinație [crs]

Sistemul de coordonate de referință care va fi utilizat pentru strat.

Implicit: EPSG:4326

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:pointslayerfromtable', input, xfield, yfield, target_crs, output)

Vedeți și

Din puncte în cale

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare, de tip punct [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul grupului [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul ordinii [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Formatul datei (dacă câmpul de ordine este DateTime) [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Rezultat

Căi [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Director [director]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:pointstopath', vector, group_field, order_field, date_format, output_lines, output_text)

Vedeți și

Puncte aleatorii de-a lungul liniilor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: linie]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numărul de puncte [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Distanța minimă [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Puncte aleatorii [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:randompointsalongline', vector, point_number, min_distance, output)

Vedeți și

Punctele aleatorii din extindere

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Extinderea introdusă [extindere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0,1,0,1

Numărul punctelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Distanța minimă [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Puncte aleatorii [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:randompointsinextent', extent, point_number, min_distance, output)

Vedeți și

Punctele aleatorii dintre limitele stratului

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numărul punctelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Distanța minimă [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Puncte aleatorii [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:randompointsinlayerbounds', vector, point_number, min_distance, output)

Vedeți și

Puncte aleatorii în interiorul poligonului (fixe)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

Strategia de eșantionare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — Numărul de puncte

  • 1 — Densitatea punctelor

Implicit: 0

Numărul sau densitatea punctelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1.0

Distanța minimă [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Puncte aleatorii [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:randompointsinsidepolygonsfixed', vector, strategy, value, min_distance, output)

Vedeți și

Puncte aleatorii în interiorul poligonului (variabile)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

Strategia de eșantionare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — Numărul de puncte

  • 1 — Densitatea punctelor

Implicit: 0

Câmpul numărului [tablefield: numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Distanța minimă [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Puncte aleatorii [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:randompointsinsidepolygonsvariable', vector, strategy, field, min_distance, output)

Vedeți și

Puncte regulate

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Extinderea introdusă [extindere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0,1,0,1

Spațierea/numărul punctelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0001

Distanța inițială față de colț (stânga-sus) [number]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Se aplică aleatoriu decalarea față de spațierea punctului [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Folosește spațierea punctelor [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Rezultat

Puncte regulate [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:regularpoints', extent, spacing, inset, randomize, is_spacing, output)

Vedeți și

Grilă vectorială

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Extinderea grilei [extindere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0,1,0,1

Spațierea pe axa X [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0001

Spațierea pe axa Y [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0001

Tipul grilei [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — Ieșire grilă ca poligoane

  • 1 — Ieșire grilă ca linii

Implicit: 0

Rezultat

Grila [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:vectorgrid', extent, step_x, step_y, type, output)

Vedeți și